Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele,  3 december 2023

 

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 

3 december 2023

3 DECEMBER 2023 ​

Välkomna kära läsare.

Ni går in i en säsong under vilken stora delar av världen firar födelsen av mästarläraren Jesus. Det är viktigt att komma ihåg att Julberättelsen är varje persons berättelse och inte bara en mans. Kristus (det Andliga Medvetandets Ljus) kan bara födas in i ett medvetande som är tömt (stallet) på personligt ego och övertygelser baserade på dualitet, separation och två krafter. Eftersom detta medvetandetillstånd redan är fullt, kan det verkliga Jagets högre frekvenser inte flöda – det finns ”ingen plats på värdshuset”.

De första dagarna av varje uppriktig andlig resa inkluderar vanligtvis en period av personliga ”bakslag” och problem som kan manifestera sig fysiskt, känslomässigt, mentalt eller till och med andligt. Eftersom de högre frekvenserna av Kristusmedvetande inte kan anpassas till ett medvetande som redan är fyllt med lägre resonansenergi börjar röjningarna ofta med att demontera sökarens tredimensionella trossystem.

Detta är vad som menas med ”själens mörka natt”. Denna period kan vara extremt smärtsam eftersom sökaren ser många av de övertygelser han/hon har byggt sitt liv på falla samman. Men det är alltid tillfälligt om det inte motsätts, eftersom när det falska konceptet av någonting är eliminerat, kan dess verklighet börja manifesteras. Rensningen av allt som är gammalt och falskt är nödvändig för att gå vidare till nästa steg av den evolutionära resan. Varje person upplever sin egen personliga rensningsprocess baserat på sitt medvetandetillstånd och energier som behöver rensas.

Känn aldrig att du på något sätt har misslyckats om hela helvetet verkar bryta loss i ditt liv. Betrakta varje upplevelse oavsett hur svår eller förödande, som en examen eftersom dessa upplevelser tjänar till att flytta dig ur och bortom ett medvetandetillstånd som du har vuxit ur. Många av energierna som nu rensas bort har lagts till under livstiderna och har blivit stadigt etablerade i ditt trossystem vilket gör dem svåra att frigöra eftersom de är bekanta även när de erkänns som gammal energi.

Tillåt processen kära ni, lita alltid på att era Högre Jag (det du som aldrig har glömt ENHET) är ansvarigt och inte den personliga egokänslan hos er som tror att ni måste göra detta eller göra det för att vara andlig. Du kan göra all läsning, klasser och aktiviteter som du känner att du behöver göra för att djupare utvecklas till vem och vad du nu vet att du är, men det är det Högre Jaget som avgör hur redo du är och vilka erfarenheter som kan behövas för att ta dig dit.

Det kan tyckas som om ingenting händer i din strävan efter djupare förverkligande, men vet att i det ögonblick du var redo för och medvetet började ett sökande efter sanning, uttalade du medvetet eller omedvetet din avsikt att andligt utvecklas. Vid det här laget ”går tåget från stationen” och stannar inte förrän målet är nått även om det finns stopp och gupp längs vägen eller du bestämmer dig för att gå av.

Yttre ”andliga” aktiviteter indikerar en avsikt att utvecklas och är viktiga steg fram till en viss punkt, men det kommer en tid då varje sökare måste gå bortom aktiviteter som är utformade för att föra dem närmare Gud för att gå bortom känslan av separation som dessa aktiviteter representerar och in i en medvetenhet om sig själv och allt liv som redan ett med Gud. Detta är skillnaden mellan metafysik och organiserad religion (separation) och mystik (enhet).

Ditt arbete är att vila i en medvetenhet om enhet, lita på att du blir vägledd i varje ögonblick, och tillåta processen. Släpp alla begrepp om hur andlighet är eller måste se ut. Ge upp alla återstående övertygelser som härrör från bilder av ”helgon” som är uppslukade av ljus och med ögon mot himlen som främjar tanken att de är bättre, heligare och närmare Gud än du. Det är dags att gå vidare från predikanterna, experterna, artiklarna och till och med kanalerna som säger att du är ”mindre än” och måste bli ”räddad”. Du har aldrig inte blivit ”räddad”.

Ingen kan undvika den konstanta inre dragningen mot djupare medvetenhet även när eller om det är på en tredimensionell nivå. Som en individualisering av Gudomligt Medvetande, dras varje person automatiskt till att återigen uppleva sin helhet och kommer att söka den i enlighet med sitt medvetandetillstånd. Till och med mördaren tror att han på något sätt gör sitt liv mer helt genom sina handlingar.

Varje person är redan självupprätthållen och bibehållen, hel och komplett, orsak och verkan, överflödande, intelligent, harmonisk och oändlig, etc. etc. men tätheten och den resulterande hypnotismen av att vara i tredimensionell energi blockerar denna medvetenhet från de flesta. Den evolutionära resan är inget annat än processen att komma ut ur din egen väg och tillåta dessa redan närvarande egenskaper hos Källan/Gud/Gudligt Medvetande att flöda in i uttrycket – Julberättelsen.

Förtroende är ofta svårt eftersom människor har programmerats till övertygelser om separation under sina många liv. Nästan alla föds med energier av rädsla, misstro och separation som får dem att automatiskt bära på en känsla av misstro under hela livet. När man lever i tredimensionell energi är det klokt, praktiskt och nödvändigt att misstro och ifrågasätta situationer och individer, men samtidigt som en andligt vaken person är det viktigt att komma ihåg att rädsla och misstro är aspekter av separationsenergi.

Livet som levts i tredimensionell energi är inte lätt och inte för de svaghjärtade, varför du som är andligt utvecklad ansågs vara stark och modig nog att vara en del av och bidra till jordens uppstigningsprocess. Alla som ville vara på jorden vid denna tid fick inte komma. Du kom att rensa all kvarvarande gammal energi för dig själv såväl som för världen och genom att göra det lyfta jordens kollektiva medvetande till en ny och högre nivå.

Resan blir lättare när det länge burna och bekväma gamla bagaget faller bort. Frågor som en gång ansågs viktiga börjar kännas oviktiga. Du börjar lämna bakom dig att göra och inte, rätt och fel, måste göra och inte göra, synder och inte synd, gott och ont. Reglerna du fick lära dig baserade på dualitet, separation och två krafter börjar falla sönder och du upptäcker att livet blir lättare när du är i linje med verkligheten.

Du upptäcker att utan medveten eftertanke har du blivit mer förstående, tålmodig, kärleksfull och snäll eftersom du har tagit bort blockeringarna och öppnat dörren till ditt eget Gudomliga Medvetande som låter Det flöda som du. Saker, händelser, människor, lösningar och situationer som är tillfredsställande och på hög nivå börjar oväntat dyka upp. Saker som du inte kunde ha bett om för att du inte visste om dem. Uppfyllelse är JAGETS sanna natur.

Du är, har alltid varit och kommer alltid att vara en Gudomlig Andlig Varelse trots alla nuvarande eller tidigare uppenbarelser av motsatsen.

Vi är den Arkturiska Gruppen 3.12.2023

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *