Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 22 november 2020

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 22 november 2020

 

Hälsningar kära läsare. Känslor av både sorg och firande speglar för närvarande världsenergin på grund av människors oförmåga att återvända till det som är bekant.

Vet att det finns ett syfte med allt som för närvarande pågår. Omständigheterna tvingar många att ompröva hur de har levt sina liv, vad de anser är sant eller viktigt, och om det kan finnas ett ”bättre” sätt. Mycket som hittills helt enkelt har accepterats, börjar granskas närmare ur ett högre perspektiv.

Livet som ni har känt det kan inte återvända till precis som det tidigare var, helt enkelt för att energin som bevarar och upprätthåller många av dess tredimensionella skapelser löses upp på grund av den ökande närvaron av högt resonerande energi – när kollektiv medvetenhet utvecklas, så gör även dess materiella uttryck det. Kom alltid ihåg att medvetandet är formens substans.

Världsmedvetandet har nått en plats av beredskap för jordens nästa steg i den Gudomliga Planen för alla som så småningom vaknar för deras Enhet med Källan. Det är ett steg men ännu inte helheten. Vissa kommer att uppleva det mer än andra och det kommer att ta några fler livstider för vissa.

Tillåt processen kära ni, tillåt processen. Processen kanske inte är eller ens liknar det ni tänkte på, men lita på att personligt och globalt utvecklas en ny fas av den Gudomliga planen, en som inte påverkas av tredimensionellt tänkande, intrigering, planering eller beräkning.

Håll ert medvetande fyllt med kunskapen om att varje individ oavsett hur okunnig om sanningen han/hon är så är den i verkligheten (inte i ego-baserad mänsklighet) ett uttryck för Gud, för ingenting annat existerar som den kan göras ifrån.

När sanningen alltmer blir substansen i dina tankar och handlingar blir det ditt medvetandetillstånd där du utan tankar lägger till mer och mer Ljusenergi till det kollektiva medvetandet, där det vid en punkt kommer att börja manifestera sig i världen som ett högre och bättre sätt att leva. Så kommer saker och ting att förändras. Det har börjat.

Många av er är på väg att fira högtidsdagen Thanksgiving, en dag avsedd för att uttrycka tacksamhet för de saker i ditt liv som du är tacksam för. Tacksamhet är mycket mer än ett artigt svar på något mottaget. Tacksamhet är en aspekt av Kärlek och är som sådan i och av det Gudomliga. Kärlek och tacksamhet är två ändar på samma pinne.

Vid någon tidpunkt i varje människas andliga resa måste den sluta söka sig till en person, ett företag, ett jobb, en familj, en grupp eller en vän etc. för tacksamhet även om det har förtjänats, för bara Gud har tacksamhet att ge. Thanksgiving är det perfekta tillfället att undersöka din tro på tacksamhet. ”Har jag letat efter och förväntat mig tacksamhet utanför mig själv, från mitt jobb, min familj, en vän eller till och med den slumpmässiga främlingen jag kanske har hjälpt?”.

Vet att ingen person i och av sig själv har kärlek eller tacksamhet att ge och att söka det från en person, till och med någon man skulle förvänta sig det från, kan bara leda till besvikelse och en känsla av separering från ditt sanna jag. Endast Gud har kärlek och tacksamhet att ge, och därför måste dessa saker sökas där de existerar, inifrån, från fullständigheten i din egen Gudomlighet.

När du letar efter kärlek och tacksamhet inom, där fullheten av allt som är verkligt finns, kommer det att flyta på olika sätt och från dem du kanske aldrig har förväntat dig det för att du har öppnat dörren till ditt heliga förråd. Kärlek och tacksamhet kommer ofta inte från dem du naturligt förväntar dig, hoppas på eller vill ha det från, men om du söker det där det finns kommer det att manifesteras.

Misstaget i det mänskliga tillståndet är och har alltid varit att se efter personer eller villkor för det som bara Gud har att ge. Tacksamhet, precis som med alla Guds egenskaper, strömmar genom individer, men aldrig från dem.

Exempel: Om du begränsar din ekonomi till att vara personlig, kommer den att vara begränsad och återspegla dualitet, men när du väl uppnått en medvetenhet om överflöd som alltid närvarande, oändlig och aldrig personlig eftersom det är en fasett av det obegränsade Gudomliga Medvetandet som du är, kan den flyta på sätt som du minst skulle förvänta dig.

Du är andligt redo att förstå och acceptera att ingen person i sig själv har kärlek, tacksamhet, fred, glädje, lycka, förståelse, överflöd, uppskattning, etc. att ge dig. Det här är Gudskvaliteter och att söka dem utanför där de finns existerar bara i det illusoriska mänskliga tillståndet.

Uttryck tacksamhet ofta och låt den flöda fritt i varje ögonblick. Be inte om ursäkt för att du bara donerat ett öre om det öret representerar ditt högsta och bästa. Låt det helt enkelt flyta ut i insikten att det öret inte kommer från en begränsad mängd som kan tömmas utan snarare är ett uttryck för en obegränsad Källa inom dig.

När du betalar räkningar, handlar eller donerar, kom ihåg att det flyter genom dig från en oändlig brunn som aldrig torkar ut och inte från en personlig begränsad källa oavsett hur det kan se ut.

Låt Thanksgiving under dessa tider av stress, förvirring och förändring vara en tid för glädje över det faktum att du har uppnått ett tillstånd av medvetande som kan erkänna den underliggande verkligheten till alla saker i den materiella världen.

“Min bil kan vara skräp men är i verkligheten ett tredimensionellt uttryck för den Allestädes Närvarande.” “Den personen agerar som en riktig fjant, men jag vet att hans väsen är Gudomligt.” De andligt utvecklade vet att varje människa, tillstånd, sak eller livsform är en andlig verklighet som tolkas materiellt enligt individens och/eller kollektivets medvetande.

Detta är absolut sanning men en person kan bara uppleva det när de når medvetenheten om det. Att uppnå ett medvetande om det absoluta är vad som utgör den andliga evolutionära resan för varje individ oavsett om de känner till eller accepterar det. Ingen kommer eller kan någonsin släppas från eller avsluta den Gudomliga planen eftersom, tyck om det eller inte, Gud är essensen i varje individ.

Tacksamhet för något mottaget är den vanliga tron om tacksamhet, men du som läser dessa meddelanden är redo att föra tacksamhet till en högre nivå genom att förstå att kärlek och tacksamhet är Guds egenskaper och ingen man eller kvinna i och av sig själva har dem att ge. Denna insikt kommer att ta bort dig från de smärtsamma upplevelserna av att förvänta dig och inte få ta emot kärlek eller tacksamhet från en annan.

Vår önskan för alla som firar Thanksgiving-högtiden är att de börjar uppleva den sanna kärlek och tacksamhet de bär inom sig. För dem som inte firar denna högtid är meddelandet detsamma.

Vi är den Arkturiska Gruppen 22/11/20

Donationer är välkomna.
Den Arkturiska gruppen

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...