Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 31 december, 2024

 

Den Arkturiska Gruppen genom Marilyn Raffaele,

31 DECEMBER 2023

Välkomna kära läsare, och välkomna även till ett nytt år där nästan alla kommer att se och uppleva personliga och globala förändringar samt några överraskningar, några välkomna och andra inte.

Hela planetens energi skiftar och förändras i takt med att det kollektiva medvetandet blir allt mer mottagligt för idén om enhet som även när den endast förstås från den tredimensionella nivån bidrar till uppvaknandet av världsmedvetandet.

Världen går in i en vibration som närmare representerar jordens verklighet och de som lever på henne. Då kan du fråga dig varför världen tycks bli sämre i stället för bättre, för när man dömer av det skenbara verkar det vara sant. Allt som föds ur dualitet och separationsmedvetenhet måste först ses för att kunna förkastas, förändras och slutligen elimineras från det kollektiva trossystemet.

Frekvenser av dualitet, separation och tron på krafter som är separata från Gud överskuggar den tredimensionella jorden som ett täcke av dimma som påverkar hur Guds perfekta uttryck ses och förstås. Att inkarnera till tredimensionell energi från de högre vibrationerna från den ”andra sidan” kan vara en mycket svår upplevelse, särskilt för barn och tonåringar som fortfarande resonerar med de högre vibrationerna som de lämnade bakom sig, vilket ofta får dem att känna sig som outsiders.

Med tiden anpassar sig varje person så småningom till jordens tätare tredimensionella energier där det blir verklighet och de har svårt att tro att det finns något annat än vad de ser, hör, smakar, rör vid och luktar. En gång etablerade i mänsklig form på jorden har de flesta mycket svårt att förändra det som nu är bekant, bekvämt och något kontrollerat även om eller när livet blir allvarligt svårt.

När en individ är redo för nästa fas av sin andliga resa som till och med kan vara en del av deras kontrakt före födseln, men vägrar att lämna bakom sig det som blivit känt och bekvämt, kommer det Högre Jaget ofta att kliva in med ett ”vakna upp” anrop”, någon fysisk, känslomässig, mental eller till och med andlig situation som tjänar till att öppna (driva) dem till nya nivåer av medvetenhet.

Jorden är ett andligt universum befolkat av Guds söner och döttrar och inte ett stycke jord som ska användas och missbrukas samtidigt som det hyser sköra och impotenta människor. Eftersom jorden såväl som alla andra planeter och de som lever på dem är uttryck för EN, är den heliga energin av ENhet alltid ett sökande efter anpassning med alla former av SIG själv.

Idéerna, uttrycken, egenskaperna och manifestationerna av denna ENDA allestädes närvarande, allsmäktige, allvetande verklighet som kallas Gud kan aldrig förändras, elimineras eller ens påverkas på något sätt av tredimensionella sinnens planer, planer och falska övertygelser. Gud vet INGET MOTSATT.

Gudomligt medvetande/Gud är den enda verkligheten men tills det erkänns, accepteras och integreras i personligt medvetande förblir det helt enkelt otillgängligt. Det är som någon som lever i extrem fattigdom, omedveten om att de har ett bankkonto fullt med pengar. Det tredimensionella medvetandet tror att allt kan kontrolleras genom kraft, lagar, manipulation, lögner och mänskligt handlande, etc. men lär sig nu och kommer att fortsätta lära sig att det inte kan det.

Att leva som du har lärt dig och upplevt är inget annat än att leva av och vara föremål för universellt accepterade begrepp om allt. Vet att ett gott utseende är lika illusoriskt som ett dåligt utseende. Båda är helt enkelt de två ändarna av en lång dualitetspinne. Sluta ge kraft åt bra utseenden samtidigt som du försöker eliminera de dåliga. Lär dig att översätta alla framträdanden till den andliga verklighet som ligger bakom dem.

Om du märker att du kommer in i någon form av överflöd, gläd dig inte bara över överflödet självt utan gläd dig snarare över det faktum att du upplever din egen självuppehållande fullständighet i materiell form. När du ser ett barn, vet att det inte riktigt är ett barn, utan är en själ lika gammal som Gud, det gudomliga medvetandet individualiserat. När du blir medveten om smärta, lidande, krig och våld, vet du att du bevittnar skapelserna av hypnotiserade medvetandetillstånd, omedvetna om att de faktiskt är ett med dem de ser som fienden.

Detta betyder inte att fängelser är överflödiga eller att du aldrig kan njuta av skönheten, kärleken, glädjen och ”goda” sakerna i livet på jorden. Fängelser behövs vid denna tidpunkt eftersom individer bara hör och lär sig av det som är i linje med deras medvetandetillstånd även om tredimensionella straffsystem ofta missbrukar sin makt. Glädje är en andlig egenskap, låt den flöda till dig och från dig fritt utan skuld.

Allt är andligt eftersom man inte kan göra något av ingenting. Var skulle substansen för att göra någonting komma ifrån om den enda substansen som existerar är Gudomligt Medvetande? Den materiella världen består av betingade sinnestolkningar av andlig verklighet och mänskliga försök att läka, fixa och korrigera den utgör en illusion. Du har nått en plats i din evolutionära resa där att fortsätta att mata och stödja tredimensionella koncept i tron att du är kärleksfull bara tjänar till att hålla dig i gammal energi.

Eftersom få ännu har uppnått den fulla insikten av sanningen och eftersom hjälp finns tillgänglig på alla nivåer av medvetenhet, behöver de flesta till och med de andligt utvecklade ibland använda de tillgängliga verktygen.Låtsas aldrig att du har ett medvetandetillstånd, ännu inte uppnått, bara för att du har en intellektuell kunskap om det, utan lev hellre varje dag från ditt högsta uppnådda medvetandetillstånd.

Känn dig inte skyldig över att behöva ringa till läkare eller någon alternativ healinggrupp utan lyssna först alltid efter din intuitions vägledning istället för att bara följa nuvarande övertygelse och åsikter från omgivningen. Låt din intuition vägleda dig mot vad som är rätt för dig oavsett om det är ett fysiskt, känslomässigt, mentalt eller till och med andligt behov. Försök att inte engagera dig så seriöst att du matar en fråga med makt och verklighet och alltid komma ihåg att Gud inte kan forma DIG som något annat än SIG själv oavsett utseende.

Håll sanningen i ditt hjärta när du utför dina vanliga uppgifter och gradvis kommer det att bli ditt medvetandetillstånd som sedan kan manifesteras i, som och genom varje aspekt av ditt liv vilket är DESS liv.Du kom till jorden beredd att leva från ditt utvecklade medvetandetillstånd, att se igenom och rensa alla kvarvarande gamla energier, och i processen hjälpa till att lyfta och öppna jordens kollektiva medvetande och göra idéer om sanning tillgängliga för alla.

Tvivla aldrig på att det finns en Gudomlig Plan. Ni är i början av vad som kommer att bli ett kraftfullt år. För många kommer det att vara ett år av avslutningar som kan eller inte kan innebära situationer av personligt kaos. Tillåt vad som än kommer utan motstånd utan snarare i insikten att din resa vägleds av ditt Högre Jag som vet exakt vad du behöver, är redo för och när.

Världen som ni har känt den håller på att kollapsa under tyngden av sina egna illusioner för att någon gång jorden av Guds skapelse ska kunna ses och upplevas. Krig, lidande, brist och begränsning har ingen Gudomlig lag bakom sig och upprätthålls endast av de falska energier som mänskligheten fortsätter att mata dem. Den tredimensionella världen är som en film eller pjäs som känns helt verklig när du tittar på den. Ridån börjar gå ner och teaterbelysningen tänds men bara då märker publiken att de tittar på en pjäs.

Jag har aldrig varit, skulle aldrig kunna vara och kommer aldrig att bli något annat än vad JAG ÄR i detta nu-ögonblick om jag inte tror något annat.

Låt 2024 vara ett år av att leva detta hela tiden och du kommer att göra det du kom för att göra.

Vi är den Arkturiska Gruppen 31.12.2023

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *