Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 17 september 2017

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

17 september 2017

Er Förmåga att Uppfatta- Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att få kontakt med er alla.

Ni har förmåga att uppfatta när någon ljuger för er, och ni har förmåga att uppfatta när något inte är för ert högsta bästa. Ni har förmåga att läsa av vibration och energi och ni kan uppfatta när något är rätt för er. Orsaken till att vi nu berättar detta om er förmåga att uppfatta saker, är att vi vill se fler av er tryggt gå framåt i era liv.

Ifrågasättandet kommer från ert huvud, eller rättare sagt, ifrågasättandet kommer från den programmering ni utsatts för. Ni har lärt er se saker ur ett särskilt perspektiv, men ni har inte lärt er känna efter vad som är rätt och lämpligt, och vad som inte är det. Den förmågan utvecklar ni naturligt, men ni utvecklar också idén om att ni måste tänka efter två gånger gällande era känslor.

Så det är det ni ska försöka glömma bort i denna tid. Ni är på väg att möta saker, varelser och omständigheter som strider mot logiken. Era sinnen kommer inte att vara redo för det som kommer, och er programmering kan hindra er från att känna vad som är lämpligt och rätt i stunden.

Så vi är här nu för att stoppa om ert självförtroende angående vad ni klarar att uppfatta. Ni klarar att uppfatta för ni är känsliga, uppvaknade varelser, och det är mycket viktigare än att med logikens hjälp navigera genom situationer som uppstår. När ni uppfattar något som strider mot ert logiska sinne, erkänn det som gåva ni givit till er själva.

Er förmåga att uppfatta och känna, att harmonisera med vibration, är den viktigaste gåva ni någonsin kan få, och ändå är den inte erkänd, bekräftad, av de flesta av er. Var stolta över denna förmåga och använd den. Den kommer att vara er största tillgång då ni går fram mot en tid av ökad kontakt med andra varelser i denna galax.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har haft trevligt i denna kontakt med er.

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...