Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 23 mars, 2020

Det Arkturiska Rådet, 23 mars 2020-03-24

Via Daniel Scranton

Vad de uppvaknade Jordborna är avsedda att göra

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi har många viktiga samtal med er under er sömn om natten, och ni träffar oss på astralplanet. Vi har aldrig fått så många idéer från er som vi får just nu. De kreativa idéer som har framkommit, som ett resultat av den globala krisen, är minst sagt imponerande.

Vi arbetar tillsammans med Plejaderna, Sirianerna och Andromedanerna vid den här tiden för att komma till någon slags överenskommelse om hur vi kan hjälpa till utan att lägga oss i, och hur vi bäst kan använda situationen på er planet just nu för att hjälpa er framåt. Ni får massor av förslag från era myndighetspersoner, men dessa förslag handlar främst om ert fysiska välbefinnande.

Men vi har förmånen att kunna tala med er när ni inte är i era kroppar, när ni inte agerar utifrån ert ego och när ni är fria från era fysiska sinnens begränsningar. Vi ser det mer ur en autentisk synvinkel av vilka ni verkligen är och utifrån de samtal vi har haft, drar vi slutsatsen att ett sätt för mänskligheten att dra nytta av detta utbrott är att slå sig samman och arbeta som ett team. Ni har blivit anmodade att stanna hemma och att tvätta händerna rigoröst, men det är också en möjlighet för er att se att ni alla är i den här situationen tillsammans.

Det här är en tid när er ras, religion, nationalitet, kön och sexualitet inte är lika viktig som det faktum att ni är mänskliga och ni är jordbor. Ni har fått en möjlighet att göra livet på planeten Jorden bättre, och att allt det börjar med att ni ser varandra som jämlikar. Ni är, naturligtvis, alla Varelser av Källans Energi, oavsett var ni är i er andliga utveckling och hur vakna ni är. När ert hjärta sträcker sig ut till de som lider mest på grund av viruset, det är då ni vet att ni använder den här krisen på rätt sätt, och ni hjälper hela det mänskliga kollektiva medvetandet framåt.

Det är det som är meningen att ni ska göra. Det är vad de av er som har vaknat upp är mer benägna att göra i den här situationen, och det är det som kommer att leda till en känsla av enhet och ett enhetsmedvetande på Jorden, av en sort som ni ännu inte har upplevt. Det här är mycket tuffa och mycket spännande tider för det mänskliga kollektivet.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...