Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 juli 2020

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton, 13 juli 2020

Negativa Tankar, Övertygelser och Er Vibration

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi är mycket väl bekanta med de processer som ni alla har för att manifestera vad ni vill manifestera i er verklighet. Vi har sett er använda era tankar, er hjärna och er förmåga att fokusera på det ni vill för att uppleva det. Vissa av er inser att ni skapar hundra procent av er verklighet, och därför kan ni bli mycket upprörda på er själva när ni tänker en tanke som strider mot den verklighet ni vill uppleva. Ni känner det som att ni saboterar för er själva när ni tillåter en övertygelse att komma upp till ytan, som strider mot det som ni vill uppleva i er verklighet.

Vi skulle föredra att ni såg dessa tillfällen som möjligheter. Att bli medveten om en tanke eller en övertygelse som ni har hållit fast vid i decennier av ert liv, är en viktig faktor för att släppa den oönskade, begränsande tanken eller övertygelsen. När ni väl blir medvetna om det, då kan ni gå djupare. Ni kan fråga er själva om det ni tänker har en speciell vibration. Svaret kommer naturligtvis alltid att vara ja. När ni bestämmer vibrationen på det ni tänker kan ni få en djupare förståelse för vilken er typiska vibration är. Den medvetenheten kommer att gagna er mycket väl, eftersom ni inte kan förändra det ni vibrerar om ni inte är medvetna om vad ni vibrerar.

Därför rekommenderar vi att ni blir glada när en av dessa oönskade och begränsade tankar kommer upp. De är era ledtrådar! De är brödsmulorna som leder er tillbaka till det som ni vibrerar i själva kärnan av er varelse. Och återigen, det ni vibrerar är viktigt. Det är faktiskt hur ni skapar er verklighet. Ni kan tänka tankar hela dagen, medvetet, för att försöka täcka upp vad ni faktiskt vibrerar, men de kommer inte att påverka er vibration av sig själva. Ni måste göra jobbet. Ni måste erkänna att vibrationen finns där, känna in den, släppa den och byta ut den mot en bättre känsla.

Och sedan råder vi er att notera de tankar som kommer upp i er medvetna medvetenhet. De kommer då att återspegla det underbara arbete ni har gjort med att ändra er vibration. Ni är skaparna av er verklighet, men ni behöver gå djupare än att tänka tankar och skapa önskebilder om ni vill ta gigantiska språng framåt i era manifestationsförmågor. Ni är alla kapabla att leva underbara liv och lära andra hur de också kan leva fantastiska liv, och påverka det mänskliga kollektivets medvetande genom att visa hur det är möjligt att förändra sin vibration och ta sig ur de förhållanden som en olycklig person lever i.

Ni är de som leder mänskligheten, och nu är det en perfekt tid att börja visa era medmänniskor hur en manifestation faktiskt kan fullbordas där på Jorden.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över kontakten med er alla.

Översättning Ulla Krogh

 

Du gillar kanske också...