The Arcturian Council via Daniel Scranton, 24 juli, 2020

En God Förmåga att ha i Kontakten med Utomjordingar ∞ 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton, 24 juli, 2020.

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläds åt att ta kontakt med er alla.

Vi är alltid öppna för partnerskap, för samarbeten, för vi förstår att vi är starkare när vi förenar oss med de andra kollektiven från alla delar av galaxen. Vi försöker till och med bli partners med de andra kollektiven på de högdimensionella planen, och en del av anledningen till att vi gör det är för att ansluta är roligt. Genom att samarbeta kan vi uppleva mer. Vi välkomnar olika perspektiv, olika energier och olika vibrationer, och vi föreslår att ni alla närmar er den mångfald som ni har där på Jorden på samma sätt.

Leta inte bara efter möjligheter att få kontakt med utomjordingar och icke-fysiska kollektiv. Sök inte bara samarbeten med ärkeänglar, uppstigna mästare och andra icke-fysiska kollektiv som ni blir medvetna om. Försök att finna partners med era medmänniskor. Det finns trots allt kraft i antal, och ibland behöver ni se något ni funderat på från en helt annan vinkel.

Nu, med det sagt, rekommenderar vi också att ni är uppmärksamma på hur ni känner er när ni förenar er till en annan person eller grupp av människor, och vi vill definitivt att ni märker hur ni känner er när ni tar någon annans perspektiv och applicerar det i praktiken. Något som ni läser eller hör kan vara lockande för ert logiska sinne. Det kan kännas mycket förståndigt och meningsfullt för er. Men om era tarmar säger till er att flytta er bort från denna information, detta perspektiv, så för all del, lägg den åt sidan och gå sedan och gör er bearbetning så att ni kan komma tillbaka till den klarhet och tydlighet ni normalt har inom er.

Ni kan försöka samarbeta, komma tillsammans med andra och ändå använda er inre vägledning för att avgöra om denna person, eller denna grupp, är lämplig för er, är en matchning för er vibrationsmässigt. Detta är en bra färdighet att ha när ni är på gränsen till mer utomjordiska kontakter, som ni är. Ni behöver ha tänjt ut den muskeln, den som säger er när ni går mot något ni vill ha eller rör er mot något ni inte vill ha.

Och igen, ibland måste ni lägga in veto mot det mycket logiska sinnet som säger att den här personen har alla dessa referenser, har skrivit alla dessa böcker. Eller kan era sinnen säga att den här organisationen har funnits länge och att de har gjort så mycket bra, men era tarmar ljuger inte. Och även om ni gör fel på sidan av försiktighet, så vad? Vem bryr sig?

Det vi säger till er är att ni har en unik möjlighet att samarbeta och samskapa med andra människor, och vi säger också att ni fortfarande måste använda er inre vägledning för att avgöra vilka människor och vilka grupper som är rätt för er. Nu är det verkligen inget fel med att lära sig genom att göra. Så även om ni går mot era tarmar, och ni engagerar er i något, kommer ni att kunna komma ut, och då kommer ni att komma ihåg den känslan i tarmen som berättade för er att detta inte var rätt grupp för er att samarbeta med.

Vi behöver inte oroa oss för det i den nionde dimensionen. Det finns inga dolda agendor här. Vi känner uppriktigheten hos alla kollektiv som vi kommer i kontakt med, och vi har en förmåga att känna att det är högeligen samstämt. Vi har bara den högt utvecklade känsligheten att använda, och vi vill använda den ni har för att komma tillsammans med de som är vakna, som vill vara av service och som kan hjälpa er att skapa den värld ni vill leva i just nu. Ni kan göra det här. Ni har den känsligheten. Ni har den inre vägledningen.

Och som vi sa, till och med ett felsteg här eller där kommer inte att vara ett dödligt misstag. Det kommer att bli en inlärningsupplevelse. Vi vill att ni alla ska söka efter de partnerskap som ni vet kommer att tjäna er och tjäna mänskligheten, eftersom mänskligheten behöver fler visionärer, fler individer som söker gemenskap och söker andra perspektiv för att ge dem en mer avrundad upplevelse av livet där på planeten Jorden.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har haft stor glädje av kontakten med er. ”

Översättning: Mats

Du gillar kanske också...