Samtal #23 via AiA Maria, 16 februari, 2021

Samtal#23 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Så vill vi tala med eder om ”botten och toppen”.

Vi ser människan som strävar efter ”toppen” pådriven av rädslan för att hamna och befinna sig varande på ”botten”.

Vi frågar eder:-”Hur är det möjligt att uppleva ”toppen” om ni vägrar uppleva ”botten”. Hur vet ni vad som är ”högt” utan upplevelsen av ”lågt”? Är det möjligt att veta ljus om ni väljer att blunda för mörker?

Vi säger eder detta:- Svart och vitt bär livets polariteter. Det ena existerar ej utan det andra. Det är inte möjligt att uppleva ljus utan närvaron av mörker eller hur? Vitt och svart skapar helheten ni var och en bär och är.

Vi ser mänskligheten jaga efter ljuset. Ju fortare ni springer, ju mera ni kämpar desto mörkare tycks livet.

Vi påminner här om motståndets energi-det ni kämpar emot är det som stannar kvar ja motståndet drar likt en magnet till sig samma och lika och häri befinner ni eder i ”striden”.

Vi ger eder här bilden av en trappa som går ifrån mörker upp till ljus. Varje steg bär sin egen nyans, variation och vibration.

Denna eder trappa bär sitt eget upplysta som i upplysande ja upplysning som i en pusselbit en nyckel till det som skapar eder helhet.

Här bliver frågan för oss tydlig:-”Finner ni mening med att fartfyllt hoppa över steg?”

Om så är fallet är det intet något ”fel” men vi påminner här om möjligheten att uppleva livets berikande i -ett steg i taget.

Vi säger eder detta:-” Ögonblick rymmer allt och det är endast när ni väljer att stanna upp som ni hinner känna och se allt som ryms i andetaget på steget.

Frågan att ställa är för oss naturlig som i tillåtande flöde.Söker ni livets flöde så finns det just här i ögonblicket av tillåtande av steg i eder varelse fri från bedömning av vilket steg ni befinner eder på.

Vi säger eder detta:-” Släpp bedömningen av vad som är ”bäst och sämst”. Utforska edra tankekonstruktioner som hindrar eder från att tillåta det strålande kraftfulla ljus ni är att LYSA!

Ni bär vetskapen inpräntat i edert DNA. Ni är fria att välja att skala av lager av det mörka ni behöver endast tillåta eder att ta stegen.

”Upp eller ner , ner eller upp” har ingen betydelse det är när ni väljer att ”stanna upp” ni hinner ifatt eder själva.

Striden mellan mörker och ljus är det som under lång tid präglat eder själva och eder Moder Gaia. I tiden som är i nu vaknar mänskligheten upp.

Vi säger eder detta:-” Den av eder facklor belysta väg lyser upp vägar för flera att se och leva upplyfta och upplysta-detta helt oberoende på vilket steg var och en befinner sig på.

Vi påminner härom att lika attraherar lika och att samarbete skapar synergi.

Kraftfull förändring osynligt för de flesta av edra ögon men icke desto mindre en verklighet.

Ta ledigt från hjärnkontoret där tankar krånglar till edra upplevelser av liv. Ni lever i en föränderlig och kraftfull tid som ur ett perspektiv ställer om och vänder upp och ner på stegen. Mycket ja vi säger allt avslöjas när tid är det sker i ett helt naturligt flöde. Välj att tillbringa semester i edra hjärtan-det är där ni ser och vet-allt!

Tänd ett ljus! Tillåt lågan leva och skåda dess föränderliga, bestående kraftfulla ljus och minns att edert eget är samma och lika!

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade o sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus!

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

Du gillar kanske också...