Den Arkturiska Gruppen Meddelande via Marilyn Raffaele, 14 juni 2020

 

Den Arkturiska Gruppen Meddelande via Marilyn Raffaele | 14 juni 2020

 

14 JUNI 2020

Välkommen till vårt meddelande, kära läsare.

Ni gör ett bra jobb med att hålla ljuset trots hur saker ser ut när de bedöms av begrepp som hur de ”borde” vara. Utåt kan det tyckas som om ingenting av en högre nivå äger rum, men den yttre scenen är ett tredimensionellt uttryck för det uppvaknande som sker i hjärtan och sinnen hos allt fler individer.

Höga resonansfrekvenser av Ljus spräcker gamla forntida dammar av okunnighet i både personligt och globalt medvetande som gör att länge förtryckta känslor äntligen kan flöda ut och ta form på individuella sätt.

Känslor (energi i rörelse) som nu uttrycker sig utåt har hållits levande under hela livstider men ofta dolda till och med för den som håller dem, genom rädsla. De mottagliga börjar känna en känsla av auktoritet som inte upplevts tidigare. Detta i sin tur får allt fler individer att inse att mycket av det de har blivit ledda att tro är falskt och baserat på separationsbegrepp. Hjärtan och sinnen öppnar sig för att inse att varje person har rätt till frihet, jämlikhet och respekt oavsett hudfärg, kön eller station i livet.

Du som redan är andligt vaken gör samma arbete som de på gatorna men gör det genom din andliga insikt om sanningen och genom att vara exempel på kärleksfull handling och ord. Båda sätten återspeglar uppdykandet av gammal energi som är färdig och behöver erkännas och rensas, vilket kommer att tjäna till att skapa en ny nivå av medvetenhet till kollektivet.

Det kommer att bli mindre rädsla och mer enhet eftersom ansträngningarna för att få till förändring fortsätter att utvecklas. De som är fyllda med hat och våld och som orsakar hänsynslös förstörelse främjar inte en högre sak utan använder helt enkelt rörelsen som en ursäkt för att genomföra sin egen negativa personliga agenda. Deras handlingar hjälper inte till att lyfta världsmedvetenheten, men kan inte heller stoppa utvidgningen av den, för Ljuset är kraft och verklighet medan koncept har ingenting som upprätthåller eller underhåller dem, annat än tron på dem.

Varierande fickor med tät energi som bildas över tid kommer att dyka upp när mänskligheten är redo. För närvarande är det energin från slaveri och rättigheter baserade på trosuppfattningar som kommit upp till ytan. Andra långvariga trossystem som väntar på att rensas är överflöd/ekonomi, ojämlikhet mellan kön, hälsa/droger, mat, separering och organiserad religion. När dessa saker börjar ses från en högre nivå, kommer många att välja att inte längre anpassa sig till dem i deras nuvarande tillstånd och att åstadkomma förändringar.

Att döma efter utseende kan det verka som om världen går bakåt snarare än utvecklas, men det skulle inte vara möjligt kära ni. Det ni bevittnar är det kollektiva medvetandet som öppnar sig för nya nivåer av medvetenhet genom de människor som själva får det att hända oavsett om de är medvetna om det eller inte.

Det är därför du är där du är just nu. Ni är de utomjordingar som ni hoppats skulle landa och rädda er och ni är de Uppstigna Mästarna som ni har kallat på för vägledning men i tätheten av tredimensionell energi har ni glömt vilka ni var. Du upplever personligen och globalt exakt det du kom för att vara en del av. Lita på att allt går enligt plan.

Att försöka förstå allt med det mänskliga sinnet kommer alltid att resultera i halva sanningar, eftersom det mänskliga sinnet bara har tillgång till det som redan finns i kollektivet. Sök istället svar inifrån, från det Gudomliga Sinnet och de kommer efter behov genom andra, från intuition, från en direkt inre röst eller ett antal andra sätt. Men ni måste förstå att det inte finns några svar på många av de saker ni vill veta eftersom energi formar sig själv i varje nu-ögonblick och därför säger vi att ni, folket, skapar den värld ni vill se.

Lev din medvetenhet genom att anpassa dig till sanning hellre än till den rädslobaserade spekulationen och propagandan som främjas av media och några ”ledare”. Vila i ditt hjärtcentrum som en observatör som ser genom yttre utseende till verkligheten som äger rum bakom kulisserna. När du gör detta tar du din energi till högre lösningar och förändringar snarare än till vad det ser ut som, vilket består av det som är gammalt och avslutat.

Du kanske inte håller med om alla förändringar helt enkelt för att det är svårt att se den färdiga produkten medan den fortfarande håller på att skapas. Förändringar avtäcks och utvecklas när medvetandet som bildar dem avtäcks och utvecklas. Förvänta dig inte att de förändringar du hoppas se omedelbart kommer att vara fullständigt formade men vet att processen har börjat. Jordens energi blir allt högre och förändringar har börjat.

Många tänker på förändringar bara när det gäller regering, religion, hälsovård, utbildning etc. men större förändringar kan bara följa på individuella förändringar så var beredd på förändring i ditt personliga liv också. När endast en person vaknar till sanningen, lägger den till medvetenhet till kollektivet för det finns bara Ett Medvetande. När kollektivet utvecklas skapar det automatiskt nya och högre sätt att förstå och göra saker.

Individer blir stärkta när de vaknar till sin Enhet med Källan, andra människor och alla livsformer. Resultatet är att när allt fler återtar sin makt och vägrar att acceptera eller anpassa sig till andras försvårande egohandlingar, börjar de älska och respektera sig själva på ett nytt sätt. Kraftfullhet är fingret som trycker på den första dominon i den långa antika domino-linjen som varje person ackumulerar under sin livstid. Det har börjat.

Alla kommer så småningom att stå kraftfulla i sin identitet som en Gudomlig Varelse för det är Verkligheten. Men inte alla är i en beredskapspunkt för denna insikt och du kan uppleva situationer där fasta ord och handlingar från din sida behövs. Kraftfullhet innebär att göra vad som behöver göras på sätt som den andra kan relatera till (vilket kan verka hårt om det är det som behövs) men alltid ur ett medvetande om Enhet.

När ord och handlingar drivs av en energiström av kärlek (erkännande av den andras sanna Gudomliga natur) kan de verka hårda men de kommer att ha en mycket högre frekvens än om samma ord och handlingar skickades ut på energiströmmar av hat eller ilska. Kraftfullhet betyder aldrig att vara en annans dörrmatta eller låta familj, vän, kyrka eller organisation ha kontroll över dina tankar och beslut. Detta betyder inte att du aldrig lyssnar på eller funderar över andras välmenande idéer, men det betyder att efter att ha gett dem ärlig uppmärksamhet förblir slutsatsen din och bara din.

Kraftfullhet påverkar alla relationer – äktenskap, familj, kyrka, medarbetare osv. Alla känner eller åtminstone börjar vara medvetna om personlig kraft men hur de tolkar och agerar på det bestäms av deras medvetande. Det är därför du bevittnar fredliga demonstranter som försöker åstadkomma positiv förändring, samtidigt som du ser plundrare och förstörare som bara söker självtillfredsställelse.

Kvinnor i allmänhet har haft en svårare tid att acceptera kraftfullhet på grund av att de har levt många livstider som både män och kvinnor under tider som inte gav någon trovärdighet, makt, respekt eller jämlikhet för kvinnor. Vissa delar av världen lever fortfarande på detta sätt och fortsätter att mata denna föråldrade energi till kollektivet. Många män och kvinnor bär fortfarande denna energi i cellminnet. Vissa som har levt liv som kränkande män har valt en kvinnlig kropp i detta liv för att uppleva den andra sidan av det.

De höga frekvenserna hos det Gudomligt Feminina integreras snabbt och balanseras med det Gudomligt Maskulina eftersom mänskligheten nu är andligt redo. Fler och fler kvinnor väljer att leva ett kraftfullt liv fritt från rädsla och hot, och fler och fler män känner sig fria att uttrycka sina känslor utan att känna sig ”omanliga”. Ibland kan pendeln svänga för långt på ett eller annat sätt, men kommer så småningom att centrera sig eftersom den lika balansen mellan både maskulin och feminin energi är Verkligheten.

Det är inte alltid kvinnor som behöver ta in sitt maskulina eller män som behöver integrera sitt feminina eftersom alla har levt många liv som både manliga och kvinnliga och ofta kommer en energi att förbli dominerande, varför vissa upplever könsförvirring. Glöm aldrig att du är medvetenhet som använder en fysisk kropp och inte en fysisk kropp med en liten ficka av medvetande som är instoppat någonstans.

En kvinna behöver inte agera maskulint och inte heller behöver en man agera feminint för att vara balanserad och helt integrerad med båda. Det är bara inom den tredimensionella energin som det maskulina och feminina betraktas som separata, för i verkligheten är de helt enkelt de två halvorna av En Gudomlig Helhet.

Personliga och globala situationer baserade på, byggda på och upprätthållna av makt och dominans kommer att sönderfalla och alla rättigheter, inte bara några få, börja erkännas. Aktiv människa, maskulin/sinnesenergi kommer att bli balanserad och stöds av den mottagliga, intuitiva, kärleksfulla feminina/hjärtenergin och vice versa.

Män öppnar för och erkänner de feminina energier som redan finns i dem, vilket gör att de kan vara mer öppna, intuitiva och kan uttrycka villkorslös kärlek. Kvinnor integrerar sin redan närvarande maskulina energi så att de kan vara mer aktiva, fatta beslut och stödja sina feminina egenskaper. De flesta av er som läser dessa meddelanden har redan gjort detta arbete och är välbalanserade och lever båda egenskaperna naturligt och utan tanke.

Det är en ny tid personligt och globalt. ”Pandemin” går sin gång. Låt inte rädslan främjas av media, vissa ledare och de som gynnas av andras rädsla för att suga dig in i en viss rädsloagenda. Gör vad du måste göra, följ reglerna, men kom alltid ihåg – Gud allena är kraft.

Vi är den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele Onenessofall.com

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...