Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 12 juli 2020

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 12 juli 2020

 

12 JULI 2020

Kära läsare, vi bringar med vårt budskap mycket kärlek och respekt för vi är väl medvetna om hur svåra saker och ting har blivit för så många. Kom ihåg att de nuvarande tiderna representerar en stor del av resan som ni själva valde för att hjälpa till att skapa en ny och bättre värld. Du är precis där du ska vara just nu, även om det inte verkar så enligt tredimensionella standarder.

Tystnaden, isoleringen och upphörandet av det som håller människor hypnotiserade, omedvetna och alltid frenetiskt letande utanför sig själva för sitt bästa, tjänar till att väcka många som aldrig tidigare har tagit tid att se inom sig och ärligt undersöka deras och världens trossystem.

Grundstrukturen för de flesta tredimensionella skapelser måste först upplösas innan de återuppstår i en högre form. Detta är vad världen nu upplever. Kaoset kommer inte att pågå för evigt eftersom manifesterade tredimensionella begrepp inte har någon lag för att stödja eller hålla dem på plats utan energin från tron på dem. När allt fler vaknar kommer dessa gamla skapelser helt enkelt inte längre att ha den nödvändiga substansen för att hålla dem på plats.

Ni har vaknat och förstår nu att alla inklusive ni själva alltid har varit och alltid kommer att vara ett Gudomligt Medvetande i fysisk form. Med tiden blev emellertid individualiserade uttryck för det Enda Gudomliga Medvetandet förorenade, konditionerade och manipulerade genom acceptansen av dualitet och separation som verklighet och skapade därmed det ”mänskliga tillståndet”.

Ni vet nu vem och vad ni är och därmed är det dags att sluta döma eller kritisera er själva för handlingar som gjorts i ett tidigare medvetande. Acceptera sanningen om er Gudomliga Natur och sluta släpa på skräp från det som tidigare var centrala frågor och klaga och ångra i den falska tron att detta är andlig ödmjukhet. Ni kan nu se saker ur ett högre perspektiv, så ni måste sluta leva från en välbekant men urväxt programmering för att ”passa in” eller behaga någon.

Många saker som äger rum verkar fruktansvärda när de ses med upplysta ögon, men låt dig inte sugas in i (anpassas till) den negativa och rädslobaserade information som ständigt bombarderar dig från nyheter och politik. Var också medvetna om att det finns vissa kanaler som inte återspeglar en hög Ljusnivå och att de inte är sanna bara är för att de är kanaler. Kanaler kan inte stiga högre än medvetandet hos den som utför kanaliseringen. Lita alltid på och vägleds av din intuition i dessa frågor. Var informerad men inte nedsänkt – andliga observatörer kan vara informerade och medvetna, men kan undanhålla att lägga energi till sina uppträdanden.

Förstå att många ”offer” valde sina upplevelser som en del av sin evolutionära resa. Ibland är det en nödvändig karmisk upplösning som de är redo att slutföra. En andligt utvecklad själ kan planera en livserfarenhet som kommer att placera honom/henne exakt där deras upplevelse kommer att tvinga andra att vakna. Dessa modiga själar valde att hjälpa uppstigningsprocessen på sätt som de själva väljer men där de inte personligen behövde själstillväxt. Andra gånger finns dessa typer av upplevelser helt enkelt på ”att-göra-listan” för en individ som behöver erfarenheten för tillväxt och lärande.

Det är inte alltid fallet, men några exempel kan vara den grymma slavägaren som på andra sidan insåg sitt behov av energetisk balans och större förståelse och som väljer att reinkarnera i en svart kropp. En person som dödade och förföljde indianer för 200 år sedan kan välja att uppleva livet som Indian som lever i ett fattigt reservat. Trots vad det ser ut som är allt perfekt.

Energi försöker alltid anpassa sig till SIGsjälv som fullständigheten och helheten hos EN.

Att veta dessa saker betyder inte att du ignorerar där det finns ett visst mänskligt behov, men det betyder att du kommer ihåg att det finns en större bild som de flesta som ännu inte vet om. Håll dig centrerad i insikten att högre dimensionella frekvenser av Enhet integreras i kollektivet vid denna tidpunkt och avslöjar och åstadkommer de yttre händelserna. Allt går enligt plan.

Kaos kommer att fortsätta att råda en tid när det nya kollektiva medvetandet kämpar för att födas. Släpp all programmerad rädsla kära ni, och acceptera att ni är precis där ni behöver vara just nu. Stå tillbaka, tillåt processen och lita på den. När det Gudomliga Medvetandet är individualiserat, behöver ni inte göra något annat än att hålla fast vid sanningen och låta DEN vägleda er när ni utför de de vanliga ”mänskliga” aktiviteterna i det dagliga livet som sedan inte blir så mycket ”göra” utan ”vara”.

Ni visste på en djupare nivå att de nuvarande tiderna skulle äga rum, men ni valde ändå att vara här eftersom ni visste att de intensiva energierna skulle ge er möjligheter att rensa alla kvarvarande karmiska obalanser och gamla cellminnen och låta er växla till ett högre medvetenhetstillstånd i en fysisk kropp.

Leta inom dig efter någon återstående kraft som du fortfarande kan ge till någon person, plats eller sak. Ersätt den med insikten att inget i det yttre har kraft eftersom det bara finns En Kraft, och att den Kraften är allerstädes närvarande, allsmäktig och allvetande. Den här kraften är du. Inte din mänsklighet, inte Maria, John eller Bill, som du trodde dig själv vara, utan den riktiga DU. Håll denna heliga sanning främst i ditt huvud och hjärta när du frestas att ge kraft till någon eller något i det yttre.

Verkligheten för dig är Gudomligt Medvetande och tills du kan acceptera detta och låta det bli ditt medvetandetillstånd kommer du att stanna kvar och fortsätta att uppleva gammal energi. Det är dags att gå bort från all gammal programmering som installerats i dig av familj, vänner, religioner, politik, skolgång, militär eller någon myndighetsperson, oavsett hur fullt ut du har accepterat eller till och med fortfarande accepterar en del av det.

Detta betyder inte att varje lag, regel och all information vid denna tidpunkt är fel, det betyder helt enkelt att granska ditt nuvarande trossystem om dessa saker och börja föra dina övertygelser i linje med ett högre uttryck för dessa.

Vet att former av dualitet och separationsmedvetenhet endast kan vara illusoriska bilder i sinnet, begrepp om vilken andlig verklighet som ligger till grund för dem kan inte göra något ut ur ingenting. Bilder av känsla manifesteras i linje med individens och/det kollektiva medvetandestillståndet. Så kallade ”bra” bilder är inte mer riktiga eller bättre än ”dåliga” bilder. Det är därför saker ruttnar och försvinner när verkligheten hos dem inte längre är närvarande.

Det finns bara Gud och DET är, har alltid varit, och kommer alltid att fortsätta att visa sig själv i och som hela livet. Det finns bara ETT LIV och att ETT LIV aldrig kan avslutas, manipuleras, ändras eller elimineras oavsett om det ser ut som tvärtom. Detta ENDA LIV uttrycker sig för evigt i och som oändlig form och variation.

Skydda, älska och hedra allt liv i insikten om att det bara finns ETT och därför att vad du gör mot andra gör du mot dig själv. Alla drar till sig de energier som de är i linje med. Återigen söker man automatiskt inrättning i linje med helheten hos SIGsjälv.

Denna information tar alltid upp ämnet abort. Vi kommer inte att gå in på detta idag bara för att säga att en själ inte helt kommer in vid befruktningen som så många tror, utan snarare går in och ut och bestämmer ofta om detta är ett rätt val eller inte och integrerar ofta inte helt förrän vid födseln.

Energin tillåter de som är redo och villiga att flytta in i ett högre dimensionellt medvetenhetstillstånd. Valet att acceptera processen är och kommer alltid att vara ett individuellt, valfritt val men valet är nu. Nu, inte längs vägen, inte efter att du känner dig lite heligare, inte efter att du har läst en viss bok eller tagit en annan klass, gör en pilgrimsfärd till någon helig plats eller inte längre förbannar och blir arg.

Tiden är nu kära ni, för att veta, acceptera, och därmed medvetet bli det som ni alltid har varit.

Vi är den Arkturiska Gruppen 12.07.2020

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...