Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 23 december 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 23 december 2021

 

Fyra Steg för att bli ett Högre Jag

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket glada att kunna meddela er alla att vi ser hur ni har nått nya nivåer av medvetande genom de tragedier och trauman som ni har rensat bort, och vi ser er alla göra stora framsteg mot det målet att bli era högre jag. Vi vill att ni ska förstå hur vackert det är för er att vakna och att göra detta arbete som ni gör medvetet.

Vi pratar om de olika energierna som kommer in och hur de stöttar er. Vi pratar om de olika hjälpare som ni har från hela galaxen. Vi pratar om att öppna portaler som kommer att ge er ännu mer tillgång till dessa varelser och dessa energier, och inget av det spelar så stor roll som den konsekvens med vilken ni har tagit er an uppgiften att stiga upp.

Nu kan det, och det kommer i slutändan att bli, en mycket vacker upplevelse för er alla, men det kommer att vara så på grund av er villighet att bearbeta och rensa det som inte längre tjänar er och det som har tyngt ner er. Ni kan inte göra ett steg i er medvetenhetsutveckling från att vara tredjedimensionella till att vara femtedimensionella under en livstid utan att gå igenom dessa mycket obehagliga upplevelser av att återuppleva och komma åt trauma.

När ni har en irrationell rädsla är det inte dags för er att vara hårdare mot er själva. Det är inte tiden för er att tänka på er själva som svaga, inte för att det någonsin finns en bra tid att göra dessa saker. Men under upplevelsen av en irrationell rädsla, måste ni skruva upp den villkorslösa kärleken och medkänslan för er själva för att klara er igenom den upplevelsen. Ni måste tillåta er själva att vara irrationell för att komma förbi det.

Naturligtvis vill ni också märka när ni inte tillåter er själva att gå dit, och istället ställa om ert liv för att undvika omständigheterna som framkallar den där irrationella rädslan. Det är steg ett. Steg ett är medvetenhet. Steg två är att vara mild mot er själva i den utsträckning ni behöver vara för att ta er igenom bearbetningen av den rädslan. Steg tre är en vilja att känna allt, speciellt när det känns som en bottenlös grop, som att det inte finns något slut på känslan som ni har känt in. Och steg fyra är att vara så konsekventa som ni behöver för att fortsätta där tills ni har skalat bort alla lager och kommit till kärnan av vem ni verkligen är.

Den ni verkligen är under dessa irrationella rädslor, den där ilskan och den sorgen, är ert högre jag, och ni är alla på god väg att känna er själva som den där femte dimensionella aspekten av er. Det här är något vi ser hända varje dag där på Jorden, och vi kunde inte vara stoltare över er alla. Ni leder alla vägen till uppstigningsupplevelsen för mänskligheten.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...