Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 juli, 2018

Det Arkturiska Rådet 

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet och vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi har sänt er några koder som ni kommer att packa upp från era energifält när tiden är inne, och den tidpunkten kommer att vara olika för var och en av er, eftersom ni alla är på olika nivåer. Dessa koder är avsedda att inom er aktivera det fullständiga uttrycket för vilka ni är som Källans Energivarelser. Detta är den ultimata upplevelsen av att vara fysisk.

Att upprätthålla det fysiska, samtidigt som ni fortfarande har tillgång till Källans Energifrekvens, är vad ni alla strävade efter innan ni inkarnerade ner i era fysiska kroppar. Nu ger vi er inte möjlighet att göra det för ni har alltid kunnat det. Ni har alltid kunnat ansluta er till sanningen om vilka ni verkligen är, samtidigt som ni fortfarande upprätthåller en fysisk kropp, men vi, och andra likasinnade, har gått med på att vara de som påminner er om vilka ni verkligen är.

Och vi ger er dessa påminnelser genom de minnen som ni har av att vara högre dimensionella. Om ni fullt ut kunde uppleva oss skulle vi framstå för er som gudar, och utomjordingar har gjort det genom hela er historia. De har poserat som gudar, och även om de hade fysisk form så trodde ni på dem. När ni färdades ner genom vår dimension hade ni vissa upplevelser, ni kände saker som ni bara kunde känna som nio-dimensionella varelser.

Och vi har tillgång till dessa känslor och dessa minnen, och det är vad vi har deponerat i era fält. Dessa upplevelser och känslor kommer att föra er tillbaka till en tid, där ni mindes sanningen om vilka ni verkligen är som Källans Energivarelser. Vi kan göra det här utan att störa er process därför att, som vi sa, ni kommer inte att packa upp dessa koder och ha dessa minnen, som kommer att framkalla dessa känslor, förrän ni är redo.

Var bara medvetna om att de är där, och att det finns så mycket mer där de kommer ifrån. Det finns så mycket mer för er att upptäcka om vilka ni är och vilka ni redan har varit.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...