Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 30 december, 2018

Den Arkturiska Gruppen

via Marilyn Raffaele

30 december, 2018

Hälsningar kära Ni!

Vi observerar att många av er nu förmår vila i energier av lugn och frid, trots de yttre företeelserna. Detta beror på att ert integrerande av de högre energierna, vilka står mer i linje med er sanna natur, börjar manifesteras utåt i ert dagliga liv.

Allt framskrider planenligt. Ni får nu och ni får även i fortsättningen, ytterligare under en tid bevittna en universell brist på enighet på grund av dem som önskar att världen ska förbli sovande, för att deras kistor med finanser och makt ska hållas fyllda och de håller emot via rädslotaktiker som i det förflutna har fungerat.

Förbli ständigt sanna med er högsta medvetenhet, för genom att ni gör det så upphör ni med att ytterligare bidra med energi till de illusoriska ”makterna” i det tredje-dimensionella trossystemet. Det högre-dimensionella Ljuset ökar för var dag som går, fastän det inte verkar vara på det viset. Många vaknar nu upp, eller de börjar åtminstone ifrågasätta status quo. Allting framskrider enligt planen.

Var inte rädda – Frukta inte.

För idag är en förändringens tid och en tid för att alla ska skifta sitt medvetande; rädsla och förskräckelse manifesteras i de hjärtan som är omedvetna om den evolutionsprocess som nu äger rum. Var medvetna om att vissa kommer att känna sig dragna till er energi helt enkelt för att söka efter er åsikt, medan andra på grund av världshändelserna tillfälligt kan ha råkat i obalans.

När en persons trossystem börjar svikta, så kollapsar ens trygghet såväl som att man börjar tro att man håller på att tappa förståndet, vilket skapar ytterligare rädsla och förvirring. När detta sker så handlar vissa individer negativt i ett fruktlöst försök att återställa det som är välbekant, medan andra helt enkelt påbörjar sin uppvaknandeprocess.

Förstå att ni som är andligt vakna idag, i tidigare livstider var de som var de ouppvaknade. Längs vägen levde även ni utifrån samma tänkesätt som de andligt unga själarna vilka förorsakar många av dagens problem. Evolutionen enligt Jordens skola är en process av upplevelser alltigenom flera livstider, där individen efter att ha fått de allra flesta möjliga upplevelserna, slutligen är redo att ta sin examen bortom denna form av lärande.

Alla söker efter frid och kärlek om man så är medveten om det eller inte. Detta är varför ni hittar människor som dras till energin i ert uppvaknade medvetande fastän de inte riktigt förstår varför de känner sig bekväma med att uppsöka er. Men bli inte förvånade ifall ni tidvis får uppleva ogrundad fientlighet från vissa få som reagerar på ert energifält med rädsla. Välsigna dem stillsamt och gå vidare.

För dem som är mottagliga kan ni förklara vad som pågår både inom och utanpå, men för alla som ännu inte är redo eller förmår fatta den större bilden, bara trösta dem och visa dem kärlek på sådana nivåer som de kan ställa sig i linje med. Lita alltid på er intuition och använd andlig urskiljning – ’ge andlig välling till småbarnen och andligt kött endast till de vuxna’.

Jobba alltid med dem som dras till er för att få vägledning från nivåer av medkänsla snarare än sympati, för genom sympati ställer ni er i linje med personens lägre genljudande energi.

De högre frekvenserna rubbar det som är gammalt, men det innebär inte väldens ände, vilket många fortfarande tror och fruktar. Snarare är det världens ände såsom den har blivit känd. Högre former av Gudomliga tankar kommer att börja dyka upp när ens gamla tre-dimensionella former viker undan, vilket till världsmedvetandet inför tankar som aldrig förut har varit kända eller ens kunnat föreställas med den mänskliga tanken.

Högre-dimensionella uttryck för healing, finanser, utbildning, vetenskap, regeringar och affärsverksamheter kommer att bli normen i och med att den femte-dimensionella energin ersätter gamla tre-dimensionella koncept som baserar sig på konkurrens, brist och begränsning som är utformade för att tjäna den största möjliga summan pengar utifrån varje idé eller institution.

Sjukhus, skolor, företag och regeringar kommer att finnas kvar, men kommer att fungera utifrån en högre nivå som tjänar utifrån enhet, snarare än från ett separationsmedvetande. Sjukhus och skolor för lärande existerar i de högre dimensionerna och många av er besöker dessa i sömnen och tar med er nya idéer tillbaka. Detta är hur uppfinnare ofta får nya idéer och för att endast En existerar, så kommer man ofta på samma uppfinning vid samma tidpunkt. Allting på Jorden är ett mikrokosmos inom ett makrokosmos.

Var förberedda på att vissa affärsverksamheter kommer att slå igen, oberoende av de taktiker som brukas för att de ska förbli framgångsrika. De som baserar sig på energier gällande själv-service framför service för andra, kommer inte förmå anpassa sig till den femte-dimensionella energins högre frekvenser. Affärsverksamheter som baserar sig på de andliga principerna av kärlek och tacksamhet, vilka är grunden för allt företagande – (jag ger dig den här produkten eller den här tjänsten som är rätt för dig och du ger mig pengar som tacksamhet) – kommer att expandera och förbli framgångsrika.

Det är viktigt att motstå förväntningar gällande vilka förändringarna ska bli eller hur de kommer att se ut, för förväntningar som baserar sig på tredje-dimensionellt tänkande är begränsade och består av det som redan är bekant. Förbli helt enkelt öppna för alla sätt på vilka förändringarna kan visa sig och var medvetna om att det kommer att komma tider när ni kanske inte gillar vad ni får se.

Inom den tredje-dimensionella energin där tiden fortfarande existerar, måste det alltid förekomma en process, ett utvecklande versus det som sker ögonblickligen. Mycket av det som kommer, är ännu inte en del av det kollektiva medvetandet.

Ni är nu medvetna om att för att all slags samverkan ska kunna fungera harmoniskt, så måste det finnas en energimässig harmoni. I och med att de personliga och globala energierna expanderar, så märker många att de inte längre står i linje med det som alltid har varit bekant och bekvämt, om det så gäller relationer eller uppfattningar.

Ha tillit till er intuition i alla frågor. Om något inte längre känns rätt för er, ha tillit till detta. Intuitionen fungerar milt och stillsamt och kommer inte att höras av någon som väljer att förbli uppkopplad dygnet runt. Låt er själv släppa taget om de saker i ert liv som inte längre fungerar för er så som de en gång i tiden gjorde. Detta behöver inte vara en jättestor ansträngning eller kamp och kan vara så enkelt som att utesluta vissa födoämnen. Alla som väljer att utvecklas måste vara öppna för förändringar.

De som motsätter sig förändringar, samt står fast vid förlegade tre-dimensionella uppfattningar (”Det här är det sätt på vilket vi alltid har gjort det! Detta är det enda rätta sättet! Det här är den verkliga sanningen. Regeringen vet bäst. Det där är kvinnans jobb. Det där är en synd!”) – står i själva verket inför många överraskningar och kommer snart att finna att de är i minoritet, mycket likt någon på en öde ö som ropar upp i skyn.

Känslan av isolering som kan resultera från att motsätta sig förändringar eller kompromissande kan vara ett betydelsefullt andligt verktyg för alla som fortsätter att upprätthålla stela tre-dimensionella övertygelser. Erfarenheten kan leda till att de frågar sig huruvida deras trossystem verkligen stämmer, helt enkelt är något som de har fått berättat för sig, eller är det bara egot som önskar ha rätt?

Allas ”grejer” stiger upp till ytan för att gås igenom och detta kan vara mycket stressfyllt. Förlora aldrig siktet på det faktum att ni ville och valde att vara på Jorden under denna intensiva och kraftfulla tid, annars hade ni inte befunnit er här. Problem uppstår på grund av att majoriteten hittills inte medvetet känner till detta.

Många återstår som fortfarande tror att alla endast lever ett enda liv, efter vilket man antingen beger sig till himlen eller helvetet, beroende på hur väl man har följt ”reglerna” under detta enda liv. Denna falska övertygelse är något som får vissa att göra vad som krävs för att få allt vad man önskar sig i det här enda livet, oberoende av konsekvenserna för andra.

När ni väl inser och integrerar insikten om att Gud är allt som finns, så förstår ni också att det finns en Gudomlig plan av förenande (Enhet) som för evigt hålls på plats av en Gudomlig Lag. Vissa tredje-dimensionella frågor som tidigare ledde till problem börjar nu förlora sin skenbara kraft, för ni står inte längre i linje med denna specifika energi.

Att leva ett andligt liv nödgar er aldrig att lämna världen vilket många fortfarande tror, det innebär helt enkelt att lära sig att vara i världen men inte av den, för oberoende av vart ni färdas för att komma bort från något, så tar ni alltid med er ert medvetandetillstånd, vilket i sin tur uttrycker sig såsom samma frågor som ni hoppades att kunna lämna bakom er.

Det är viktigt att ni inser att vi inte säger att det inte innebär visdom att lämna en våldsam eller farlig situation, vi säger att ert medvetandetillstånd är det som formar era yttre upplevelser och dessa måste varsamt undersökas om ni önskar att saker och ting ska förändras.

Ha tillit till att ni befinner er exakt där ni är ägnade att vara, fastän ni frestas att tro att ni inte är det. Jämför er aldrig med andra som kan förefalla utvecklas i snabbare takt. Var och en av er bearbetar och rör er bortom hundratals olika upplevelser.

Släpp en gång för alla taget om att fortsätta att leta och söka efter Gud. Ni har redan funnit Honom och Han är NI.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...