Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 25 juni, 2017

Den Arkturiska Gruppen

via Marilyn Raffaele

25 juni, 2017

 

Kära Ni! Frukta inte det som ni ser och hör, för allt det är symboler för ett universum i förändring, den gamla energins dödskamper, som snart kommer att bli en del av en annan värld, vilken ni som har valt att vakna upp inte behöver ta del av. Alla har fått ett val att uppstiga. De flesta är omedvetna om det, men på de djupare nivåerna gör samtliga ett val.

Försök att inte frukta eller oroa er över familj och vänner som kan välja att inte vakna upp vid denna tid. Deras Högre Själv kan i sin oändliga visdom vara medvetna om att de behöver fler tre-dimensionella upplevelser innan de är redo att lämna dem bakom sig. Varje person kommer att stiga upp till medvetandets högre dimensioner vid någon punkt av sin resa, det är oundvikligt. Människans sanna natur är Gudomlig och det är inte meningen att hon i evighet ska leva inom de illusoriska övertygelsernas upplevelser.

Känn ingen fruktan kära ni, för ni är inte nu och ni har aldrig varit det som ni ser när ni ser er i spegeln eller vad ni har fått höra och har trott att ni själva är. Nu är en ny tid, en tid för att vakna upp och en tid för att få glädja sig i en insikt om att ni i själva verket är ett med Skaparen och sålunda ett med allting som Skaparen är.

Den Arkturiska Gruppen önskar tala om frid/fred. Inte de koncept gällande fred som kommer ur undertecknade dokument skapade genom våld eller förpliktelser, utan sann fred, en fred som endast kan manifesteras utåt när den medvetet finns inombords. Freden är andlig, inte materiell.

Sann fred är en fred som medvetandets tre-dimensionella tillstånd inte känner till något om och sålunda aldrig framgångsrikt kan skapa genom avtal, krig, dominans och bestraffande åtgärder som är baserade på tanken om separation. På grund av att ”fred” som har skapats genom dessa metoder baserar sig på dualitet och separation, så kommer den ”goda sidan” flyttas över till den ”dåliga sidan”, för tron på dualitet manifesterar sig som motsats-par. Sann fred kan endast manifesteras när den substans den har formats i är nuets medvetande.

Fred är Kärlekens naturliga uttryck, insikten om att allting är ETT inom Den Enda. Varför skulle någon vilja hata, såra, svika, ljuga, döda och orsaka lidande till sig själv? Det är endast de täta energierna i de personliga och kollektiva o-utvecklade medvetandetillstånden som ser ’makt över andra’ som en passande handling för att få fred till stånd. Fred är varje människas födslorätt för den innebär verkligheten – globalt och individuellt.

Kära ni, det finns bara EN och den ENDA är ni. Mänskliga ögon som bara kan se den Endas fysiska former tror på separationen, men alla livsformer är individuella manifesteringar på den enda substansen som finns – Ett Ständigt närvarande, Allsmäktigt, Allvetande Gudomligt Medvetande.

Acceptansen av den sanna identiteten som varande Gudomlig, tar en individ bortom de rädslor och tvivel som följer med att tro på att människorna endast är materiella kroppar som utsätts för varje upplevelse av gott och ont om de inte skyddas på något sätt. Denna insikt får man endast efter många upplevelser som genomlevs under dualitetens och separationens tumme (jordens skola), vilka i slutänden leder till att den trötta själen öppnar sig och kan omfamna sitt sanna själv. Det är då som ett medvetande om sann frid börjar veckla ut sig och för med sig sinnesfrid, den frid som alla söker efter.

Roten till verklig och bestående fred/frid (fysisk, mental, emotionell, andlig) är en medveten insikt om Enheten. Varje dag får alltfler människor på jorden uppleva en djupare känsla av enhet, ofta utan medveten uppmärksamhet om vad det är som de förnimmer. Bevittna gärningarna hos ett ökande antal människor som väljer att uppoffra sig själva för andra enligt någon förmåga, ofta främlingar eller djur. Dessa gärningar är vanligen spontana, de stiger fram utan tanke i ett ögonblick av ett extremt behov, ur den kärlekens kärna som alla bär inombords.

Just nu finns många mycket utvecklade själar på jorden, här för att vara exempel för andra så väl som att tillägga sitt Ljus till kollektivet. De behövde inte komma hit för att lösa karma eller lära sig kärlekens lärdomar, för de hade redan utfört detta arbete på jorden eller på andra planeter.

När de såg behovet av hjälp hos människorna vid denna kraftfulla tid av förändringar, valde dessa själar kärleksfullt att hjälpa till. Ni kan få se dem inom livets alla skikt, och de gör skenbart alldagliga saker och ni kan känna igen dem genom en kärleksfull men ofta intensiv energi, när de arbetar för att ta in medvetenhet till situationer där detta behövs. De kan ofta intuitivt förnimmas som kraftfulla, men för det mänskliga ögat ser de helt vanliga ut.

Kärlekshandlingar förekommer dagligen, men ni serveras av de flesta nyhetssidor i främsta hand med det som är negativt. Det är varför det är viktigt att begränsa er involvering i nyheterna för det kan lätt få er att trilla tillbaka till den gamla energin. Det är ok att vara medveten om vad som sker omkring er, men ställ er inte i linje med det. Det är samma tanke som när ni harmoniserar er med energin i någon lågt genljudande person och sedan märker att ni har dränerats på er energi, vilket är hur termen ”energivampyrer” uppstod.

Håll ert energifält rent i alla situationer och med alla människor, platser, saker och händelser, fyllt av ljus och inte i linje med någon lägre genljudande energi som kan finnas närvarande. Energier som genljuder lägre har en känsla av ”tyngd” omkring sig, vilket lätt kan förnimmas på vissa platser och med vissa människor. Frukta inte detta, för energierna har ingen makt utöver den som ni ger dem, men var uppmärksamma på att inte harmonisera eller identifiera er med dem. Ni kanske bara väljer att gå därifrån.

Tills en individ inser att allting han söker redan inombords finns närvarande, kommer han att söka utanför, från människor och saker. Ni erbjuder ovetande er egen energi när ni harmoniserar med någon annans lågt genljudande energi, kom ihåg att det bara finns En. I övertygelsen om att ni är kärleksfulla och sympatiska, kan ni upptäcka att ni känner er dränerade och ni undrar varför. Utan medveten avsikt han man använt sig av er energi.

Sympati – ”Jag kan känna din smärta. Åh, hur du har fått lida osv.” Medkänsla – ”Jag förstår. Kanske du skulle kunna göra det här osv.” På grund av att det finns bara En, sker lätt en harmonisering. Det är speciellt viktigt att de som arbetar som rådgivare, terapeuter osv minns detta, och att de ofta rensar ut sitt arbetsutrymme och sina energifält. När ni ställer er i linje med något, blir ni ett med energin – människor, platser, saker, tankar osv. Detta är hemligheten bakom relationer som fungerar, både utvecklade och de som genljuder lågt – deras energier är i linje med varandra.

Nu sker en finjustering av ett slag, för alla som är andligt medvetna. Fram till denna punkt, har seriösa sökare fått fortsätta delvis på sätten inom sin gamla energi utan större återverkning, men på grund av att jordens resonans har blivit så mycket mer förfinad, har allas övertygelser blivit bortsvepta och det andliga kopplet har blivit mycket kort.

Kom ihåg detta när mindre händelser och gärningar som engång ansågs vara oviktiga, börjar kännas mycket viktiga och till och med kan ge en känsla av skuld som ni inte förstår. Det beror på att ert energifält alltmer har tonat in sig på Ljusfrekvenserna och det gör att ni lätt kan förnimma när ni befinner er ur harmoni.

Det har sagts att den andliga resan vid en specifik punkt blir som att gå på eggen av ett rakblad. Det är vad ni nu gör. Släpp taget om att försöka klura ut allting med det mänskliga sinnet, för det kan inte göras. Ha tillit till att det Jag som ni är, känner till planen.

Var den frid/fred som ni söker efter – den verkliga freden/friden – ni är redo.

 

 

The Arcturian Group via Marilyn Raffaele, JUNE 25, 2017

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...