Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 14 februari 2021

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 14 februari 2021

 

Välkomna, kära läsare. Vet att vi är här för att vägleda och hjälpa till, men aldrig för att tvinga er, för bara ni själva kan erkänna och återfå den medfödda kraften som ni under många livstider okunnigt lät andra ta ifrån er.

Tiden är nu att vara som ni alltid har varit men inte vet att ni var. Det är dags att stå i din identitet som en andlig varelse formad av Gudomligt Medvetande som inte längre är föremål för det tredimensionella nonsens och falska påståenden som ger en känsla av otillräcklighet och hindrar dig från att lita på din förmåga att göra kloka val och beslut.

Du har rest genom många livstider och har upplevt alla hudfärger, båda könen och de flesta tredimensionella upplevelser. På grund av det har du nått en plats med visdom och andligt utvecklad medvetenhet som i sin tur har lämnat dig vid en skiljeväg i din evolutionära resa. Du har gjort det arbete som krävs för att ta dig till denna skiljeväg och nu måste du bestämma dig.

Väg 1. ”Ska jag fortsätta att tro att andra (familj, vänner, experter, nyhetsredaktörer, regeringen, religiösa läror) vet vad som är bäst för mig även om det inte ger genljud i mig? Tror jag att jag inte kan fatta kloka beslut för mig själv? Tror jag att jag är maktlös eller att offerskap tjänar mig genom att ge tröst och uppmärksamhet? ”

Väg 2. ”Jag väljer att lita på min intuition eftersom jag vet att det är rösten från mitt riktiga JAG. Jag väljer att sluta ge kraft på gott eller ont till allt utanför mig själv. Jag väljer att börja leva livet från min högsta uppnådda medvetenhet om sanningen trots vad andra kan tro på”.

Idag är det en tid av obeslutsamhet och förvirring, för å ena sidan får du hela tiden veta vad som är sant och rätt samtidigt som du känner att mycket av det du får höra inte är sant. Vi talar inte så mycket om politik utan snarare om den okända dualitet som finns inom de små och till synes vanliga aspekterna av det dagliga livet.

De flesta är vana vid att helt enkelt låta allmänt accepterade övertygelser och vana styra deras beslut och handlingar. Varje dag när du kör bil, handlar, bara är hemma, svarar i telefon, på jobbet eller tar hand om grundläggande familjebehov står du inför vanliga situationer där du kan vara kärleksfull eller inte.

Dessa dagliga händelser erbjuder dig möjligheter att öva din högsta medvetenhet om kärlek som i vissa situationer kanske inte ens verkar som kärlek för det tredimensionella sinnet. Det kan finnas tillfällen när att vara kärleksfull betyder att inte vidta några åtgärder alls, och låta en annan drabbas av sina val för att lära sig. Kärlek måste vara en del av de små vardagliga aktiviteterna snarare än att vara reserverad för stora gester som resulterar i beröm och tillbedjan.

Små och vanliga uttryck för kärlek och vänlighet som strömmar från en insikt om enhet blir så småningom ett uppnått och permanent medvetandetillstånd. Eftersom du är medvetenhet och inte bara en fysisk kropp, uttrycker kärleken sig automatiskt genom dig utan tanke eller ansträngning eftersom medvetandet är vem och vad du är.

Exempel: Du behöver inte längre öva eller anstränga dig för att vara ärlig eftersom ärlighet är ditt uppnådda tillstånd av medvetande och är den du är. Det är detsamma för villkorslös kärlek. När ett förverkligande av enhet blir majoritetens medvetenhetstillstånd så kommer det att bli det kollektiva medvetandet och ni kommer att börja se världsfred.

Kärlek är den förbindande energin som flyter mellan alla individuella uttryck för den ENDA. Allt, allt liv, är förbundet i kraft av att det bara finns En allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande Gudomlig Medvetenhet, den enda substansen – det som kallas GUD.

Denna sammankopplande energi mellan allt liv tolkas av varje individ efter deras uppnådda nivå av medvetenhet. Om denna samtrafik tolkas av ett sinne (medvetandets översättare) som är helt inblandat i separation och dualitet, kommer det att tolka det i former av självservice, till och med våldtäkt, missbruk eller våld.

Trots hur fullständig enhet kan missförstås och feltolkas av sinnen som är betingade av övertygelser om dualitet och separation, förändras aldrig den Gudomliga sammankopplingsenergin mellan allt inom den ENDA och insikten om detta är dörren som leder ut från hypnotismen hos mänskligheten som har plågat den hela tiden.

Ditt jobb som en andligt utvecklad person är att hjälpa mänskligheten att stiga ut ur tredimensionell energi och till frekvenser som är högre och verkliga. För att göra detta måste du lära dig att se igenom manifestationerna av dualitet och separation som har och fortfarande presenterar sig så realistiskt. Den tredje dimensionen kan liknas vid det nedre steget på en mycket hög stege.

Detta betyder inte ett godkännande eller bara att titta åt ett annat håll. För att vara effektiva måste ord eller handlingar uttryckas på ett sätt som personens medvetenhetsnivå tillåter dem att förstå. Samtidigt tappar en Ljusarbetare aldrig bort det faktum att individen som behöver tillrättavisning eller vägledning är en gudomlig varelse i sin kärna. Detta gör att energin i de nödvändiga orden eller handlingarna kan flyta på en ström av högre dimensionell energi.

Stå tillbaka och låt skräpet lägga sig, kära ni. Bedöm inte sakernas tillstånd genom att stirra på grumligt vatten som virvlar med hundratals olika ämnen allt eftersom det skakas. Låt allt vara som det är, utan att döma efter utseendet. Håll kunskapen om att flytande skräp aldrig blir till vattnet och det kommer någon gång att sätta sig på botten.

Var tålmodiga mot er själva och andra medan ni fortsätter att hålla er högsta medvetenhet om sanningen trots alla yttre omständigheter ni kan befinna er i. Vet att det finns ljus i slutet av tunneln och energin rör sig snabbt mot den. Ni kommer snart att se positiva förändringar.

Ni kom för att lysa Ljus över världens kollektiva skuggor och därmed hjälpa till att upplösa dem. Skuggor är helt enkelt platser utan ljus och är som sådana aldrig verkliga eftersom de inte har någon substans oavsett hur hotfulla de kan se ut.

Skuggenergier börjar manifestera sig överallt eftersom högdimensionellt ljus exponerar dem. I stället för att bli chockade eller gå in i rädsla i närvaro av skuggenergi, titta på den och skratta åt de skenbarheter som uppstår från ingenting av falsk tro, som inte har något att stödja, upprätthålla eller upprätthålla dem annat än tron på dem.

Vi säger inte detta för att minska de strider som många upplever just nu, utan snarare för att hjälpa er att se och frigöra er från att fortsätta mata dem med energin av att tro på dem som verklighet. Det är därför ni ser så mycket kaos just nu. Skuggorna exponeras för att kännas igen och upplösas genom mänsklighetens uppvaknande till ett högre tillstånd av medvetenhet.

Ni har uppnått ett medvetande om sanningen och kan se världen med väckt och utvecklad syn, vilket är varför ni är på jorden just nu. Ni kanske tror att ni inte gör någonting om ni bedömer det efter traditionella begrepp om vad ljusarbete är, men ljusarbete är inte och har aldrig varit begränsat till healers, kanaliserare, shamaner och metafysiska lärare.

Ljusarbete är det automatiska flödet av högre dimensionell energi i alla vanliga aspekter av livet från dem som har uppnått ett högt resonerande medvetandetillstånd.

Alla som har uppnått denna höga andliga medvetenhet är Ljusarbetare. Ni är här för att tyst och i hemlighet vara ljuset när ni lever vad som kan verka för andra som en vanlig existens. Era utvecklade medvetanden hjälper automatiskt andra att vakna upp till sitt eget ljus som så småningom kommer att lyfta balansen av sanning mot falskt i kollektivet.

Det Gudomliga Medvetandet är allestädes närvarande och därför har varje bit av Ljus som du uppnår och bär i ditt medvetande kraften att påverka alla som kan anpassa sig till det. Någon som är redo och mottaglig för sanningen kan flytta till en ny nivå av medvetenhet helt enkelt genom att vara i närvaro av ett sanningsfyllt medvetande. Den mottagliga personen kan vara långt borta över hela världen men eftersom det bara finns EN kan de lyftas av din medvetenhet.

EN är nyckelordet – ett gudomligt medvetande. Sanningen du håller i ditt medvetande gör att den kan finnas tillgänglig för alla som kan anpassa sig till den. Så här botade Jesus, de som sökte hjälp anpassade sig till och blev ett med sitt medvetande som inte trodde på sjukdom som verklighet.

Detta är det vitala arbete du gör som Ljusarbetare och det är kraftfullare än att protestera, proselytisera eller söka tredimensionella lösningar. Men inte alla är andligt kvalificerade att arbeta på denna nivå och kloka världsledare behövs vid denna tidpunkt på alla nivåer i livet. En del av er kan vägledas till att arbeta i ”skyttegravar” och om ni är det, kämpa inte emot, för allt arbete är andligt arbete när det görs från en plats med kärlek.

Oavsett hur ditt liv för närvarande kan se ut, glöm aldrig vem du är.

Sluta söka och var. Du är redo.

Vi är den Arkturiska gruppen 14/02/21

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...