Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 29 november

kanalsol

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

29 november 2015

Kära ni, återigen söker vi kärleksfullt er uppmärksamhet. Problemen på planeten Jorden har ökat i intensitet i många riktningar – perfekt återspeglande energin av dualitet och separation. Många vaknar upp men många gör fortfarande motstånd. Släpp rädslan att de mörka skall vinna för uppstigningen är given trots allt ni ser och hör genom medierna. När ni frestas att känna rädsla kom då ihåg att rädsla är den energetiska substansen i dessa manifestationer och mer rädsla ger bara mer energi till illusionen. Välj att begränsa tiden ni tillbringar med att ta in nyheter, hälsoannonser och annat dravel som finns tillgängligt 24/7. Var informerad men inte insnärjd.

Alla som är redo och väljer att stiga upp till högre dimensionell energi kommer att göra det, och de som väljer att vara kvar i det de alltid känt till kommer att göra det. Uppstigning är inte en fråga om intellektuellt vetande utan är ett uppnått tillstånd av medvetande. Det finns många som inte verkar ha något intresse av andlighet, men som lever i ett högt utvecklat tillstånd av medvetande som uppnåtts i tidigare livstider. Dessa till synes ointresserade individer rör sig också in i nya energier för de har så att säga kvalifikationerna.

Vi vill diskutera vad världen kallar en upplösning av värderingar, vilket enkelt uttryckt betyder att många koncept och traditioner som allmänt anses nödvändiga för lycka eller till och med ”frälsning” har börjat förändras, försvinna eller bara åsidosättas av många, speciellt av de många mycket utvecklade själar som kommer till jorden i denna tid.

Individuella värderingar baserade på föråldrade koncept är fortfarande basen i många trossystem, och de som fortsättningsvis håller fast vid strikta värdesystem som bara tillåter en syn på saker och ting upplever nu sorg, ilska och till och med panik i tron att deras ”riktiga” värderingar försvinner. Det är särskilt svårt när föräldrar försöker lära sina barn värderingar och finner att barnen inte accepterar dem. Många av de barn som nu föds är redan utvecklade långt bortom vad föräldrar och lärare försöker tvinga på dem.

Föråldrade värdesystem står helt enkelt inte i resonans med någon som utvecklats bortom dem. Den tredje dimensionens blindhet får ofta välmenande föräldrar eller lärare att fortsätta sina försök att ingjuta gamla energier i ett barn, i tron att barnet ska acceptera dem för sitt eget bästa – ofta användande mediciner och experter för att påverka det ”egensinniga” barnet att anta föräldrarnas värderingar.

Värderingar förändras, de försvinner inte. Likt allt annat, utvecklas de till högre nivåer. Värderingar speglar tillstånd av medvetande och medvetandet som formade dem inledningsvis utvecklas och förändras, och lämnar de som inte förstår detta att ifrågasätta och uppleva förvirring. Värderingar speglar ofta konsensusmedvetandet hos en grupp eller ett land och kan sålunda skilja sig åt från en till en annan. Detta i sig är bevis på att vissa värderingar bara är koncept då sanningen inte varierar från land till land. Värderingar har sitt ursprung i tider när människan behövde regler. Över tid har många av dessa regler blivit förvrängda från deras ursprungliga syfte när de i makt gjort anspråk på dem och upptäckt att krav på laglydnad varit ett bra sätt att hålla massorna i underkastelse, vilket gäller än i denna dag.

Regler lades också in i religiösa doktriner av kyrkor och förklarades vara andlig sanning tillsammans med framställningen av himmel eller helvete som väntar dem som kanske skulle välja att bortse från dem. Till denna dag speglar många värdesystem bara koncept som ursprungligen användes för syftet att få makt över andra. Vi säger INTE att det inte behövs regler, för många behöver regler. Det vi säger är att det är dags för er som är andligt utvecklade att utvärdera era personliga värderingar och se om de håller er i ett trossystem som nu är föråldrat, som bara tjänar till att hålla kvar er i något ni utvecklats bortom.

Ta en ärlig titt på allt som ni håller som riktigt. Detta är olika för varje person då ingen haft exakt samma erfarenheter som skapat deras värderingar från början. Värdesystem färgar varje upplevelse och får vissa frågor att ses som bara svarta eller vita, där ovillkorlig kärlek inte får plats. Det här behöver inte vara en svår process för ni är redo. Ärligt och med rena avsikter, se på frågor som fortfarande får er att flämta, att bli chockerade, att känna att andra har fel och ni har rätt. Undersök sedan om ni har personliga värderingar som ni fortfarande har kvar och som kanske orsakar dessa reaktioner.

Ett aktuellt exempel kan vara homosexuella äktenskap eller partnerskap som så många anser vara ”syndfulla”, trots det faktum att dessa partnerskap ofta är mer kärleksfulla eller på en högre nivå än många heterosexuella partnerskap. De så kallade ”andliga värderingar” som rättfärdigt utropas som en bas för åsikter som detta, speglar bara ett värdesystem baserat på andlig okunskap och ”religiositet”.

Många så kallade religiösa värderingar av idag framförs av uppriktiga men ännu icke-uppvaknade individer i höga positioner av religiöst eller politiskt inflytande till vilka många frivilligt lämnat över sin inneboende förmåga till urskiljning. Dessa följare accepterar sedan blint vad de blir tillsagda och blir anhängare av fel som försöker omvända alla andra.

Varje fråga i dagligt liv innehåller någon form av värdering som speglar hur tillståndet av medvetandet uppfattar den. Vi säger bara att undersök era värderingar och försäkra er om att de är era och inte någon annans. Ofta är det värderingar ni blivit lärda eller fått med er in i denna livstid och fortfarande håller fast vid. Några kvarstår som sanna och giltiga, men ert jobb är att se skillnaden. Ni är redo. Ofta är det rädslan att bli avvisad av familj eller grupp som gör att individer klamrar sig fast vid något urvuxet värdesystem men lika ofta är det cellminnen som fortfarande står i resonans från en eller annan tidigare livstid där det lärdes att allvarliga straff efter döden väntar alla som vågar avvika från allmänt accepterade sanningar.

Det kommer en tid i allas utveckling när de måste ta ett ”språng” så att säga, i tillit till sin intuition och gående framåt oavsett vad den icke-uppvaknade världen skall säga. När ni rör er mot ett högre och mer upplyst leverne finner ni snart andra som också gjort ett ”språng” och som dras till er. Att leva ut från ett högre tillstånd av medvetande betyder inte att ni inte ska söka hjälp hos traditionella källor om ni vägleds att göra så, eller att ni inte ska välkomna hjälp från en expert. Gå alltid inom först och ni kommer att finna er själva varsamt ledda på någon till synes vanlig väg till den rätta medicinska personen eller experten – någon av en högre resonans, mer intonade på ert tillstånd av medvetande.

Denna vägledning kan komma som ett intuitivt vetande, ett namn som förefaller sticka ut från mängden, en vän eller en artikel som leder er i en speciell riktning. Andlig vägledning finns alltid tillgänglig och visar sig på praktiska och milda sätt som ni kan förstå. Det är inte något som bara är tillgängligt för de som bedöms värdiga vilket många fortfarande tror. Ni är, har alltid varit och kommer alltid att vara ”värdiga” för det är ert eget medvetande.

Energin av uppstigning är energin av Enhet. Ni är manifestationen av och uttrycket för Ett Gudomligt Medvetande och kan således aldrig separeras från er inneboende helhet och fullständighet. Inre vägledning är en fasett av er fullständighet. Ni kan bara uppleva er separerade från vad ni verkar behöva om ni tror att ni är separerade. Det är historien om evolution.

Det finns många mycket utvecklade själar som arbetar på höga nivåer i yrken som världen bara ser tredimensionellt. De har valt att hjälpa världen på sätt som den kan relatera till och för med sig sin högt utvecklade resonans in i de handlingar eller tjänster som de tillhandahåller. Utvecklade själar kan hittas i alla yrken och i alla aspekter av samhället, till och med hos militären och de hjälper till att stillsamt lyfta energin i världen genom sådant som verkar mycket ordinärt. DESSA MÄNNISKOR ÄR NI!

Så långt är det för de flesta av er bara en fråga om övning, tillit och att tillåta processen. Dessa handlingar kommer att stillsamt vägleda er bortom de begränsande värderingar som så många fortfarande har i ett icke-uppvaknat samhälle. Ni börjar lära er att vara bekväma med var ni är i processen genom insikten att allt nödvändigt kommer att ske och sker utan ert tänkande och manipulerande.

Känn er aldrig misslyckad om eller när ni återfaller till gamla värderingar för det faktum att ni inser det betyder att ni vaknat upp. Det ”gamla” ni hade inte varit medveten om dessa saker. Det finns inget sådant som misslyckande, för misslyckande baseras på dualitet och separation. Varje misslyckande innebär bara ytterligare ett steg på vägen mot att minnas… gläds med varje misslyckande.

ÖPPNA ERA ÖGON. SE GENOM DET SKENBARA. LITA PÅ ATT ALLA SVAR REDAN EXISTERAR INOM OCH ATT NI INTE BEHÖVER NÅGON ELLER NÅGOT UTANFÖR ER SJÄLVA FÖR ATT HITTA DEM.

Vi är den Arkturiska gruppen.

www.onenessofall.com

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...