Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 4 juli 2021

 

Den Arkturiska Gruppen genom Marilyn Raffaele, 4 juli 2021

4 JULI 2021

Kära läsare, vi kommer till er i kärlek och uppskattning för era fortsatta ansträngningar för att få mer ljus till en värld som tycks saknas så mycket av det. Ni gör ett bra jobb trots de stridigheter som många av er har mött i era egna liv.

Det är lätt att känna en förtvivlan när man tittar på en värld som verkar falla isär av sin egen vikt och densitet.

Kom alltid ihåg att ni valde att vara på jorden under dessa intensiva förändringstider, annars skulle ni inte vara här. Ni visste innan ni kom vad som skulle äga rum och ansågs starka nog att hålla Ljuset trots det. Ni kunde ha valt att observera jordens utveckling bekvämt från andra sidan. Ni utvecklades och visste att ert högre resonerande medvetande skulle tjäna till att ge Ljus till jordens kollektiva medvetande, ett kollektiv fyllt av misstag genom mänsklighetens dominerande tro på två krafter och separering från Gud, människor och alla andra livsformer. Endast genom den ökande närvaron av enhet och livets verkliga natur kommer det kollektiva medvetandet på jorden att lyftas bortom dess nuvarande densitet, vilket är det arbete ni kom för att göra.

Sluta vänta på en händelse eller titta på utvecklade varelser, speciella ceremonier, böner, mantra eller något utanför er själva för att göra detta arbete. Vi säger inte att ni inte kan delta i ceremonier eller böner, men vi säger att de i och för sig inte har någon annan kraft än vad ni ger dem och är tänkta att vara verktyg som styr er inombords. Ja, vissa ord och ceremonier bär energi förstärkt genom år av tro, men verkligheten är att Gud ensam är kraft; [den ges] aldrig till något speciellt ord eller handling.

Kollektivt medvetande är världsmedvetandet på jorden som i evigheter bara matats med falska begrepp baserade på separation. Kollektivet utvecklas när mänskligheten utvecklas. När allt fler vaknar och börjar mata detta kollektiva medvetande med sanning löses det upp automatiskt och ersätter det falska. Eftersom det är ett kollektiv, tillför varje ny insikt, medvetenhet och integration av sanning mer Ljus till den, vilket gör dessa sanningar tillgängliga för alla.

När Ljuset blir dominerande i kollektivet kommer det att nå en tippunkt, då balansen mellan sant och falskt, ljus och mörkt, kommer att skifta.

Det mänskliga sinnet hämtar information från kollektivet, varför det är fruktlöst att söka i det mänskliga sinnet efter djupare svar, högre lösningar och kreativa idéer, eftersom dessa saker inte finns i det mänskliga sinnet. Djupare sanningar och kreativa idéer kan endast nås inifrån, där de alltid har funnits utan falska begrepp och övertygelser, bara i väntan på erkännande.

Världen vaknar. Varje dag börjar fler ifrågasätta, söka svar och leta efter bättre och högre sätt att leva. Först söker de från det enda ställe de för närvarande känner till, vilket är det mänskliga sinnet, men eftersom allt mer sanning läggs till kollektivt medvetande kommer dessa individer att ha tillgång till den och många kommer att börja sin uppvakningsresa.

Det kaos och den kamp ni ser i världen just nu representerar upplösningen av gamla energier som har levt och varit väletablerade i människans medvetande i många århundraden. De som fortfarande medvetet omfamnar dessa täta och falska energier känner sig modiga att agera när de upplever närvaron av energier som nu dyker upp för att rensa.

Många upplever en känsla av panik när de observerar världens kaos. Eftersom det bara finns En kommer många att känna det även om de inte är benägna att känna känslor som panik. Om eller när ni upplever rädsla, ångest eller panik som verkar komma från ingenstans kom ihåg att det aldrig är ditt om du inte hävdar att det är ditt.

Den enda verkligheten som alltid är din är fullheten av Gudomlig Källmedvetenhet. Motstå inte om du upplever dessa typer av negativa känslor, utan vila snarare i insikten om att din sanna varelse vet att Gud aldrig formade SIG själv som dem.

Var tålmodiga kära ni, för energin förändras snabbt även om det inte verkar så och ni kommer snart att se resultat. Inte i sin fullhet, utan genom att många gamla strukturer och övertygelser kollapsar i takt med att allt fler tröttnar på status quo. Detta kommer naturligtvis att skapa konflikt mellan de som kan dra nytta av status quo och de som ser behovet av förändring. Ljuset kommer alltid att vinna eftersom det är den enda verkligheten, vilket gör allt annat till en konceptuell bild i det tredimensionella sinnet.

Det mänskliga medvetandetillståndet är betingat att ”göra” eftersom dess känsla av separering från det goda driver det att ständigt fixa, läka, korrigera, uppfinna, tjäna osv. Detta har också översatts till andligt liv genom behov för många av ceremonier, sånger, ritualer och ritualer etc.

Ni som läser dessa meddelanden har utvecklats bortom detta medvetandetillstånd och är redo att sluta andligt göra och vara. Bara VAR. Tron att andlighet gör detta eller detta är separation. Ert arbete är att helt enkelt vara Ljuset i varje ögonblick, när ni går till jobbet, när ni diskar, när ni lever era vanliga liv.

De högre frekvenserna i ett utvecklat medvetande utgör en persons energifält som automatiskt strålar utåt vart de än går. Många känner det och kan lockas medan andra avvisas. Hur andra reagerar på din energi är inte ditt problem, det som är viktigt är att du håller Ljuset genom att vara Ljuset. Det är så du hjälper till att lyfta energin i en värld som så länge har fastnat i densiteten och smärtan av att tro sig vara separerad från Gud och alla andra.

Den 4 juli är [en amerikansk] helgdag som firar folket i USA som deklarerar sitt oberoende från förtrycket av ett annat land. Gör denna idé personligen till din, inte som frihet från ett land utan snarare frihet från de falska övertygelser som har hållit dig i träldom så länge.

Detta är vad det evolutionära skiftet erbjuder personligen och globalt till dem som accepterar det – frihet från förtryck från andra som har makt över dig. Frihet från tron att du bara är en människokropp som är föremål för allt som någonsin drömts upp i sinnen okunniga om sanningen. Tvivla aldrig på att ni är Gudomliga Varelser som valde att leva i den tredimensionella planetens lägre resonerande energier för att andligt växa och hjälpa andra att göra detsamma.

Att tillåta är förmågan att stå tillbaka och observera den ständigt föränderliga showen medan man är fullt medveten om verkligheten. Att tillåta innebär att du litar på att ditt Högre Jag vet vad du behöver även om eller när dina livserfarenheter inte verkar uppfylla mänskliga standarder. Att tillåta betyder att man litar på att den evolutionära processen utvecklas både personligt och globalt utan att du behöver fixa, läka eller ändra den personligen. Andlig utveckling är oundviklig och kan inte stoppas eftersom den är verkligheten. Hur snabbt det sker är upp till jordens människor.

Den tredimensionella världen föder och som med alla födslar kan det vara smärtsamt och rörigt men ert jobb som väckta själar är att veta att denna födelse faktiskt ägde rum i början och vad som verkar vara födelsen av en ny värld är helt enkelt en hågkomst.

Jorden, folket på henne och alla andra planeter har aldrig varit mindre än det rena uttrycket för det Gudomliga Medvetandet. Allt måste så småningom manifestera kärlek, fred och harmoni, för i verkligheten finns dessa saker redan och har alltid funnits.

Världen och allt liv i den är redan perfekt och helt, eftersom uttryck för Gudomligt Medvetande hålls permanent på plats av Gudomlig lag. Gud som uttrycker sig själv som … kan aldrig vara annorlunda oavsett hur många illusoriska uppfattningar som bildas i sovande mänskliga sinnen. Människor som har glömt vilka de är börjar komma ihåg. Allt som är mindre än kärlek erkänns alltmer som sådant och alla ser samma sak eftersom det bara finns EN.

Ingen har någonsin varit eller kunde vara åtskild från sin sanna Gudomliga natur, som är kreativ. Ingen har någonsin saknat och ingen har någonsin dött. I tredimensionell energi ser och upplever människor dualitet och separation, för som skapare har de över tid skapat och fortsätter att skapa en värld baserad på misstag. När många tredimensionella illusoriska strukturer börjar kollapsa kommer det att finnas smärta och lidande för dem som har baserat hela sitt liv på en illusion.

Ni har gjort jobbet och är beredda att leva bortom sinnets illusioner. Vet att vi och alla utvecklade varelser på andra sidan är med er och hejar på er hela tiden. Ni visste att det inte skulle vara lätt när ni anmälde er som frivilliga, men du och din vägledning visste att du var kapabel att göra vad du kom för att göra. Allt går enligt plan.

Den högsta formen av andlighet är att helt enkelt känna till, vila i och vara Ljuset, som är medvetenheten om Enhet.

Vi är den Arkturiska Gruppen 4.7.2021

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...