Den lille Havsfruen via Beatrice Madsen, 31 december, 2019

Den lille Havsfruen      via Beatrice Madsen  191231

För de stora flertalet av er så ses vi som mytologiska väsen från er forntid. Jag finns avbildad och kan ses som ett pittoreskt förflutet, som en fin staty.

Jag vill lämna ett meddelande via kanalen att vi är högst reella och verkliga. Vi valde att hållla oss borta från mänskligheten, vi sjöjungfrur när den långa mörka tiden infann sig. Vi är högdimensionella varelser och vi väljer när vi vill visa oss för er. Tidigare var det en och annan som offrade sig för en fiskare och det har faktiskt existerat kärleksrelationer mellan sjöjungfru och människa. På den tiden för mycket länge sedan hade människan fortfarande kontakt med sitt tredje öga och sin magiska värld och hade då förmågan att se oss tydligare. Tänk på hur ofta vi är avbildade i era historieskildringar och det vore väl konstigt om det var enbart från er fantasi.

Nu firar vi den nya tiden med er och vi har mycket att stå i för vi är endel av väktarna mellan er värld och Agharta. Eftersom vi finns i de stora haven så har vi tillgång till de ingångar som finns i de stora havsdjupen vilka leder direkt till Agharta. Betänk hur stor del av vår planet som består av vatten och ingen människa vet vad som döljer sig i de stora havens bottenskikt. Det finns också ingångar till Agharta via landmassorna, då genom specifika grottsystem. Det är dock havet och vattnet som är vårat element och i Agharta är vi synliga och tydliga på ett annat sätt eftersom medvetenheten, spiritualiteten och frekvensen där är högre.

Det är lustigt men när vi någon gång visar oss för en människa på ytplanet så tycker denne att den vet mer, att den är den visa och intelligenta som ska ta reda på vad vi är för ett skumt djur. Så är det naturligtvis inte och vi mäter och värderar inte kunskap mer eller mindre, bättre eller sämre. Likt delfinerna så har vi mycket utvecklad intuition och vi använder oss också av ekolod och scannar av vår omgivning. Likt vargens väsen så kan vi känna av en människa på flera kilometers håll, långt innan denne någonsin kan se oss. Av denna anledning är det så svårt att få grepp om oss, sen kan vi kalla det intelligent eller inte (blinkning).

Vi firar nu i våra bottendjup och tydligare i Agharta, för vi jobbar med ljusskiftet underifrån. Vårt arbete består i att dra ljusstråk och linjer mellan Agharta och ytplanet för att underlätta Gaias uppgradering. Vi älskar att simma med rasande fart och kasta oss i vågorna och glittra med solen i de oändliga havsvågorna. Vi tonar och ljudar och vår sång skapar ljussträngar som endast någon med vidöppet tredje öga kan se, men likväl finns de där. Vi kommunicerar med fiskar, valar, delfiner och snäckor och är väktare av de djupa havsportalerna. Sång, dans och lek är vårat väsens essens och nästa gång du är vid havet och ser små bubblor komma till ytan, tänk då på mig lille havsfruen och förstå att det kanske är jag som flirtar lite med dig.

Du gillar kanske också...