Meddelande från den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele | 24 april 2022

Meddelande från den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele | 24 april 2022

 

24 APRIL 2022

 

Hälsningar kära läsare.

Vet att allt både individuellt och globalt går enligt planen, den Gudomliga planen för jordens uppstigning. Det är en tid för mod men också för hopp och glädje, eftersom det ni kom för att bevittna och vara en del av (uppstigningsprocessen), är precis det ni nu gör.

Det har blivit väldigt enkelt och populärt att jämföra dagens värld med inbillade begrepp om hur underbart allt brukade vara. Tillåt inte er själva att fastna i detta tänkande, för ni valde inte att inkarnera bara för att leva ett lyckligt tredimensionellt liv, även om det kan och kommer att vara en del av det. Som andligt utvecklade individer erbjöd ni er frivilligt att vara en del av uppstigningsprocessen, eftersom ni visste att mer utvecklade medvetandetillstånd skulle tillföra Ljus till det kollektiva medvetandet, och göra att allt fler individer vaknar.

Tredimensionell energi vibrerar med en låg, långsam och tät frekvens. Det som nu kan ses är inte det Gud tänkte som en perfekt Jord, men som med allt i fysisk form, är det ett tredimensionellt koncept av Guds perfekta skapelse. Jordens tredimensionella form började som en juvel av skönhet och liv, som reflekterade Guds oändliga kreativitet och perfektion, tills okunniga hypnotiserade sinnen begränsade genom tron på dualitet och separation, och började själviskt plundra jordens gåvor, utan att ta hänsyn till henne som en levande varelse. De började förstöra jordens perfekta tredimensionella form, och över tid blev resultatet den värld ni nu ser. Men alla Gudomliga idéer förblir intakta, eftersom aspekter av Gud och jorden, återigen kommer att manifesteras med en högre frekvens när mänskligheten vaknar.

Jorden är en levande Gudomlig varelse, precis som varje individ och livsform. Allt som existerar uttrycker den stora oändligheten av det Gudomliga Medvetandet, för inget annat existerar. Materia är helt enkelt sinnets tolkning av en Gudomlig tanke genom kollektiva och individuella medvetandetillstånd. Den underliggande verkligheten hos allt som uttrycks fysiskt, stannar för evigt i det Gudomliga sinnet som en oförstörbar Gudomlig Tanke.

När ni är centrerade i sanning så kommer Ljuset i ert medvetande att flöda och anpassas till de som är mottagliga, var de än befinner sig i världen på grund av Enheten. Kom ihåg att ni inte är här för att fixa, heala och korrigera den tredimensionella världen. Det finns de vars arbete på jorden är att hjälpa till på en tredimensionell nivå, men arbetet för de som vaknat till en högre sanning är att VARA ett ljus i mörkrets närvaro. Er medvetenhet om verkligheten som ligger bakom varje framträdande i den fysiska världen, hjälper till att väcka andra och tillför sanning till det kollektiva medvetandet.

Gammalt cellulärt minne och föråldrade tredimensionella övertygelser, fortsätter att dyka upp individuellt och globalt för att uppmärksammas och rensas. Låg resonansenergi kan inte anpassa sig till de högre dimensionella frekvenserna, som strömmar till jorden och integreras av individer vid denna tidpunkt. Gammal energi som fortfarande är aktiv i cellminnet, stiger till medveten medvetenhet och upplevs av många fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt, som en del av deras rensningsprocess.

Medvetandet vibrerar med olika hastigheter av Ljus eller densitet. Det här är energi. Alla är medvetna om den, men de flesta förstår inte riktigt vad det är de känner. Vissa platser, som vissa barer, butiker med skräp, gamla och ovårdade stadsdelar, fängelser, nedlagda psykiatriska sjukhus och platser med tidigare våld och lidande, fortsätter att ha en energi som vibrerar tung och den kan fortfarande kännas. Platser manifesterar helt enkelt energin från de medvetanden som fanns där, och kan fortfarande stödja det. Det finns individer, såväl som jorden själv, som arbetar för att rensa och ersätta områden som har tät energi med Ljus.

De energetiska vibrationerna ni upplever i vissa situationer är intuitionen, och den fungerar för att vägleda er bort från upplevelser av låg, och kanske farlig resonans. Lita alltid på er intuition, för det är en aspekt av er verklighet som ett Medvetande istället för det mänskliga sinnet, som bara har ett begränsat tredimensionellt trossystem för vägledning.

Varje individ har en permanent kropp, en Ljuskropp som majoriteten inte kan se och inte vet något om. Er ljuskropp är ni som individualiserade uttryck för Källan. Ni har haft Ljuskroppar sedan er begynnelse. Ni hade det innan ni gick in i jordens lägre dimensionella energier, och fortsätter att ha den medan ni använder en fysisk kropp, och kommer att ha den när ni inte längre behöver ett fysiskt fordon och återvänder hem.

Din Ljuskropp är helt enkelt Guds perfekta uttryck för DIG själv individualiserad som du. Anledningen till att det finns så många sjukdomar och hälsoproblem på jorden, är helt enkelt för att vid denna tidpunkt har de flesta medvetandetillstånd övertygelser om bra/dåligt, separationen från Gud och det verkliga Självet. Eftersom det yttre manifesterar det inre, reflekterar de oändliga variationerna och formerna av mänskliga hälsoproblemen, världens tro på dualitet (sjuk/frisk) och separation.

Eftersom sinnet tolkar både individuella och kollektiva medvetandetillstånd, så finns det inga offer, men det kan man inte säga till de som lider, eftersom de flesta ännu inte kan förstå den andliga sanningen, och leva liv fullt ut under påverkan av ett tredimensionellt trossystem. Vet att det alltid händer mer bakom scenen i alla situationer än vad det ser ut som.

Varje människa finns på jorden för att lära sig och att utvecklas andligt genom de upplevelser de behöver, de är andligt förberedda och har valt det innan de inkarnerade. Många verkar inte lära sig någonting, men det är också en del av deras lärande. När en person ”dör” och återvänder hem, så går de igenom detaljerna i sitt senaste liv med kärleksfull hjälp av sina guider, och utvärderar hur väl de uppnådde sina mål och valen de gjorde för sig själva.

En återvändande själ får aldrig skulden för sina handlingar på jorden, och självmord fördöms inte som många tror. Istället får varje själ hjälp att se och lära av sina val och erfarenheter, och gör till och med en planering för sitt nästa liv på jorden, vilket kan inkludera en upprepning av vissa upplevelser. Självmord kan vara nödvändigt för att återigen komma till den punkt då de gav upp, för att sedan ta sig igenom det, men det kanske inte kommer i nästa liv, utan först efter att en större evolution har skett.

Hundratals år av falska doktriner och läror om himmel och helvete, en straffande Gud och synd, har som grund ett syfte med att kontrollera andra och har orsakat, och fortsätter att orsaka att många lever med en rädsla för döden, och den hårda straffande guden som väntar dem, istället för att inse att Gud känner Sig Själv genom dem, som kärlek och enhet.

Genom att vara ett uttryck för Gud så skapar också människan. Vissa som har levt väldigt outvecklade och självförverkligande liv medan de är på jorden, kommer efter att ha gått vidare omedvetet att skapa liknande situationer för sig, medan andra kan falla in i den tunga energin av självhat och ånger. Båda dessa skapar ett helvete för dem själva. Vägledning och kärlek finns alltid tillgängligt och väntar bara på varje själs mottaglighet, oavsett hur de levde på jorden. Detta betyder inte att de kommer att undvika de lärdomar och upplevelser som är nödvändiga, för att de ska lära sig och andligt utvecklas bortom deras nuvarande medvetandetillstånd, men förstå att det inte finns någon sådan plats som ett ”helvete”, för Gud kan bara uttrycka SIG Själv – kärlek och enhet.

Det finns INGEN DÖD, tvivla aldrig på det. Allas hem är de högre dimensionerna och inte jorden. Någon gång väljer alla att åka hem, men det innebär inte något annat än att byta plats. Ingen är menad att för evigt stanna i den tredje dimensionens låga resonansenergi. Den här tiden på jorden är en skola för lärande. När jordens frekvens stiger, kommer livslängden automatiskt att bli längre om så önskas, eftersom tron på sjukdom, åldrande och förfall, etc. inte längre kommer att finnas som en verklighet.

Krigsaktiviteterna som sker vid denna tidpunkt kommer att upphöra om en eller två månader. Dessa aktiviteter representerar en intensiv rensning av ”makt över”- energierna, som har stannat kvar och levt gott på jorden under eoner. Genom tiderna har människans okunnighet ökat och tillfört energi till ”makt över”-övertygelser, som ett sätt att känna sig kompletta, vilket i själva verket inte är något annat än den falska tron ​​på separation.

Varje själ strävar efter att uppleva sin medfödda Gudomliga fulländning, men de som ännu inte andligen utvecklats tillräckligt för att förstå detta, söker fulländningen i det yttre, genom olika former av makt, sex och pengar. Genom tiderna har de som styrs av egot och separation, sökt tillfredsställelse och känslan av fulländning genom makt över de som de tror de är mindre värda, eller inte förtjänar bättre. Denna tro på  överlägsenhet och separation, har gjort det möjligt för dem att göra och ta vad de vill från andra, utan att ångra det eftersom de tror att de har rätt till det.

Enorma fickor av ”makt över”-energi manifesteras nu, men istället för att mötas av en allmän acceptans från majoriteten som tidigare, med erkännandet av ”makt över”, möts de med avvisning från en värld som utvecklas bortom tron på separation. Ett nytt och högre kollektivt medvetande som inte längre stödjer ”makt över”-människor, ledare, regeringar, länder, religioner, lagar, läror etc. håller på att födas. Mänskligheten håller på att vakna upp.

Fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt våld av alla slag, lämnar ett energetiskt avtryck tills det försvinner. Ni kommer inte att veta exakt vilken gammal energi som kan dyka upp, eftersom en del är uråldrig, men många av er kommer att känna när den energin försvinner. Acceptera aldrig någon negativ eller tät energi, som ni kan uppleva som er egen. Gör inte motstånd mot den utan uppmärksamma den bara och låt den oönskade energin flöda igenom, se den för vad den är och ge den ingen kraft.

Ert Ljus hjälper dessa rensningar att ske. Mörk energi som inte är förordad och upprätthållen av Gud, utan istället bildas från övertygelser, kan inte existera i närvaron av högt utvecklade medvetandetillstånd. När allt fler vaknar och börjar leva i sanningen, måste det som är falskt automatiskt upplösas.

Sluta ge kraft till allt som uppstår – det här är bra, men det är dåligt, blommorna är bra, men insekterna är dåliga, luften här är bra, men där är den dålig, en viss mat är bra men den är det inte. Följ er intuition eftersom även de simplaste saker kan förstärka dualitetens energi, om man tror på det.

Vi förstår att vissa saker på jorden verkligen fungerar som bra eller dåliga, och att praktiska mänskliga ageranden ofta är nödvändiga. Men ni som är vakna måste först bli medvetna om vilken sanning som ligger bakom det som uppstår, innan ni tar till de mänskliga steg som är nödvändiga.

Att försöka leva och lita på den absoluta sanningen innan man uppnår medvetenhet om den, är inte klokt eller andligt och har resulterat i katastrof för många uppriktiga sanningssökande. Den måste först vara intellektuellt känd och praktiserad, för att det så småningom ska bli ett uppnått medvetandetillstånd, vilket sedan kommer att manifesteras utåt, i, av och genom individen.

Allt ÄR – varken bra eller dåligt, utan bara ÄR.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...