Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 28 mars 2021

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 28 mars 2021

 

 

Kära läsare, vi hälsar er med kärlek och ljus.

Även om det inte ser ut så börjar mer och mer urvuxna och låga resonerande energier som nu finns på jorden att övergå till en högre resonans, en som strömmar in på strömmar av kärlek. Allt går enligt plan.

Det är viktigt att ha uppnått ett medvetande om andlig tillit. ”Tror jag verkligen att en allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande Källa/Medvetenhet/Gud är allt som finns? Om så är fallet, kan något existera utanför DET? Var skulle något annat än det komma ifrån om DET är allestädes närvarande?” En allerstädes närvaro eliminerar automatiskt att det finns någon verklighet i dualitet och separation. Ta med denna kunskap i alla aspekter av ditt liv där den sedan kan växa, expandera och så småningom bli ditt medvetandetillstånd där tillit kommer automatiskt.

Det är frestande även för de mycket utvecklade att glida in i rädslor som uppstår från yttre utseenden men tvivla aldrig på att den Gudomliga Planen är fast på plats. Ni, de väckta är dagens andliga krigare helt enkelt för att ni bär sanningens ljus i medvetandet. Eftersom det bara finns en, den högre resonerande energin som du i hemlighet tyst bär med dig för att lyfta och hjälpa andra att inse hur mycket av det som har accepterats som normalt, i själva verket är falskt, grymt och onödigt.

Livet är svårt för de flesta just nu. Människor är trötta och vill att saker och ting ska bli normala. Försök att tänka på nuvarande tider som en paus snarare än ett problem. En paus som var nödvändig för att stoppa den tredimensionella karusellen som så många har levt på i tron att det var normalt. ”Pausen” har gjort det möjligt för många att gå tillbaka och omvärdera deras tro och livsval.

Denna ”paus” i normal aktivitet har tvingat många att modigt göra förändringar som stämmer bättre överens med deras uppvaknande tillstånd av medvetenhet. I stället för att fortsätta att koppla ihop sig med val som gjorts från ett tidigare och mindre medvetet tillstånd av medvetande, hjälper avbrottet från vana och rutiner många att undersöka sig själva mer ärligt, en process som skulle ha tagit mycket längre tid utan ”pausen”.

När högre frekvenser av Ljus flyter till och integreras på jorden kommer fler att komma. Det finns bara EN energi, och DEN är allestädes närvarande, men efter att den blev konditionerad med den falska tron på två krafter, började den uttrycka sig som dualitet och separation. Dessa falska tolkningar har ingen lag för att upprätthålla eller bibehålla dem för de är inte verkliga.

Andlig utveckling är den gradvisa eliminering av det som är falskt och kompakt genom närvaron av högdimensionella, verkliga frekvenser i global och personlig medvetenhet.

När energi med högre frekvens integreras i cellerna i din fysiska kropp och förskjuter den tyngre energi som människor har vant sig vid, kan du känna dig sjuk, trött och/eller emotionell. Tillåt processen. Dessa höga resonerande energier rensar och ersätter energier i cellminnet som du kanske har haft i evigheter. Din kropp förstår inte alltid vad som händer och den reagerar på det sätt den känner till.

Du har förberett dig för detta genom livstider och har nått en beredskap att gå bortom det som är avslutat. Detta kan få dig att känna dig annorlunda än det du som du var såväl som förvirrad över många saker. Aktiviteter, intressen, människor, mat och övertygelser som en gång var en integrerad del av ditt liv resonerar helt enkelt inte längre med ditt nya medvetandetillstånd och kan få dig att känna dig ledsen och längta efter det som en gång var. Kom ihåg – inget verkligt försvinner någonsin till intet utan snarare bara ändrar form. Du kommer återigen att uppleva de saker som representerar din fullständighet, men på nya sätt.

Närvaron av hög resonansenergi kommer att aktivera de djupt begravda negativa känslor, övertygelser och rädslofyllda upplevelser som du medvetet eller omedvetet har hållit begravda inom dig under många livstider. Högre ljusfrekvenser verkar för att avslöja dessa ”dolda platser” helt enkelt för att verkligheten alltid kommer att överträffa det falska – energier bildade av begrepp och övertygelser baserade på de två krafterna som inte har någon lag som stöder dem.

Detta är vad som ligger bakom det våld och det destruktiva beteende som du bevittnar just nu. Det är effekten av närvaron av allt mer ljus (verklighet) på jorden när den rör sig mot att bli en högre dimensionell planet. Precis som med människor var jorden aldrig tänkt att förbli tredimensionell och allt som nu äger rum är en del av jordens uppstigningsprocess.

Känn dig in i den energi du upplever. Låt dig själv känna vilka känslor som kommer från din rensnings/integrationsprocess. Sluta ignorera eller tvinga de smärtsamma känslorna tillbaka inuti där de inte kommer att försvinna (de är energi) utan snarare kommer att fortsätta att uttrycka sig utåt när du minst vill eller förväntar dig det tills de tittas på och rensas bort.

För länge sedan valde själar att uppleva separation och gjorde så, men glömde sedan vilka de var och fastnade i det och skapade ett kollektivt medvetande baserat på separation som i sin tur möjliggjorde anpassning till lågt resonerande energier, och varelser som förde till jorden lidandet, negativa upplevelser och yttre störningar som har plågat mänskligheten i evigheter.

Det kristna firandet av Påsk kommer snart att äga rum över hela världen. Men som med julberättelsen är påsken inte bara en mans historia utan snarare allas historia. Vid någon tidpunkt i varje själsresa kommer en korsfästelse som har kallats ”själens mörka natt”. Det är upplevelsen att låta ens grund smulas sönder utan varning och lämna personen i tvivel, förvirring, psykisk ångest, motstånd och frågor.

Efter en period av lidande (tre dagar i graven) och meningslösa försök att återställa det som en gång var, inser man att bekanta yttre lösningar helt enkelt inte längre fungerar och vid denna tidpunkt börjar det inre sökandet. När nya insikter utvecklas börjar han/hon se sin gamla grund från ett nytt och högre perspektiv som gör att de kan bygga en ny och mer utvecklad grund (uppståndelse). Det finns många korsfästelser och Påskar längs vägen till förverkligande, var och en tjänar till att lyfta en person till sin nästa nivå.

Lär dig att leva i varje nu-ögonblick. Att försöka hålla fast vid eller återskapa gårdagens energier, oavsett hur underbara de kan ha varit, kommer bara att hindra något nytt från att manifestera sig. Även efter en dag, en timme eller en minut är energin gammal. Bli en observatör som lever från din högsta medvetenhet och omfamnar varje ögonblick utan rädsla. På det här sättet blockerar du inte vad som kan vänta ”i kulisserna”.

Att leva i nuet kan vara svårt eftersom alla har lärt sig att planera alla aspekter av sina liv enligt tredimensionella standarder. Att leva i nuet betyder inte att du slutar planera, utan betyder snarare att om eller när dessa planer ändras tillåter du det utan mycket kamp, motstånd och ansträngning för att tvinga fram den ursprungliga planen. De som ännu inte har vaknat, som lever fullt ut i tredimensionell energi, är ännu inte andligt beredda att leva andligt, men ni som utvecklade varelser har nått den platsen där ni är beredda.

Andligt tillåtande innebär att veta och acceptera att ditt Högre Jag, ditt Gudomliga Jag, vet och styr den perfekta planen för din andliga tillväxt. Det betyder att när personliga planer helt löses upp trots dina bästa ansträngningar, förstår du utan motstånd att något utvecklas på en nivå som du ännu inte är medveten om.

Att tillåta är förmågan att stå tillbaka och se hur livet utvecklas från en plats med andlig sanning snarare än att försöka fylla varje ögonblick med aktiviteter baserade på begrepp av skyldighet till någon person, grupp eller samhällelig tro. Det är att släppa av de ”bör och borde inte” som har hållit dig i träldom och utan kraft.

Att tillåta är en aspekt av förtroende, ett förtroende som automatiskt strömmar från insikten att man är ett gudomligt väsen/medvetande som förkroppsligar alla Källans egenskaper. Tillåtande vet att det finns en Gudomlig plan som äger rum även om saker kanske inte ser så ut för mänskliga ögon. Det är att veta att hela bilden ännu inte kan manifestera sig fysiskt, men är helt närvarande på en högre dimensionell nivå.

Tillåtandet blir automatiskt när du börjar acceptera dig själv som JAGET. Låt livet utvecklas som det verkar bäst för dig utan att försöka styra, planera, tvinga, eliminera eller ändra det. Att tillåta betyder inte att man inte gör någonting i vanlig mening utan snarare innebär det att man litar på att sin intuition (ditt Högre Jags röst) som styr dina beslut och val och sedan låter dem vara vad de är.

Ljusenergier med högre frekvens för med sig nya idéer om allting till kollektivt medvetande och ger också ett litet ”tryck” för de som vacklar i uppvaknande. Vissa väljer att inte vakna just nu. Kanske kräver de inlärningsupplevelser som bara kan fås i tredimensionell energi eller helt enkelt vill njuta av tredimensionell energi lite längre. Vissa själar väljer att lämna nu för att återinkarnera till den nya och högre resonerande jorden.

Fri vilja gör att alla har val och valet är unikt för varje individ. Alla har haft olika upplevelser under sina många livstider, vilket gör varje människas lektioner och nivåer av andlig medvetenhet annorlunda. Känn aldrig att du måste tappa, tvinga eller lura en annan att tro som du gör med uppfattningen att du har den högre och bättre sanningen. Kärlek innebär att hedra allas resa genom insikten att alla vägar leder upp på berget och kommer samman på toppen.

Att vakna till sanningen om ENhet kan inte undvikas för alltid eftersom Medvetandet är och kommer att fortsätta att uttrycka sig oändligt även när DET: s uttryck färgas av falska begrepp och övertygelser. Det är oundvikligt att någon gång ett genombrott i medvetandet sker för varje person eftersom ingen kan upphöra att vara vad de är.

Många accepterar intellektuellt att de är Gudomliga uttryck, men har ännu inte tillåtit sig själva att TRO på det.

Tiden är nu och du är redo att integrera – Jag är vad Jag är.

Vi är den Arkturiska Gruppen 28.3.21

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...