Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 13 februari 2022

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 13 februari 2022

 

 

13 FEBRUARI 2022​

Välkomna kära läsare.

Även om ingenting verkar förbättras på den yttre scenen, vet att allt fler vaknar varje dag och börjar ifrågasätta sina övertygelser och de system som håller dem på plats. De förändringar som världen fortsätter att hoppas på och be om kan endast manifesteras genom medvetandet hos jordens människor själva och inte från något fjärran tredimensionellt Gudsbegrepp. Det Gudomliga Källmedvetandet förkroppsligar ingen dualitet eller separation inom det, medvetet endast om DET Själv och DESS uttryck eftersom det är allt som existerar.

När allt fler börjar inse separationsmisstaget kommer innehållet i jordens kollektiva medvetande att bli mer upplyst, vilket i sin tur tillåter högre resonans och mer utvecklade idéer att nås och ageras på. Det är så förändring kommer att komma och det här är arbetet du och alla som är vakna gör.

Frihet är varje individs födslorätt och inte något som måste kämpas för, bes om eller något annat. Frihet är gratis och har alltid varit det. Den som säger att frihet inte är gratis har fel. Men liksom de många Gudomliga egenskaperna som förblir vilande i majoriteten, kan sann frihet endast manifesteras från ett medvetande som inser att enhet med Källan gör det omöjligt att inte vara fri.

När din personliga evolutionära resa drar dig djupare in i en förståelse av ditt sanna jag, upptäcker du som många redan har gjort, att du blir allt mer medveten om och fri från många saker som hittills har hållit dig i någon form av fysisk, känslomässig, mental eller andlig träldom utan att du ens var medveten om det.

Kan Gud vara bunden av människoskapade regler och övertygelser? Skulle Gud någonsin kunna hållas i träldom? Är Gud föremål för det mänskliga sinnets nycker och önskningar, regler och förordningar? En brist på frihet är fortfarande mycket påtaglig över hela världen eftersom majoriteten ännu inte har uppnått ett frihetsmedvetande och tror att de bara är maktlösa människor.

Jordens människor kommer att fortsätta bevittna en brist på frihet på jorden så länge det finns kvar en enda som tror på separation och dualitet. Detta beror på att det bara finns ett medvetande, individualiserat som många. Den enda falska övertygelsen kommer då att manifesteras på något sätt eftersom det inte finns något omanifesterat medvetande. Men kom ihåg, ditt medvetande är lagen för dig och inte kollektivet även om du kommer att vara medveten om och fortsätta att uppleva en del av det kollektiva medan du lever på jorden.

Varje person kan välja vad de accepterar eller förkastar. Energi strävar alltid efter att anpassa sig till samma energi, och ditt medvetandetillstånd kommer att attrahera från kollektivet de tankar, idéer och övertygelser som är i linje med din energi. Men tankar som kommer flytande in i ditt sinne är opersonliga såvida du inte hävdar dem som dina, då de sedan blir dina eftersom du har gjort dem till en del av ditt medvetande. Exempel – En person som ständigt oroar sig för sjukdomar och sin hälsa kommer automatiskt att locka till sig idéer och upplevelser av sjukdom och hälsa från kollektivet.

När en person utvecklas andligt och deras energi blir mer förfinad, blir de mer känsliga för frekvenserna runt omkring dem. Många mycket utvecklade unga människor som inkarnerade specifikt för att lägga till Ljus till jordens uppstigningsprocess, har det svårt nu eftersom deras energimässiga känslighet får dem att känna de negativa och låga resonansenergierna (ilska, depression, frustration, lågt självvärde etc.) som är så uppenbara på jorden vid denna tid. Eftersom de inte kommer ihåg vilka de är eller varför de kom, tror de att dessa känslor, emotioner etc. är deras personliga snarare än att de är externa för dem. Om du har en ung person som lider av detta, förklara för den vad som händer, att deras känslighet tillåter dem att känna kollektiva energier som inte är deras.

Många börjar aktivt protestera för personlig frihet. Eftersom så många har integrerat de högre frekvenserna som har strömmat till jorden under en tid, blir allt fler medvetna om hur friheter på jorden har manipulerats. De som ännu inte förstår att friheten redan är helt närvarande inom dem i kraft av deras enhet med Gud, kommer att söka den genom handlingar och yttre aktiviteter som är i linje med deras nuvarande medvetandetillstånd. Ni kommer att se allt mer av detta.

Det finns en öppning och ett uppvaknande som tyder på att evolutionär förändring äger rum som får många som aldrig tidigare ifrågasatt personlig frihet att nu ifrågasätta den. Men du som läser dessa meddelanden vet redan vem du är och att Källans kvaliteter inklusive frihet är helt närvarande inom dig, så för de flesta av er (det kommer att finnas undantag) kommer arbetet med att föra frihetsmedvetenhet till världen att äga rum mer på de inre nivåerna snarare än en yttre.

Ökningen av Ljus på jorden får många att vakna upp och försöka återta de personliga friheter som de okunnigt tillät andra att ta i sina liv – frihet att vara sig själv i relationer, jobb, familj och religiösa tillhörigheter. Permanent frihet kan endast manifesteras genom medvetande eftersom medvetandet är formens substans, varför tredjedimensionella verktyg ofta är ineffektiva.

Sann frihet kämpar för att födas vid denna tid och varje människa känner av det. Det är inte tredimensionella koncept baserade på idéer om separation som kommer att lyfta världen ur ekonomisk, äktenskaplig, sysselsättnings eller religiös träldom utan snarare mänsklighetens förverkligande av sin redan närvarande fullständighet. Men det finns fortfarande de i världen som använder media såväl som andra former av kommunikation för att hindra majoriteten från att förverkliga medfödd frihet, eftersom när en person, eller grupp inser verklig frihet, är de inte längre kontrollerbara.

Vet och acceptera att ni faktiskt redan är fria kära ni, i kraft av att frihet är en Gudomlig födslorätt tillgänglig för alla. Att uppnå medvetande om det börjar med kunskap, förståelsen av att du redan är fri i kraft av din enhet med Källan. Följ detta genom att öva (föra tankarna till) denna sanning i varje situation som uppstår personligt eller globalt.

Erkänn att frihet är en Gudomlig lag även om världen i allmänhet inte upplever den fullt ut just nu. Gradvis kommer en känsla av frihet att börja växa inom dig, trots vad som kan äga rum på den yttre scenen. Detta kommer att föra med sig nya känslor av egenmakt som börjar lösa upp gamla känslor av offerskap så att du enkelt kan säga; ”Tack för din åsikt, men jag kommer att göra det här.”

Att uppnå ett medvetande om personlig frihet medför ofta ilska och motstånd från dem som inte vill ha förändring och i vissa fall förväntar sig att en person ska fortsätta göra vad de säger åt dem att göra som tidigare. Motstånd kommer från familj, religiösa eller sociala grupper, man/hustru, vänner etc. men så länge beslut om personlig frihet flyter på strömmar av Kärlek snarare än av ilska, förbittring, hämnd etc., kommer den medfödda friheten att börja växa och blomma ut.

Säg, gör och vidta alltid åtgärder från en plats av kärlek även med dem som kan vara arga, krävande eller förbittrade över de förändringar du gör för dig själv. Detta betyder aldrig att du överlämnar dig till en annans oönskade önskningar och val för dig, utan snarare betyder det att du bestämt och på ett sätt som den andra personen kan förstå, uttalar din sanning från ett medvetande om den andra personens Gudomliga natur. Det kommer att finnas tillfällen då du helt enkelt måste ”spela spelet” lite och det är ingen skada i detta eftersom det som är viktigt är vad som sker i ditt medvetande. Lita alltid på att din intuition vägleder dig.

När en individ väl väljer att öppna sig för att söka andlig sanning blir de vägledda i nya riktningar, av vilka några inte alltid är trevliga. Vet att de svåra upplevelserna manifesterar sig på alla nivåer för varje person när ett val att andligt utvecklas har gjorts. Dessa upplevelser är inte oavsiktliga eller ett tecken på andlig regression utan kommer snarare genom en individs Högre Jag (det Verkliga Jaget) som vet vilka lärdomar personen är beredd på, behöver och är redo att lära sig.

Individer väljer ofta att inkarnera i situationer som kommer att återaktivera en gammal energi som de kan ha aktivt burit och lidit av genom livet men nu är andligt beredda att rensa. Till exempel, en person som har burit och lidit av sexuella övergrepp livstid efter livstid, kommer att tillåtas, om den är andlig redo, att inkarnera i en situation av aktiva sexuella övergrepp för att personligen aktivera dessa djupt begravda energier, gå bortom, rensa dem, och utvecklas till ett medvetandetillstånd som inte längre tillåter, utför, accepterar eller någonsin kan uppleva sexuella övergrepp. Dessa kära blir ofta rådgivare som hjälper andra att göra detsamma.

Mänskliga sinnen kan bara döma utifrån vad det ser ut som men kom ihåg att ingenting är som det ser ut, för allt i den tredje dimensionen är en materiell tolkning av en andlig verklighet. Andlig verklighet ligger till grund för alla framträdanden, annars skulle det inte finnas någon yttre manifestation.

Lita på processen och tillåt er själva att släppa taget om de tredimensionella ”bör” och ”bör inte” som ni fortfarande kan ha i medvetandet. Var den du är.

 

I den Gudomliga Verklighetens frihet, vi är den Arkturiska Gruppen 13.2.2022

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...