Det Arkturiska Rådet Via Daniel Scranton, 20 januari 2020

Det Arkturiska Rådet, 20 januari 2020

Via Daniel Scranton

Mänsklighetens Styrkor

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har observerat er tillräckligt länge för att förstå de styrkor som ni har som ett kollektiv, och vi skulle vilja att ni alla fokuserade på dessa styrkor när ni betraktar era medmänniskor och hur långt ni har kommit. Ni har en förmåga att försätta er själva i tragiska omständigheter bara för att framkalla en känsla, och den förmågan som mänskligheten har visat genom att uthärda trauman och tragedier, är det som gör er till en så stark ras av varelser.

Ni är som mest kreativa när ni är i kris. När detta trauma, eller denna tragedi drabbar er, det är då kreativiteten kommer fram. Ni blir så entusiastiska över att finna en möjlighet, en lösning, eftersom det måste finnas en för att få er ur dessa fruktansvärda omständigheter som ni har försatt er själva i. Förmågan att känna en känsla och skapa en ny verklighet är styrkor som många andra varelser över hela galaxen, ja, över hela Universum, beundrar er för.

Vi inser också er styrka, även om mycket få av er själva erkänner den. När ni kan tygla era känslor och er kreativitet utan att först skapa tragiska omständigheter, kommer ni att behärska denna styrka och bli mästare över den fysiska domänen. Det finns ett trick som människor använder som har möjlighet att göra detta, och det tricket går ut på att föreställa sig själv leva exakt så som personen vill leva och hitta känslan inom sig själv och sedan överlämna sig till skapelseprocessen.

Det finns en tidpunkt när ni måste ge upp kontrollen. Ni måste släppa behovet av att veta hur saker kommer att komma till er och när. Ni måste frigöra den ångest som ni ofta känner om huruvida något ens kommer att hända, för om ni gör det kommer kreativiteten att börja växa inom er. Det är då ni blir ert femdimensionella jag, och ni skapar något som är bortom fantasi. Och sedan kommer den kreativiteten att inspirera andra att känna, och det finns en liten procent som använder det de känner för att göra detsamma.

Ni inspirerar varandra hela tiden, och det är ännu en styrka som mänskligheten har. Och det är ännu en styrka för mänskligheten att fira, att inse och att erkänna att den finns inom var och en av er.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

You may also like...