Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 17 juli 2022

Den Arkturiska Gruppen
Via Marilyn Raffaele, 17 juli 2022
Välkomna kära läsare.
Vi märker att många av er är modfällda och trötta på att vänta på tecken på förändring och nya jordenergier. De förändringar ni hoppas och väntar på kan inte ske snabbt, eftersom Jordens uppstigning är en process.
På grund av tusentals år då Jordens dominerande medvetande var separation och två krafter, fortsätter kollektivet att uttrycka sig utåt i form av våld, sjukdom, brist, makt över andra och hundratals andra sätt som representerar separation från Gud och andra livsformer, även när den successivt blir ljusare.
Tron på separation förblir inrotad i kollektivet och påverkar alla som föds in i Jordens tredimensionella energi. Även de mycket utvecklade själarna, som är på Jorden för att hjälpa till med Jordens uppstigningsprocess, upplever effekterna av att leva i en värld där den dominerande energin är dualitet, separation och två krafter.
Närvaron av allt mer Ljus exponerar många täta energier av separation, och när de dyker upp känner de som är i linje med dem ofta en känsla av tillåtelse och bemyndigande att agera på dem. Därav det ökande våldet i världen.
Som ett resultat av de höga resonansenergier som nu strömmar till Jorden såväl som ett uppvaknande medvetandetillstånd, gör att skuggenergier håller på att lösas upp. Men eftersom Jorden är en planet av tid och rum och även för att materiella kroppar inte kunde motstå situationer med hög resonansenergi, måste dess uppstigning ur tredimensionella energier vara en process.
Kom ihåg att ni är mitt uppe i en Gudomlig Plan, och Gudomliga Planer kan inte påverkas eller stoppas av mänskligt tänkande, därför att idéerna om ett Gudomligt Sinne hålls för alltid på plats av Gudomlig Lag. Om sjukdom, brist, begränsning etc. faktiskt existerade i det Gudomliga Medvetandet som realiteter, skulle de aldrig kunna helas eller förändras, därför att Gudomlig Lag skulle permanent upprätthålla och stödja dem.
Det är en tid av lidande för många av er och ni, kära ljusarbetare, hjälper till att lindra detta genom att medvetet sända ut Ljus. Ni behöver inte “göra” någonting, eftersom det Ljus ni har i ert medvetande automatiskt lyfter och väcker de som är redo och kan anpassa sig till det. Som människor har ni blivit vana vid att lösa problem genom att tänka och använda verktyg som ofta är nödvändiga. Men ni har utvecklats till nivåer där första steget är insikten om att medvetandet är det verkliga och den enda kraften, inte mänskliga tankar.
Världen tittar på det yttre och dömer genom filter av god eller elak, gammal eller ung, man eller kvinna, fattig eller rik, sjuk eller frisk – tro på dualitet som förblir väl förankrat i det tredimensionella trossystemet. Andliga mästare har i årtusenden försökt förklara det här som en illusion, men de flesta trodde att detta betydde att allt på Jorden var en illusion och att tillstånd av smärta och lidande inte spelade någon roll och kunde därmed ignoreras. Vad dessa mästare försökte tala om för dem var att Jorden, Hennes folk och alla livsformer är mycket verkliga och andligt medvetna, men att sättet de blir sedda på och föreställningar om dem utgör ett tillstånd av hypnotism eller illusion.
Ni är skapare. Precis som Källan fortsätter att uttrycka Sig själv, uttrycker individer likaledes sitt medvetande som är det ENDA medvetandet som är individualiserat, men präglat av falska övertygelser. Det här är inget dömande, det är helt enkelt fakta. I verkligheten finns det inga offer, bara de som ännu inte vet att de skapar sina situationer utifrån innehållet i sitt medvetande, eftersom det inte finns något outtalat medvetande.
​Gud har, är och kommer alltid att fortsätta att uttrycka SIG själv som oändlig form och variation. Dessa former är andliga, men i lägre resonansenergi framstår de som materiella. Till exempel: Fysiska ögon kan bara se ett träd som trä, användbart för mänsklig konsumtion, men i verkligheten är uttrycket av ett träd i det Gudomliga Sinnet en vacker form av högt resonansljus kopplat till alla andra träd och allt annat med liknande resonans. Ja, ni kan tala med träd eftersom allt liv är ett ENDA Liv.
​Kärnan i varje liv är en Gudomlig idé. Något kan inte skapas av ingenting. Lägg märke till grässtråna, ser ni någon brist? Harmonin och intelligensen av Gudomligt Medvetande manifesterar sig som att rosor alltid kommer från rosenbuskar och apelsiner alltid kommer från apelsinträd. Vad gör att ett frö öppnar sig när det placeras i rätt element? Vilket element väljer jag att leva i?
Harmoni, fullständighet, överflöd, intelligens, kärlek etc. är verkligheter, eftersom de är egenskaper av den enda Verkligheten, en allerstädes närvarande, allsmäktig, allvetande Medvetande som ständigt uttrycker SIG själv. De flesta förstår ännu inte detta, eftersom de fortfarande skapar från ett medvetandetillstånd insnärjt i dualitet, separation och tron på två krafter.
​Många lider ekonomiskt vid den här tiden medan andra saknar ordentligt boende och mat. Överflöd är en egenskap av Gudomligt Medvetande och existerar därför permanent som en Gudomlig Lag. Kom ihåg det här vid varje antydan om brist eller begränsning. Exempel: Inse att ingen i verkligheten är eller kan vara skild från sitt perfekta hem vilket är, alltid har varit, och alltid kommer att vara Gudomligt Medvetande. Alla är ett uttryck för Gud individualiserat, därför kan brist och begränsningar bara vara en manifestation av de separationsföreställningar som dominerar kollektivt och personligt medvetande.
​Ni, de uppvaknade är på Jorden för att erkänna den högre sanningen om allt i världen och genom att göra det hjälpa till att skapa ett nytt och högre kollektivt medvetande. Om ni personligen står inför någon form av brist eller begränsning, ta ett steg tillbaka och begrunda den sanning ni vet om överflöd. Ta med er sanningen, inte problemet, i er meditation för att uppnå djupare medvetenhet om era föreställningar om överflöd, och inse att ni är Gud individualiserade och därmed kompletta och upprätthållande. Gud vet ingenting om brister och begränsningar. Om brist var en del av det Gudomliga Medvetandet skulle det vara en permanent verklighet.
​Individer skapar situationer av brist genom sin medvetenhet om brist och begränsning. Pengar är energi och som sådana kan de också flöda när och var de behövs och ofta är minst väntade. För att uppnå ett medvetande av överflöd måste ni sluta med att se till person, jobb, arv, man/hustru eller något utanför er själva, och börja leta efter var de faktiskt finns – inom er. Människan kan inte ge bort överflöd, eftersom det är en Gudomlig egenskap.
​Att erkänna att ni har oändligt med överflöd och att ni är ett med Källan, betyder inte att ni inte gör någonting medan ni ropar till andra att Gud är allt. Snarare betyder det att om eller när upplevelsen av brist eller begränsning uppstår, så erkänner ni först sanningen om överflöd och sedan låter ni er intuition (inte någon välmenande vän, familj, expert eller regering) vägleda era steg som kan tyckas vara vanliga och tredimensionella.
Tills en sanning blir ett uppnått tillstånd av medvetenhet, kan det aldrig till fullo manifesteras utåt. Det är inte andligt misslyckande att dra fördel av tillgänglig hjälp om det behövs, för hjälp erbjuds på alla medvetandenivåer. Kom bara ihåg att det är en språngbräda och inte en permanent bostad. Var uppmärksamma på mentala fällor såsom: “Jag har inte. Stackars mig. Jag misslyckas alltid. Ingenting fungerar någonsin för mig. Det kommer aldrig att gå. etc. etc.” som bara tjänar till att hålla kvar er i den energin. Kom ihåg att medvetandet är kroppens substans.
​Fram till en viss punkt i er andliga resa, kommer den mänskliga hjärnan att präglas av tredimensionella övertygelser, som konsekvent kommer att öka med varningar om varför det som ni kan bli vägledda att göra, bara kan misslyckas. Den mänskliga hjärnan försöker skydda och hjälpa er, men hämtar sin information från det kollektiva och tidigare erfarenheter. Det kommer en tid i allas utveckling när man ibland måste säga åt sitt mänskliga tänkande att sitta i ett hörn medan man gör vad man behöver göra.
​Upplevelser av brist och begränsningar är skrämmande. Gör inte motstånd mot dem, utan låt dem hellre flöda igenom och ut i insikten att de bara har den styrka ni ger dem.
​Överväg allvarligt möjligheter som kan presenteras för er, även om de inte är vad ni hade föreställt er eller hoppats på. Situationer som bara verkar dyka upp är ofta dörröppningar som leder till något nytt och bättre. Lita alltid på er intuition. Fortsätt att hålla fast vid att växa ur tredimensionella koncept om vad som helst för att de är bekanta eller överensstämmer med familjens och vännernas övertygelser. Det tjänar helt enkelt bara till att hålla kvar er i den energin.
​Vi är den Arkturiska Gruppen.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...