Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 1 december 2019

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 1 december 2019

 

1 DECEMBER 2019

Kära läsare, välkomna ännu en gång till Meddelanden från den Arkturiska Gruppen. Dessa meddelanden är avsedda att hjälpa de, som önskar en större förståelse för varför de är på Jorden just nu.

Vi ser och älskar alla som är resonans med meddelandena. Kalla på oss när ni stillar er, för att få klarhet i det ni inte helt förstår, och vi kommer att svara på ett sätt som är i resonans med er energi.

Tvivla aldrig på att allt går enligt planen, trots det som sker i det yttre. Det kaos, de exponeringar och den oenighet som manifesteras världen över, hjälper till att väcka de som fortfarande sover, till mer upplysta levnadssätt. För första gången börjar många ifrågasätta sina egna övertygelser.

Världen rör sig in i en ny och högre energi, men det görs inte över en natt, och inte heller kan ett exakt datum bestämmas, eftersom mänsklighetens medvetenhet skapar det. Det kommer mycket hjälp till Jorden just nu från de högre dimensionella rikena, men det är den fria viljan som avgör, och mänskligheten måste göra jobbet.

Den tredje dimensionen är en dimension av tid och rum. Om någon plötsligt skulle infuseras med fullheten av högdimensionell energi, så skulle den fysiska kroppen inte kunna hantera den, utan skulle dö.

Andlig utveckling är ett gradvis uppvaknande till högre medvetenhet genom upplevelse, mottagligheten för förändring och acceptansen hos ens medfödda personliga kraft. Under eoner har mänskligheten låtit andra fatta beslut åt dem, med en falsk övertygelse om att andra var smartare, modigare, klokare, heligare och mer kvalificerade.

Det betyder inte att ni aldrig bör utvärdera idéer från de som har studerat och arbetar inom områden för vägledning, eller de som haft samma upplevelser som de ni kanske har nu, utan det betyder att ni litar på att er intuition får det sista ordet.

Många har upptäckt eller upptäcker nu, att kejsaren verkligen inte har några kläder (inte bara en enda person, utan hela sättet att se på saker). Detta kan vara chockerande för de som alltid varit beroende av att andra ska fatta beslut åt dem, vilket då kommer att fortsätta manifesteras inom alla områden av det vanliga livet. Sorgsenhet, ofta åtföljt av skuldkänslor, ilska och ångest, kommer ofta när någon upptäcker att så mycket av det de accepterat som sant från regeringar, organiserad religion och familjetradition, faktiskt var falskt.

Om ni känner så, låt bara känslorna flöda igenom och ut igen. Erkänn dem utan motstånd och ilska, och gläd er över insikten att ni har upplevt en förändring av medvetenhet – ett viktigt och nödvändigt steg, för att gå till nästa nivå av medvetenhet.

En medvetenhet om det medfödda felet, som ligger till grund för många familjers uppfattningar om det som lärs ut, och som majoriteten trodde på, är ett första steg mot att avlägsna det från det egna medvetandet. Att se med nya ögon, gör det möjligt för en person att inse att många vanliga lagar, trosuppfattningar och idéer, är avsedda för att gynna vissa utvalda, som behöver människans fortsatta okunnighet för att fortfarande kunna dra fördel av det.

Inte alla som har privilegierade maktpositioner, använder det enbart till sin egen fördel. Det är inget fel med att vara rik eller berömd, eftersom överflöd är en Gudomlig Lag. Om det kommer genom någons insikt för andlig fullständighet, eller från en medfödd talang för företagande eller profession, och gör det med kärlek, respekt och genom att dela med sig, så är det det naturliga uttrycket för den universella lagen om överflöd. Rikedom och berömmelse blir negativa koncept med låg resonans, när det blir någons enda källa till validering och känsla av högre rang, i förhållande till andra.

När rikedom eller berömmelse får någon att tro att de är bättre och har mer rättigheter än andra, är de genomsyrade av energin av dualitet och separation, och skapar därmed upplevelser som speglar det motsatta. Många av dessa fortsätter att använda sin tid och sin energi i ett förgäves försök, att upprätthålla illusionen om vilka de var tidigare.

I den tredimensionella världen av dualitet och separering, definieras framgång vanligtvis av hur rik, vacker, välbyggd, utbildad, vilken tjänst man har eller hur smart man är. Övertygelser som kategoriserar människor genom begreppen om mer eller mindre, bra eller dåligt, återspeglar alltid dualitet och separation. ”Framgång” är inte känd eller erkänd i de högre rikena, eftersom alla är Källans uttryck. Energier som återspeglar dualitet och separation, kan aldrig anpassas till högre frekvenser av Ljus och sanning.

På Jorden upplever alla en del eller alla sina lektioner, vilka valdes före födseln. Vissa har valt att uppleva fattigdom, sjukdom eller mentalt handikapp. Andra har valt att uppleva några katastrofer, att bo i ett underutvecklat land eller vara i krig, för att få dessa upplevelser, eller för ett andligt behov av att ta sig igenom något karmiskt. Vissa väljer att vara rika, vackra eller välbyggda, för upplevelsen mer än för egots belåtenhet, men har man en gång hamnat i det fysiska områdets lägre frekvenser, så går man ofta vilse i den tredimensionella övertygelsen av hajp och nonsens.

Dualitetens energi, tillåter alla tredimensionella upplevelser att bära potentialen av att  uttrycka det motsatta. När mänskligheten utvecklas, kommer många vanliga motsatser (framgång/misslyckande, fred/krig, kärlek/hat) att börja försvinna, och bli till det intet de verkligen är. Detta kan orsaka, att de som fortsätter att tro att dessa saker endast kan uppnås genom att kamp och smärta måste genomlidas för att nå målet, på okloka och självförverkligande sätt, vilka kan upplevas som gamla och onödiga för de runt omkring.

Om ni har känt er modfällda över att inte ha uppnått någon dröm ni hoppats på, gläd er, för det betyder att ni gått bortom behovet av validering från världens koncept, beträffande framgång och prestation, vilket ofta signalerar en andlig beredskap för nästa nivå, den ni kom hit för, men inte minns.

Vi vill upprepa att det inte är något fel med misslyckanden av något slag. Det är bara det tredimensionella trossystemet som anser att misslyckande är något dåligt. Misslyckanden är alltid ett verktyg för en djupare tillväxt, om de förstås och accepteras som sådana.

Å andra sidan, om ni leds mot ett mål som starkt resonerar till er, gå in i det, erkänn och anpassa er mer djupgående till det, så att sanningen av det Gudomliga, den helhet och fullständighet ni är finns närvarande, så att det kan manifestera sig utåt … Ta sedan alla de mänskliga steg som krävs mot ert mål.

Tredimensionella begrepp för framgång börjar lösas upp i det kollektiva medvetandet, eftersom det inte finns något verkligt att underhålla dem med, annat än en tro på dem.

Många börjar inse att hajpen och värdet som ges en person, bara för att de kan springa snabbare, är rikare eller snyggare än någon annan, verkligen är ett dumt ”mycket väsen för ingenting.” Roligt och spel, ja, men distraherande och inte så viktigt för den större bilden, såvida det inte fungerar som en evolutionär lektion, för de som är engagerade i det.

Många som varit framgångsrika eller berömda, försöker upprätthålla det långt efter att det är över, i tron om att deras prestationer, ägodelar, partners eller fysiska utseenden definierar vilka de är. Om ni har lyckats eller är framgångsrika nu, enligt världens sätt att se, ära det och ge tacksamhet till upplevelsen, men låt inte det förflutna hålla er i fångna och hindra er från att gå vidare, till det som mycket väl kan vara något bättre, större och mer tillfredsställande, om ni tillåter det.

Att fortsätta hålla sig fast vid och försöka återskapa en prestation eller relation som är över, i tron om att man ingenting är eller är obetydlig utan det, gör att man hålls andligt ”tillbaka”, tills dess man kan använda upplevelsen som en katalysator för andlig tillväxt. Perioder med framgång i alla livets områden, är ofta tänkta att vara ett segment, som leder till nästa fas av någons valda upplevelser.

Alla på Jorden är Gudomliga Varelser, för att få uppleva det de planerat vara nödvändigt för deras andliga tillväxt och lärande. Ingen finns på Jorden bara för att vara rik, vacker, mäktig eller för att härska över andra. Men faktum är att vissa genom okunnighet, faktiskt tror att det är så, men kommer så småningom att misslyckas och blir tvingade att växa, om inte under denna livstid så i en annan, för sådana här saker är alltid tillfälliga.

Upplösningen av populära begrepp, personligen och globalt, leder till det kaos ni ser. Skillnaden växer mellan de som vaknar, och de som väljer att göra det som krävs för att behålla status quo.

Lita på att ni verkligen är andliga varelser, som har upplevelser i mänskliga kroppar. Denna insikt kommer att ta bort behovet av att söka berömmelse och framgång, för att känna sig älskad och accepterad. Lita på att ert högre själv vet vad ni behöver och när, så att ert goda kan manifestera sig på nya och högre sätt vid rätt tidpunkt, som är lämpliga för er och som inte på något sätt liknar världens begrepp, om vad som är bra.

Det är en kraftfull tid med förändring, i vilken de mänskliga egona är rädda för att förlora sig själva. När ni verkligen accepterar att det är omöjligt att förlora sig själv, eftersom ni i själva verket är SJÄLV, så kommer ni att veta och acceptera att ni nu och alltid, har varit kompletta, hela och framgångsrika.

Vi är den Arkturiska Gruppen 19/12/01

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...