Samtal #8 via AiA Maria, 18 januari, 2021

Samtal #8 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

 

Vi ser och vet att mången av er upplever en mörk verklighet men vi vill här påminna och säga er att ljuset finns.

Ifrån vårt perspektiv har ljuset redan segrat på er blå planet.

Den gyllene tidsåldern är här i nu men det kollektiva medvetandets mörker behöver tid att lösas upp.

Mörka krafter som styrs av makt och korruption kämpar febrilt mot ljuset till sina sista andetag.

Vi säger:”Ni kan om ni vill välja att ställa er utanför detta skådespel. Vill ni påverka allas er tillvaro stå i kärlekens ljus-sök balans-jämvikt-inom er. Så stärker-just så förstärker ni er egen och transformationen av Gaia.

Människor söker och ber om hopp- är i behov av framtidstro.

Ni använder er av uttryck som att ”det blir bättre sen”.

Vi påminner här om att liv är ögonblick i nu.

Få av er väljer i nu spå fram i tid och dom som ser och delar fram i tid bemöts ofta med motstånd. Det är inget fel men vi ställer frågan vad är det som hindrar människan ifrån att tro på att det är möjligt att förutspå fram i tid?

Vi säger er detta:-”Det finns ingenting-ingenting som sker slumpmässigt i universum”.

Vi ber er betänka detta vår sanning och ger er bilden av snöflingans unika varande flöde och transformation.

Vi påminner här om varje människas eget unika och om att allt liv är att vörda.

Lagen om orsak och verkan råder oavsett om ni väljer att blunda eller se.

Inget av valen är det som ni benämner som rätt eller fel-valen är endast olika.

Olika val skänker ur ett perspektiv just olika resultat men från vårt perspektiv är valen sprungna ur rädsla eller kärlek.

Kärlek här som i medkänsla skapar jämvikt och balans.

Människan säger sig vilja rättvisa i världen men vi ser en maktkamp pågå utifrån trosföreställningen att det inte finns tillräckligt att tillgå för alla.

Vi säger er att er upplevelse av brist är en illusion skapad av de som kräver mest. Rädslans makt bär kapitalets kamouflage.

Vi ber er reflektera över att trädet fritt från påverkan saknar intet.

Fri från PÅ verkan som i påtvingat är här en överlämnad nyckel till friheten ni alla bär och är.

Här ger vi bilden av det ni benämner som ”nyhetsflöde” som ur vårt perspektiv i de allra flesta fall innehåller intet nytt. Ord och bilder är samma och lika- det är ett konstruerat flöde som delas och ur det skapas er nuvarande verklighet.

Betänk detta -vår sanning:-”I naturligt flöde finns allt”.

Innehåller nyhetsflödet allt eller är det endast en sida som förmedlas?

Vi ser ett flöde som skapar människans upplevelse av otillräcklighet och maktlöshet. Vi vill här påminna om att var och en skapar sin egen upplevelse genom sina tankar om verkligheten.

Nu vill vi förmedla en NY HET nyhet.

Varje tanke skapar verklighet

Varje upprepad tanke förstärker verklighet

Varje kollektivt förenad tanke förstärker och manifesteras i verklighet.

Varje ord bär sin egen vibration.

Vibrationer som stärker eller förtär.

Var varsam med orden ni väljer att göra till era.

Varje tanke sprungna ur känsla lyfter eller trycker ner.

Vi är varande i vetskap och säger här att allt är möjligt-ALLT!

Vi väljer att i ljusets tjänst förmedla våra budskap. Ord sprungna ur kärlekens helande kraft.Vi vet att ljuset följer hela vägen tillbaka hem för var och en.

Tänd ett ljus och vila i att många många fler samtidigt tänder sitt.

Så skapar förstärker och manifesterar ni ljusare tider.

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärlekens ljus.

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

Du gillar kanske också...