Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 3 juli, 2018

Dela dina gåvor!

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har nöjet att ”vaka över” er, när ni upptäcker de gåvor ni bär på och de gåvor ni delar med resten av mänskligheten. Det är så viktigt att ni delar era gåvor, därför att när ni gör det, så ger ni er själva mer tillgång till dessa gåvor. Ni tillåter mer energi att flyta genom er, när ni låter energin som ni har tillgång till, ta vägen någonstans.

Era gåvor blommar nu, eftersom energierna som ni tar emot, håller en sådan hög frekvens. Ni kan omöjligtvis hålla dem tillbaka vid den här tidpunkten. Erfarenheterna när era gåvor ”kommer till er”, kan ibland vara utmanande, eftersom ni inte vet om det ni ser, är resultatet av något som gått fel med er fysiska kropp, eller om det beror på att ni har tillgång till mer av er klarsynthet.

Ibland kan nerladdningarna och uppgraderingarna orsaka obehag och till och med smärta i era fysiska kroppar. Detta är uppstigningssymptom. Det bästa ni kan göra, när ni behöver sakta ner och ge era kroppar chansen att vila och återhämta sig är, att lyssna till vad som pågår i era fysiska kroppar och ge dem den vila de behöver.

Att vakna upp till dessa gåvor, innebär att ni också får tillgång till ”tidigareliv-versioner” av er själva och detta kan betyda andra upplevelser, varav några är angenäma och andra inte så angenäma. Så, när ni får tillgång till er gåva att kanalisera eller era ”övernaturliga” förmågor, så kan det också hända att ni får tillgång till det trauma som ni upplevde när någon auktoritär figur, någon medlem av en ”styrande klass”, beslutade att han eller hon inte tyckte om vad ni såg eller sade.

Ni har alla varit traumatiserade på det ena eller andra sättet, som ett resultat av att ni hade gåvor som andra inte hade. Så, tidvis måste ni ta hand om detta också. Ni måste också hantera att vara annorlunda, att se annorlunda ut och att låta annorlunda. Men, ju fler av er som kliver fram och delar era gåvor, desto fler blir ni och ju fler av er det blir, desto mindre konstigt kommer det att verka när någon börjar prata ett ljusspråk. eller när någon ser eller hör saker som ingen annan gör.

Det är dags att omfamna alla dessa gåvor och att omfamna det faktum att de av er som är uppvaknade, är i framkant. Ni är på den banan att stiga upp före resten av kollektivet och det är dags att stå stolta och raka i ryggen och dela era gåvor med världen.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...