Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 30 juni, 2019

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 30 juni, 2019

Per Staffan 30 juni 2019

Arcturians (channeled messages)

30 juni 2019

Kära läsare, välkomna till ytterligare ett meddelande från dem som betraktar och älskar er dyrt. Tro aldrig att den andra sidan är omedveten om er kamp. Många av oss har också upplevt liv på Jorden och vet hur det är att leva i dualitetens och separationens energier.

Vi förstår hypnotismen som genomtränger alla aspekter av livet i tredimensionell energi och har därför stor respekt för modet och styrkan som ni visar upp under dessa tider av förändring och konflikt mellan Ljuset och mörkret, det sanna och det falska.

Vi skickar vår kärlek och uppmuntran tillsammans med de många andra utvecklade varelserna från andra planeter och högre dimensioner som observerar Jordens uppstigningsprocess. Dessa varelser är angelägna om att Jordens folk ska utvecklas och energetiskt ansluta sig till dem, och att äntligen vara fria att besöka och ströva omkring i rymden som de gör.

Det kan verka som om ingenting förändras, men kom ihåg att medvetandet är substansen av form. I den tredje dimensionen finns det tidselement som får allt att fungera som en process. När fler vaknar upp ur tredimensionella betingelser och börjar integrera sanning, kan de resulterande högre tillstånden av medvetande börja manifesteras. Vet att allt går enligt planen.

Vad ni bevittnar är att de många förvrängda och falska begreppen som förblir levande och frodas inom det tredimensionella kollektiva medvetandet kommer upp till ytan och exponeras. Exponering tillåter de många som har varit omedvetna om eller i förnekelse om sådana saker att börja se tydligt, snarare än med ögon programmerade för att se vad andra vill att de ska se.

Hypnotismen i det tredimensionella trossystemet orsakar att många är rädda att avvika från vad de har lärt sig om alla aspekter av livet. Många fortsätter att leva omedvetet efter att ha överlämnat sin medfödda kraft till val och beslutsfattande till andra – ”experter”, organiserade religioner, politiker, partners, vänner och familj.

Rädsla för att tillåta bemyndigande kan vara resultatet av intensiva erfarenheter från andra livstider som fortfarande är aktiva i cellulärt minne. (t.ex. slaveri) och ibland är det helt enkelt lathet eftersom det är lättare att låta någon annan fatta beslut. ”Larmklockor” som består av en viss intensiv händelse/erfarenhet är ofta nödvändiga för att flytta vissa individer ur sitt bekväma sovande tillstånd. Detta händer för många just nu.

Ni blir vaktposterna, de som tyst och i hemlighet håller Ljuset i varje situation. Var Ljuset i varje konversation. Bär ljuset med er till platser i mörkret. Håll Ljuset var ni än befinner er och låt Ljuset vara den du är, även om du inte känner dig så.

Mer krävs av dem som har vaknat. ”Kopplet” blir kortare och det blir snabbt uppenbart att det inte går att återgå till något till synes lättare och ouppvaknat tillstånd. Många har försökt, men när en medvetenhet har blivit urvuxen finns den inte längre.

Livet på jorden är inte för svaga hjärtan. Jordens tredimensionella energi gör det till en extremt svår men kraftfull plats att utvecklas på och ni gör det utmärkt och med välbehag.

Fred är något som individer, regeringar och samhällen har sökt efter i generationer. Det har aldrig varit en riktig fred på Jorden eftersom sann Fred måste vara närvarande i medvetandet innan den kan manifesteras. Fred är ett medvetandetillstånd.

Tredimensionella begrepp av fred kommer och kan bara återspegla den dualitet/separationsenergi som utgör dess substans. Intrycket av fred skapad av dessa begrepp kan se ljuvt och vänligt ut med mänskliga ögon, men på grund av dualitet kommer det alltid att innehålla motsättningar som är redo och kan manifesteras när som helst.

Sann och varaktig fred kan bara manifesteras där substansen av det – medvetandet – är närvarande, oavsett om det är fred bland partners, familj och vänner eller fred mellan grupper, regeringar, länder och världsledare.

Oavsett hur inblandade vissa sociala övertygelser kan vara, vet att ursprungslandet, hudfärgen, könet, språket, religiös tro eller sexuell läggning absolut inte har något att göra med verkligheten – att varje liv är ett uttryck för det ENDA LIVET-punkt – och tills det accepteras av en majoritet, kan det inte finnas någon sann fred.

När fler börjar inse och leva från Enhet bildas en ny och högre kollektiv medvetenhet, en som sedan kan manifestera sig som upplevelser av sann Fred snarare än de falska begreppen för fred som har accepterats som normala.

Individer behöver emellertid inte vänta på kollektivet för att uppleva Fred i sina personliga liv eftersom varje person upplever sitt eget uppnådda tillstånd av medvetenhet.

De som fortsätter att främja krig som varande nödvändiga för fred har ingen aning om, och de flesta bryr sig egentligen inte om sann Fred. Det finns ett stort element av ouppvaknade individer och företag som bara försöker stärka sina plånböcker och sin makt genom främjande av krigsvapentillverkning och försäljning (bra för ekonomin), främjande av aggression och dödande som ett sätt att vara kraftfulla och heroiska (spel, militära annonser, media), samt uppvisande av krigsutrustning som underhållning (parader, flygshower som promotar stridsplan).

Dessa saker verkar ofarliga på ytan. De är avsedda att se ut på det sättet. Fundera på detta, för det här är hur krigskoncept lätt och subtilt har kommit att accepteras och integreras i kollektivet av allmänheten.

Det finns ett populärt ordstäv som säger ”Frihet är inte gratis”. Denna tro tjänar till att låsa in många i den gamla och täta energin av det förflutna. Det är falskt, det är propaganda och är fortfarande accepterat ”krok, lina och sänke”. Frihet är varje persons fysiska födslorätt. Som Gudsvarelser är varje person fri, och har alltid varit det, om inte de fortsätter att tro att de inte är det. Liksom fred är frihet ett medvetandetillstånd som kan uttryckas även under de värsta omständigheterna.

Liksom så många saker har den sanna patriotismens väsen och andlighet blivit manipulerad av dem som vill förhärliga, befästa och personligen vinna på främjandet av den falska känslan av patriotism.

Att skicka ut yngre generationer för att utföra grymheter i fredens och frihetens namn är inte en evolutionsplanets handlingar, vilket är varför Jorden fortfarande hålls i planetarisk isolering. De som observerar från utvecklade planeter ifrågasätter varför människor tillåter sina unga att dödas för att hålla dem som manipulerar bakom kulisserna feta och glada. De säger att det är för din frihet och säkerhet, men är det verkligen det??

Tiden har kommit för att allvarligt och ärligt ifrågasätta era övertygelser i förhållande till allmänt accepterade begrepp om säkerhet, frihet och krig. Sann patriotism är det inte; ”Mitt land, rätt eller fel.” som det framställs till allmänheten, utan ha hellre tillräckligt med kärlek till landet och mänskligheten för att erkänna och förändra det som inte fungerar till det högsta goda för alla.

Främjandet av falsk patriotism har varit ett enkelt sätt att dölja de sanna intentionerna från krigshetsare. Hittills har de flesta inte varit medvetna om det här eftersom det är väldigt lätt att glida in i denna hypnotism om man inte håller sig alert, vaken och litar på sin intuition hela tiden.

Människor börjar vakna och inse att ”kejsaren har inga kläder”. Granska noggrant dina egna personliga trossystem för alla subtila men falska övertygelser om krig, fred, frihet, säkerhet och det militärindustriella komplexet.

Främjandet av militär makt som varande det bästa sättet att hålla mänskligheten säker är energetiskt gammalt och tungt, och sträcker sig tillbaka i eoner av tid. I forna tider var konflikter helt enkelt resultatet av kollektivets evolutionära nivå, men det är inte längre sant.

Världskonflikter har utvecklats till att vara ett säkert sätt att fylla fickorna hos dem som står för vinster från krig och som ständigt främjar dem genom rädslotaktik. Ni är ännu inte medvetna om manövrerandet bakom kulisserna som fortsätter att hålla krig och konflikt levande i er säkerhets namn. Men vet att det finns många vakna individer som väljer att tyst tjäna Ljuset inifrån militären och andra företag.

Krig är skapandet av det outvecklade medvetandetillstånd som är helt betingat av tro på dualitet och separation. Personligt och kollektivt har många utvecklats bortom att tro att krig och våld är avgörande för friheten, men misslyckats med att erkänna att många av dessa gamla begrepp lever kvar i deras medvetande på grund av deras falska känsla av patriotism.

Krigarrollen är en som varje person väljer att spela i en eller flera livstider på jorden och utgör en viktig aspekt av varje persons evolutionära läroprocess. Världen är nu vid en vändpunkt, där våld som en livskraftig lösning på problem måste upphöra och krigare blir krigare för fred.

Många kära själar med ren avsikt och kärlek valde tidigare och väljer än idag att tjäna sitt land genom militären. Många har offrat sina egna liv för att hålla sina nära och kära säkra hemma och ur vägen för skador.

I den tredje dimensionen har dessa val varit livskraftiga lösningar. Vi förnedrar inte, utan i stället ärar vi de upplevelser som dessa kära själar gjorde, för deras avsikter var rena i en värld som ännu inte utvecklats tillräckligt för att lägga ned sina vapen.

Alla måste vid någon punkt vara villiga att lämna det gamla medvetandetillståndet som främjar krig och konflikt som varande väsentliga för säkerheten. Säkerhet är redan fullt närvarande inom medvetenheten hos varje man, kvinna och barn om de bara kunde inse det. Säkerhet är ett medvetandetillstånd.

Vi inser att vissa av er kanske inte håller med det här budskapet och det är bra, men om du är uppriktig i din andliga tillväxt, kan energin av dualismen och separationen som manifesteras genom krig och våld inte längre vara en del av ditt medvetande. ”Mitt land, rätt eller fel” representerar inte den sanna andliga essensen av patriotism för något land.

Du är andligt redo att börja gå sanningens väg istället för att bara prata om sanning.

Oavsett om det är i familjen, med vänner eller hela världen, glöm aldrig att Fred är fullt närvarande i dig – en kvalitet av det Allerstädes Närvarande Gudomliga medvetande som du är.

Vi är den Arkturiska Gruppen 30/6/2019

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...