Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele. 19 maj 2019

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

19 maj 2019

Kära ni, vi är här för att hjälpa er vakna upp mer på djupet till den inneboende skönheten och nåden i er Gudomliga kärn-essens, trots de svåra upplevelser några av er har i denna tid. Vet att vid den här punkten i er utveckling är svåra upplevelser inte längre slumpmässiga utan snarare nödvändiga lektioner som ni valt för att fullt ut vakna.

Den bekanta världen verkar falla i bitar både personligt och globalt och i sanning, det är den. Gamla, länge bibehållna koncept börjar lösas upp då mänskligheten vaknar upp till mer utvecklade idéer. Detta tjänar skapandet av ett nytt världsmedvetande som kan manifestera högre former av allt.

Varje uppvaknad person sår automatiskt det universella kollektiva medvetandet med sanning. Varje bekräftad sanning adderar mer sanning och hjälper till att lösa upp det som är falskt. Dessa förändringar börjar penetrera allas medvetande, både hos dem som är uppvaknade och dem som inte är det, och det resulterar i de intensiva yttre uttryck för rädsla, hat och motstånd ni nu bevittnar. Emellertid finns det också ökande aktiviteter av ovillkorlig kärlek.

Över tid har många mästare inkarnerat på jorden i enda syfte att så kollektivet för att göra nya och högre sanningar tillgängliga för dem som är redo och som söker detta. Jesus, Buddha, Lao Tsu etc. var bara några få av de många andliga mästare som matade kollektivet med tankar om kärlek och enhet. Ni gör det varje gång ni väljer att veta och leva sanningen istället för tredje-dimensionella koncept om sanning.

Det finns bara ett medvetande – allestädes närvarande Gudomligt Medvetande, men mänskligheten har tillåtit övertygelser om dualitet och separation förorena sin personliga upplevelse av det Enda Medvetandet, vilket resulterat i den tredje-dimensionella världen av smärta och lidande, brist och begränsning, som de flesta har kommit att acceptera som normal. Varje erkänd sanning hjälper automatiskt till att lösa upp dess falska komponent och adderar Ljus till den betingade versionen av Gudomligt medvetande tills det kollektiva så småningom innehåller mer sanning än osanning.

Eftersom varje person är ett uttryck för Gudomligt Medvetande är de skapare som skapar i varje ögonblick, med varje tanke och övertygelse, i enlighet med deras uppnådda medvetandetillstånd. De ouppvaknade är inte medvetna om att de är skapare och skyller därför sin problem på andra, men det finns egentligen inga offer, precis som det inte finns några räddare. Utveckling är ett val för varje persons fria vilja.

Vid denna kraftfulla tid för uppvaknande är det många som väljer att lämna då de, på en djupare omedveten nivå, har insett att de behöver mer tid för att uppnå den för uppstigning nödvändiga frekvensnivån.

De som förstår vad som verkligen sker gläds därför att ryggraden i den mörka ”makt över” energin är på väg att brytas. Detta ligger bakom de många former av ”utagerande” som ni bevittnar. De som är insnärjda i rädsla för förändring, såväl som de som är på väg att förlora sin bekväma ”makt över” position, genomför handlingar baserade på deras begränsade medvetenhet.

Gör inte motstånd, kära ni, för motstånd är motsatsen till tillåtelse. Vid en särskild punkt i utvecklingen måste man medvetet tillåta det Gudomliga JAG ÄR att uttrycka Sig självt genom och som ni. Andlig underkastelse är inte den tredje-dimensionella känslan av att vara någons ”dörrmatta”, utan är snarare ett medvetandetillstånd som kan underkasta den personliga och separata känslan av själv till JAG ÄR, tillåtande DEN att leva DESS liv som ni och vara fullt medveten om att DEN inte behöver sägas hur det ska göras.

Motstånd är naturligt därför att över tid har det blivit inpräntat i mänskligt medvetande. I livstider har både män och kvinnor inte haft något val utan har måst hantera svåra situationer med motstånd för att kunna överleva. Dock har ni till större delen examinerats bortom dessa typer av situationer och är istället redo att omfamna sanningslösningar.

Som med att det bara finns Ett Medvetande, finns det likaledes bara Ett Sinne – Gudomligt Sinne. Det mänskliga sinnet är det enda Gudomliga Sinnet men är fyllt med och betingat av övertygelser om dualitet och separation. Gudomligt Sinne är och kommer alltid att vara den enda verkligheten, men den kan inte bli känd och upplevd förrän den blir erkänd som sådan.

Det mänskliga sinnet hoppar snabbt in i varje situation med förslag och vägledning av vilket mycket är rädslobaserat och draget från tredje-dimensionellt kollektivt medvetande, personlig erfarenhet, eller vad som lärts ut. Avvisa eller avslå aldrig sinnet för att det försöker hjälpa er baserat på de överlevnadskoncept det lärt sig, utan börja istället att kärleksfullt utbilda och utveckla sinnet genom studier och utövande av sanning.

Att till fullo öppna upp för denna oändliga Källa av information inom sig låter sinnet få tillgång till den hellre än bara till det tredje-dimensionella kollektivet. Sinnet tolkar ert medvetandetillstånd. Sinnet är en aveny av medvetenhet, en facett av er egen Gudomliga natur, så försök aldrig underkuva eller förneka det i den falska tron att det är onödigt eller står i vägen för er andliga resa.

Det mänskliga sinnet är ett underbart verktyg, men den är inte chefen eller den högsta auktoriteten som många fortfarande tror att den är. Ett sinne betingat av tredje-dimensionella övertygelser och koncept kan bara visa den nivån för er. När rädslobaserade, negativa eller ”chockerande” tankar kommer upp, som de gör för alla, (ofta under meditation) vet att de bara är tankar från kollektivet och att de aldrig blir era om ni inte gör anspråk på dem som era. Låt dem bara flyta förbi utan att ge dem någon kraft.

Om ni finner att vissa typer av tankar kontinuerligt bombarderar er, kan det indikera ett behov av att titta djupare. Ni kan fortfarande ha kvar någon gammal energi som är i linje med denna särskilda typ av tanke. Använd dessa upplevelser som verktyg för att undersöka ert trossystem, det kommer sedan att låta er att till fullo rensa bort något ni nu uppenbart är redo att släppa.

En del seriösa andliga studeranden fortsätter att göra motstånd mot att lämna övningar som hjälpt dem att som nybörjare utvecklas andligt, i tron att de för alltid måste utföra dessa ritualer och övningar för att utvecklas andligt. Detta är ett rädslobaserat koncept som kan blockera andlig tillväxt. Det kommer en punkt när beroendet av riter, ritualer och övningar blir en barriär mot vidare tillväxt.

Det måste vara förstått att det inte finns några andliga regler. Andliga regler var och är fortfarande skapade ur tredje-dimensionellt medvetande för syftena makt över, kontroll och självrättfärdighet. Gud vet ingenting om människans andliga regler. De tio budorden gavs ut när medvetandet var mycket outvecklat och behövde regler. Vissa behöver dem fortfarande, men ni gör det inte därför att ni utvecklats bortom dem.

Det finns bara en andlig regel och det är ovillkorlig kärlek. Den Enda Allestädes Närvarande, Allsmäktiga och Allvetande verkligheten är den enda andliga regeln därför att DEN är allt som existerar i oändlighet styrande SIG själv genom och som oändlig form, variation och individualitet. Allt annat är ett koncept av denna verklighet.

Så snart ni ger er tillåtelse till att utvecklas andligt blir ni tydligare vägledd. Om allting, ur ett mänskligt perspektiv, ser ut att falla sönder, lita då på att en större bild håller på att ske och tillåt processen så gott ni kan. Det gamlas död kan vara mycket smärtsamt på alla nivåer och det sker fortfarande en hel del cellulär rensning hos de flesta, på en eller alla nivåer – fysiska, känslomässiga, mentala och andliga.

Många har kommit att tro att de är andliga misslyckanden när allt, efter år av seriösa studier och övning, i deras liv verkar kollapsa. Kom ihåg att ni aldrig kan återgå från er uppnådda nivå av medvetande, så lär er att se dessa upplevelser inte som misslyckanden, utan som nödvändiga facetter på er personliga resa, händelser avsedda att skifta er medvetenhet till nya nivåer, om ni så tillåter.

Karmiska relationer håller på att återaktiveras för att fullbordas och rensas. Gamla fysiska skador och sjukdomar återkommer då energin i dem flödar från cellulärt minne. Relationer av alla sorter blir healade. De tredje-dimensionella ögonen hos andra kanske ser problem och erbjuder er lösningar baserade på det trossystemet, men ni själva måste gå inombords och upptäcka vad som verkligen händer.

Ni är redo att sluta se till andra efter kärlek, erkännande, tacksamhet, vänskap eller uppskattning etc. till och med från dem ni naturligt kommit att förvänta det. Dessa kvaliteter är Gud-kvaliteter och bara Gud kan ge dem till er. De flödar genom andra men kommer aldrig från dem, för människor har inte dem att ge.

Lär er att söka dessa saker från Källan, det enda ställe där de existerar, och låt dem sedan manifestera som de kommer att göra, ofta genom dem ni minst förväntar er. När ni slutar se till, och förvänta er dessa saker från någon särskild person eller personer, och istället ser hos Källan efter dem, kommer de att manifestera på sätt ni aldrig kunnat föreställa er.

Mänsklighetens största misstag har varit att tro att människor kan ge vad bara Gud har att ge. Att titta inom sig efter allting innebär att erkänna att frid, kärlek, överflöd, harmoni, helhet, partnerskap etc. är Gudomliga kvaliteter som kan flöda genom ens själv och andras när de erkänns som sådana.

Allt som är nödvändigt på varje nivå finns redan närvarande inom och denna insikt öppnar dörren för vad som behöver uttryckas utåt om det inte är betingat av koncept på hur det måste se ut eller vem det måste komma från.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...