Intergalaktiska Rådet via GalaxyGirl, 15 november 2019

Intergalaktiska Rådet ~GalaxyGirl~ 15 november 2019

Hälsningar! Vänskapliga människor, vi är det Intergalaktiska Rådet av Många. Det är med stor ära och härlighet vi idag presenterar oss själva genom denna person, för vi har väntat länge på vår tur att tala.

Vi ser att mycket snabbas upp på planetens yta i detta nu. Ni genomgår pånyttfödelse. Det är en del av processen. Det gamla blir utrensat på så sätt att det nya kan växa och må väl i välfärd. Ni är byggare, skapare av former. Ni är gudalika, änglar i träning. Ni är så mycket mer än ni har blivit vägledda att tro om er själva och denna felaktiga tro har varit som bojor runt era fötter, hållit er nere. Men inte längre. Sanningen kan inte längre gömmas.

Vi är det Intergalaktiska Rådet. Vi kommer från många stjärnsystem runt om er nuvarande förståelse av universum och dessutom utöver det. Vi kommer från det förflutna, det nuvarande och framtiden kan man säga för vi existerar utanför tiden. Många sköna själar är här och bär vittnesbörd om denna stora omvandling från ett dimmit ljus till ett intensivt ljus. Vi beskriver det så för ljuset är i sanning alltid närvarande  men det har varit fördunklat  i världen alldeles för länge och vi är här nu för att assistera er på alla sätt vi förmår att bota detta och snabba upp processen, vilket vi vet är behagligt för många av er.

Vi hoppas att vårt användande av det engelska språket uppvisar den lämpliga graden av kärlek vi önskar förmedla. För många av oss talar med bilder, tankar, känslor och den typen av icke-verbal kommunikation är ålderdomlig. Vi är ivriga att lära om och återskapa vår förmåga att samverka på detta sätt och uppskattar denna möjlighet att samarbeta med kärngruppen. Väldigt många av er projicerar er själva in i våra rådsmöten när ni sover och många av er högre aspekt är ledande och/eller ger av era insikter. Det är en grupp prestation. Ni är multi-dimensionella som ni redan har hört, men inte helt förstått hur stora ni är i denna er lilla människoform. Ni är större än ni kan föreställa er och snart kommer detta att utan minsta tvivel att uppenbaras för er därför att det blir inga fler skuggor och ingen mer tvekan. Ni kommer helt enkelt att vara de ni alltid har varit – en  enormt stor varelse full av kärlek och ljus. Det är så vi ser er.

Vi är det Intergalaktiska Rådet av Många, från många platser, bestående av många former av Källan. Vi bugar inför er. Vi räcker ut vår hand till vänskap. Denna (kanal) har sett gyllene vertikala hieroglyfiska symboler projicerat från skyarna in till kronchakrat av den uppvaknade. Några av era kameror har fångat detta. Många bearbetar koderna på sitt eget sätt. Ljusets språk kommer åter till minnet vilket ger oss stor glädje för vi trivs verkligen med att tala det och det kommer att ytterligare stärka bron över avståndet mellan oss, för i verkligheten finns inget avstånd då vi alla är en enhet. Vi hoppas att du kommer att minnas detta budskap och känna kärleken som finns i det.

Vi är det Intergalaktiska Rådet av Många. Var i frid.

~GalaxyGirl

https://sananda.website/intergalactic-council-via-galaxy-girl-november-15th-2019/

Översättning: Mats

Du gillar kanske också...