Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 25 februari 2024 

Den Arkturiska Gruppen 

Via Marilyn Raffaele, 25 februari 2024 

 

 

 

 

Välkomna till vårt budskap, kära läsare. 

Glöm aldrig att ni valde att vara på Jorden vid den här tiden för att delta i uppstigningsprocessen,och att ni var väl medvetna när ni gjorde valet att ni skulle glömma vilka ni var och varför ni kom, och att detta skulle bli en tid av personliga och globala omvälvningar.  

Jorden är ett andligt Universum befolkat med Guds söner och döttrar, men det kan inte ses ellerupplevas på det sättet, eftersom medvetandet hos majoriteten förblir hypnotiserat av övertygelsen om dualitet och separation. De flesta inser ännu inte att det är den kreativa aspekten av eget och alla andras medvetande som skapar, upprätthåller och bibehåller en materiell känsla av världen. 

Ni tjänar uppstigningsprocessen helt enkelt genom att leva varje dag från ert högsta medvetandetillstånd. “Ljusarbete” handlar om att vara snarare än att göra, eftersom den vibrerande energin i ert medvetande strålar ut från er själva vart ni än går, vare sig det är personligt eller i tanken. Kom alltid ihåg att goda framträdande är lika mycket illusoriska begrepp som dåliga framträdande, eftersom båda är uttryck för dualitet – krig/fred, sjukdom/hälsa, lycka/sorg, brist/överflöd.  

Energierna som utstrålar från varje person känns automatiskt på någon nivå av dem som finns runt omkring, eftersom det bara finns ett Medvetande. Valet att anpassa sig till någon annans energi är upp till er. Empatiska människor, som är mycket känsliga för andras energi, kämpar ofta med attundvika att anpassa sig till andras energi eftersom de känner den och tror att den är deras egen. Om ni kämpar med det här, gå till ert inre och uttala intentionen att alltid vara uppmärksam på när det händer.   

Att anpassa sig till någon annans energi sker vanligtvis omedvetet under något så enkelt som intensiva samtal, som gör att ni känner er dränerade. Ett exempel på hur energi fungerar ses i mobbningssituationer. Den låga resonansenergin som omedvetet flödar från ett medvetande om att “Jag är mindre än” eller “Jag är ovärdig kärlek,” kommer att vara i linje med samma låga resonansenergi hos någon som uttrycker det genom medvetet översitteri. 

Undvik inblandning i dualitet och separation och lita på att allt går enligt planen. Ta de steg ni behöver för att hålla er centrerade i sanningen, samtidigt som ni låter er intuition vägleda er. Håller informerade i vetskap om att den Gudomliga verkligheten ligger till grund för varje framsteg, annars skulle det inte finnas några framsteg, för ni kan inte göra något av ingenting.  

 Alla har unika gåvor eftersom alla är ett individualiserat uttryck för gudomlig kreativitet. Ni kommer att upptäcka att aspekter av era gåvor förändras, även om det bara är en förändring i ert tänkande om något. Arbete, kreativitet, intressen och gamla föreställningar om livet i allmänhet,kommer antingen att försvinna eller övergå till en ny och högre form. 
  

I stället för att hålla fast vid “Det är så här vi alltid har gjort och det fungerar,” var öppna för nya idéer i insikt om att inget verkligt någonsin kan dö eller försvinna. Det är bara den lägre materiella formen eller uppfattningen av en andlig idé som dör eller försvinner. Inte alla förändringar kommer att vara bättre eller av en högre resonans till en början, eftersom många av dem som är ansvarig för att göra förändringar fortfarande arbetar utifrån en tredimensionell medvetenhet.  

När en person utvecklas andligt blir deras energiresonans lättare, ljusare och mer förfinad, vilket i sin tur möjliggör större insikt när det gäller människor, platser, idéer, övertygelser etc.Insiktsupplevelser kan vara skrämmande, eftersom de automatiskt avslöjar tidigare “sanningar” som falska. Håll insiktsupplevelser i ert hjärta utan att känna behov av att acceptera eller förneka dem, låt dem helt enkelt mogna och utvecklas när ni är redo. 

En del av er kommer att fortsätta att göra det arbete ni har gjort, och börjar få idéer om hur det kan göras bättre eller mer effektivt. Andra av er kanske finner er själva helt avlägsnade från vad ni har gjort antingen av eget val eller av tvång. Var medvetna om att ert Högre jag ger er upplevelser ni behöver för ytterligare tillväxt, vilket kommer att driva på er till något högre och bättre som bara väntar. Ta de “mänskliga” steg som ni vägleds att ta, alltid i vetskap om att varje upplevelse är en aspekt av er andliga evolutionära resa och aldrig en slumpmässig “otur.”

Allting som vibrerar med föråldrade frekvenser måste förändras eftersom det kollektiva medvetandet utvecklas, vilket i sin tur tillåter det att manifesteras som former som är mer i linje med verkligheten. Lita på JAGET och inte den egobaserade mänskliga självkänslan, utan det verkliga DU som är, alltid har varit och alltid kommer att vara fullt närvarande, även om ni ännuinte har upplevt det till fullo. Ni kommer att märka att lösningar och nya idéer kommer snabbt och utan ansträngning, eftersom ert medvetande om att vara fulländande och självuppehållande fullständigt har öppnat dörren till dess manifestation.  

Meditation är att medvetet erkänna och vila i medvetenhet om sig själv som JAG utan förväntningar eller sökande. När ni mediterar på det här sättet talar ni om för ert Högre Jag att ni är öppna och redo för mer. Idéer och svar kommer ibland i förmedling men visar sig oftare senare när personen är bättre förberedd på att ta emot den information som behövs, oftast när man minst anar det. Tro aldrig att tid som spenderas i meditation är bortkastad tid eftersom “ingenting hände.” 
  
 Många är programmerade att förvänta sig att det ena eller andra ska hända i meditation, och om det inte gör det tror de att de har misslyckats. Vissa tänker på meditation som en “kassako” för att få vad de vill ha. Tid som ägnas åt att tyst vila i “Jag och Fadern är ett” är ALDRIG bortkastad tid och besvaras ALLTID. Släpp alla föreställningar om hur svar måste komma eller hur meditation måste upplevas. Till och med en sekund som tillbringas i en medvetenhet om ENHET är sann bön och besvaras alltid. 

Ni har väntat på födelsen av en ny värld under en mycket lång tid. Försök att förstå att Jordens uppstigning är en process som involverar de tredimensionella energierna i ett kollektivt medvetande, som har expanderat och byggts på under många tusen år. Globala och personliga rensningar sker och höga resonansfrekvenser integreras i fysiska kroppar, men det måste ske som en process i tredimensionell energi.  

Ni har aldrig varit, eller någonsin kunnat vara, något annat än den enda oändlig Guden som uttrycker SIG SJÄLV. Allt annat än det är en dröm.  

  
Översättning Ulla Krogh 

 

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *