Den Arkturiska Gruppen genom Marilyn Raffaele, 7 april 2024

 

Den Arkturiska Gruppen genom Marilyn Raffaele, 7 april 2024

Steve: Den här är något att behålla. Den säger ungefär allt jag kan tänka mig att säga (om jag hade deras högre medvetande) i ett svep, vackert uttryckt.

Enligt min åsikt är det dags nu att inte bara läsa ett meddelande som detta, utan att verkligen ”få” ner det, i våra ben. Må vårt lyssnande matcha kvaliteten på deras tal.

7 april 2024
Välkommen till vårt meddelande, kära läsare

Världen har gått in i en tid av viktig och kraftfull förändring för Jorden själv såväl som för de som bor på henne. Individer som lever utifrån ett sanningsmedvetande har en stabil grund för att möta och förstå dessa förändringar och kan hjälpa dem som för närvarande kämpar för att förstå världen från grundvalar byggda på lösan sand.

Allt går enligt plan även om många fortsätter att ha idéer om vad som kommer att hända, när, var och till och med hur man kan påskynda det hela. Vet att en Gudomlig plan är och aldrig kan påverkas av eller är föremål för begränsade tredimensionella metoder som är avsedda att påverka den.

Jorden är och har alltid varit det Gudomliga Sinnets perfekta andliga universum men eftersom ni är skapare är det majoritetens utvecklade medvetande som kommer att lyfta och upplysa kollektivet till där det inte längre uttrycker och upprätthåller skapelser av dualitet och separation.

Jorden har äntligen nått en plats för andlig beredskap för mer och det är vad som händer.

Förändring återspeglar medvetandetillstånd eftersom medvetandet är kreativt, formens substans. Gudomligt Medvetande är allt som existerar men fullheten av DET kan bara upplevas när individer kan anpassa sig till det.

Varje dag vaknar fler individer till en djupare känsla av enhet som i sin tur tjänar till att öppna och lyfta världsmedvetandet till nivåer som kommer att sluta mata många nuvarande former av dualitet, separation och två krafter.

Denna energetiskt kraftfulla tid på Jorden är inte för de svaghjärtade. Du som valde att tjäna Jorden vid denna tidpunkt kan känna dig som huvudet på en flygande pil som fångar värme och motstånd.

Många av er upplever fysiska, emotionella, mentala och till och med andliga problem eftersom era energifält sopas rena från kvardröjande gamla fickor av energi för att de ska ersättas med högresonerande Ljusenergi. Fysiska kroppar reagerar ofta på denna process på något sätt.

Allt som fortfarande vibrerar av gammal och avslutad energi löses upp oavsett hur väl det kan ha tjänat i det förflutna helt enkelt för att de långsamma täta vibrationerna av tredjedimensionellt medvetande inte kan anpassas till de lättare högre frekvenserna som kommer till Jorden. Många väljer att lämna vid den här tiden.

Allt som sker nu och snart handlar om att lösa upp separationsmedvetandet och den falska självkänsla som åtföljer det. Lita på att trots vad du kan uppleva i ditt personliga liv, är allt vid denna tidpunkt en del av en större bild som leder dig igenom och sedan bortom den hypnotism som du länge har accepterat som verklighet.

Även om varje person är Gudomligt Medvetande individualiserat, kommer ett andligt utvecklat medvetande automatiskt att uttrycka mer högresonerande Ljus/Gudsenergi än det hos ett medvetande betingat av tro om dualitet och separation.

Eftersom medvetandet är kreativt uttrycker det sig alltid. Föreställningar om dualitet och separation tjänar till att blockera flödet av högre resonerande energier helt enkelt för att de manifesterar sig och kommer att göra det tills de rensas. Det finns inget omanifesterat medvetande.

Ett högresonerande medvetandetillstånd flödar automatiskt och utan tanke som enhet, lugn, omtanke, vänlighet, tillit, tröst, vägledning, acceptans, hjälp och kärlek etc. etc. etc.

De som är mottagliga för dessa energier kommer att känna och dras till dem på något sätt medan andra kan stötas bort eller till och med frukta dem. Detta är dock inte viktigt eftersom ditt jobb är att vara Fyren.

Många börjar uppleva egenskaper hos sitt verkliga jag eftersom de är andligt redo. En aspekt av det verkliga Jaget är kraftfullhet, en egenskap som ofta anses vara ”makt över” någon eller något. Andlig kraftfullhet är en Gudomlig egenskap som redan finns fullt ut hos varje individ, men ofta missförstås eller inte ens erkänns.

Andlig kraftfullhet kan endast uttryckas genom ett medvetandetillstånd som har uppnått vad andlig litteratur refererar till som det ”Mystiska Äktenskapet” – insikten att manliga och kvinnliga energier inte är åtskilda utan snarare är två aspekter av en Gudomlig Helhet [ett androgent eller balanserat medvetande]. När en aspekt tros vara överlägsen eller viktigare än den andra blockerar den manifestationen av andlig kraftfullhet och tillför energi till begreppen att vara kraftfull är att ha ”makt över”.

Ni är alla bekanta med föreställningar som förvisar manlig energi till att vara överlägsen kvinnlig energi. Mycket av detta är resultatet av tidigare föreställningar som hålls vid liv av dem som kan dra nytta av det på något sätt.

Maskulin energi är den aktiva aspekten av Gud och den kvinnliga energin är den kärleksfulla, intuitiva, milda aspekten av Gud. De är inte separata, utan snarare avsedda att manifesteras som en, fysiskt, känslomässigt, mentalt och till och med andligt.

Sinnen som är betingade av övertygelser om dualitet och separation tolkar den aktiva aspekten av maskulin energi som överlägsen den feminina eftersom den verkar göra mer, och människor älskar att ”göra”. Jämfört verkar feminin energi inte att ”göra”.

Tron på manlig överlägsenhet blockerar flödet av Gudomlig feminin energi som är avgörande för och nödvändig för balanserade resultat på alla nivåer. Det Gudomliga feminina dämpar och ger intuitivt input till beslutsfattande och utan det får du krig, våld och hat.

Det är en förolämpning mot Gud och en handling av avgudadyrkan att tro att Guds feminina aspekt är mindre än Guds manliga aspekt. Båda är aspekter av den enda allestädes närvarande, allvetande, allsmäktige Helheten som är fullt närvarande på Jorden i varje man och kvinna.

Alla har levt liv som både män och kvinnor vilket är anledningen till att så många är förvirrade om könsidentitet vid denna tidpunkt. Kom ihåg att du är ett medvetande med en kropp, inte en kropp med medvetande.

Kraftfullhet tillåter en person att kärleksfullt säga till en annan: ”Tack för din åsikt, men jag väljer att göra det här.” Kraftfullhet är att älska och respektera andra samtidigt som du aldrig tillåter dem att dominera eller ha kontroll över dig.

Det tillåter din maskulina aspekt att göra val och beslut styrda av kärleken, omtanken och intuitionen i din feminina aspekt. Kraftfullhet kan ibland innebära att man talar bestämt till en annan med hjälp av ord som de kan relatera till samtidigt som man tyst erkänner personens sanna jag.

Många organiserade religioner lär att de, ensamma, har alla svar om Gud och att du därför måste tro på vad de tror eller möta straff. Annonsörer säger åt dig att äta detta och köpa det, annars händer något dåligt. Politiker, religiösa ledare, familjer, lärare och experter säger alla till dig vad du ska tro och bedrägeri har blivit utbrett.

Att vara andligt kraftfull är ett medvetandetillstånd som stärker intuitionen och låter dig kärleksfullt göra och stå i val och beslut utan skuld, tvivel, känsla av ”mindre än” eller ett behov av att behaga.

Du är redo att tillåta den redan fullt närvarande kraftfullheten inom dig att uttrycka sig.

Vi är den Arkturiska Gruppen 07.04.2024

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *