Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 6 juni 2021

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 6 juni 2021

 

 

6 JUNI 2021

Välkommen, kära läsare.

Vi observerar att när restriktioner börjar minska, förväntar sig många att deras liv kommer att fortsätta precis där de slutade innan isoleringsperioden. Ingenting kan eller kommer att vara exakt som det var, för jordens energi har och kommer att fortsätta att förändras. Tillåt processen kära ni.

Det är viktigt att ärligt undersöka era trossystem och låta er själva erkänna allt som ni fortfarande kan hålla fast vid när det gäller hur saker måste vara för att vara ”rätt”. Var öppen för förändring genom att förstå och acceptera att världen har gått in i ett nytt vibrationsmönster som inte tillåter den att uttryckas exakt som den gjorde tidigare.

Lyssna på och lita på din intuition fullt ut, så att den kan vägleda dig till nya och tidigare okända sätt att leva i en högre resonansvärld. Det har blivit en tid av rädsla för dem som förblir andligt sovande, för när deras bekväma och välbekanta trossystem börjar smulas sönder upplever de det som förlusten av deras grund, en byggd på sand.

Gudomligt Medvetande är ett permanent tillstånd av uppfyllelse. Gudomligt Medvetande ger aldrig en individ uppfyllelse, för Gudomligt Medvetande håller ingenting om tron på separation eller individer som är separata från SIG själva. Gud uppfyller alltid SIG själv som och genom individer.

Individuella uttryck för det Gudomliga Medvetandet upplever uppfyllelse i enlighet med hur öppet deras medvetande är att ta emot det. Ett medvetande som redan är fyllt med falska övertygelser om två krafter, dualitet och separation har ingen plats som Gudomlig uppfyllelse kan uttryckas genom.

Det är dags att fundera över och utvärdera de vanliga aspekterna i ditt liv. ”Varför kämpar jag för att upprätthålla ett jobb, ett förhållande, en livsstil som känns färdig? Vilka övertygelser driver mig? Gör jag dessa saker för att behaga andra? Mot bakgrund av vad jag vet, är dessa övertygelser sanna eller helt enkelt begrepp jag har accepterat och som känns bekväma att hålla fast vid? ”Fördelen med isoleringstiden är att den gav en möjlighet för individer att ställa sig själva dessa frågor, vilket i sin tur har hjälpt många att gå bortom gamla övertygelser som höll dem i träldom.

Under alla livstider har majoriteten bekvämt accepterat och levt från vad som ledde till det de trodde var ”rätt väg” eller ”sanningen” om allt, varav det mesta huvudsakligen baserades på dualitet och separation. Den tredje dimensionen är den lägsta nivån på en mycket hög dimensionell stege, kära ni, vilket är anledningen till att de flesta inte enkelt kan prata med sina guider, lärare och nära och kära på andra sidan.

Tredimensionell energi stämmer inte överens med de mer förfinade Ljusenergierna från de högre dimensionerna. Många fortsätter att tro att de högre dimensionerna inte finns eftersom de inte kan se eller höra dem. Vissa som tror på ett efterliv fortsätter att se det från smala och falska begrepp om en ”himmel” eller ett ”helvete” som väntar på alla vilket i sin tur har tillhandahållit ett väl använt kontrollverktyg för kyrkor, föräldrar, regeringar etc. Tvivla aldrig på att de som lever i de högre dimensionerna lever i högönsklig välmåga och har det bra, lär sig och utvecklas och är glada att vara hemma.

Spöken är individer som är så fullständigt anpassade till tredimensionell energi att även efter den fysiska kroppens död förblir de helt i linje med den. Det är deras medvetandetillstånd. Högre dimensionella varelser finns alltid i närheten, redo att hjälpa till, men fri vilja gör att de kan förbli i sina illusioner så länge som de väljer detta.

De som oavbrutet sörjer någon som har gått vidare genom att upprätta altare, ha seanser och konsekvent försöker få kontakt gör ingen tjänst för sig själva eller den person de sörjer eftersom dessa handlingar bara tjänar till att hålla båda bundna till det förgångna och hindrar den som har gått över från att gå vidare.

Det finns, har aldrig funnits och kan aldrig finnas någon död. Kan en allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande Gud dö?

När individer utvecklas och växer andligt blir det lättare och mer naturligt att kommunicera med Guider eller till och med nära och kära om kontakt är nödvändig. Detta beror på att när en persons energi blir mer förfinad, börjar de automatiskt anpassa sig till samma energier i de högre dimensionerna.

Glöm aldrig att du inte är en människa med ett medvetande utan snarare att du för närvarande använder en materiell kropp som är nödvändig för att leva i jordens tätare energi.

Vi observerar tveksamhet hos många som är medvetna om sin sanna natur men inte helt kan lita på det eftersom de tror att den aldrig manifesterar sig som de förväntade sig, är oförutsägbar och därmed inte praktisk för vardagen. Inse och kom ihåg att medvetenhet är substans i form, inte en intellektuell kunskap om sanningen. Det är därför de första stadierna av den andliga resan inte verkar ge mycket frukt.

Alla har erfarenheter som får dem att tvivla på vad de har lärt sig om sig själva och Gud. Det är en del av den evolutionära processen. Ha ingen skuld, sorg eller känslor av misslyckande angående det. Var säkra på att sanningen är en verklighet som aldrig förändras men för människor som är vana att leva i tredimensionell energi måste Sanningen hållas tyst och helig inombords och praktiseras tills den genom Nåd blir ett uppnått tillstånd av medvetande som kan uttrycka sig utåt.

Lita på att ditt Högre jag driver showen och ger dig det du behöver. När en person medvetet eller omedvetet bestämmer sig för att andligt utvecklas börjar deras resa utan att den kan vända tillbaka. Därefter baseras erfarenheter av både dåligt och gott på att lära, rensa och gå djupare in i andlig medvetenhet.

Försök att inte bedöma ditt liv efter yttre utseende för upplevelser kan bli ganska svåra på alla nivåer eftersom gammal lagrad energi från hundratals tidigare liv börjar dyka upp för att rensas. Leta efter lektionen som ligger bakom alla upplevelser för det finns alltid en.

Det är viktigt att avsätta en viss tid för att ange avsikten att rensa alla eder, löften, eller åtaganden som gjorts i detta liv och alla tidigare liv för de kan binda dig till deras speciella energi. Även livstider från liv som krigare kan binda en person till energin av eder och löften om att alltid tjäna en ledare, ett land eller sak till döden. På samma sätt kan gamla löften om fattigdom hålla en person ständigt kämpande med överflöd. De flesta löften, eder och från det förflutna var lämpliga vid den tiden men när en person utvecklas fungerar de som ankare och blockerar det nya.

Under hela livet har alla överlämnat personlig makt till andra vare sig det är någon religion, maktperson, man, hustru, barn eller sak. Mänskligheten har nått en plats med andlig beredskap att återta den medfödda makten där de villigt och okunnigt, eller tvångsmässigt överlämnat sig till någon person, plats, sak etc.

Integrationen och balanseringen av den maskulina och feminina energin som är helt närvarande men ofta okänd i varje människa är en nödvändig komponent för att återvinna sin makt som en Gudomlig varelse. De som ignorerar eller motstår att öppna sig för båda könens egenskaper kommer att ges möjligheter som tvingar dem att gå djupare med avseende på detta.

Alla trodde genom erfarenhet och lärdomar under denna eller tidigare livstider att de var maktlösa. För många förblir maktlöshet intakt som deras medvetandetillstånd och fortsätter att manifestera utåt i alla aspekter av deras liv. Processen att utvecklas bortom ett medvetande av maktlöshet inkluderar ofta situationer som verkar vara problem men som i verkligheten är upplevelser som skapats av det Högre Jaget, nödvändiga för att uppnå personlig styrka.

När en person når ett tillstånd av ”INTE MER!” gläder sig de övre sfärerna för det betyder att personen har börjat bryta sin träldom till någon person, plats eller sak utanför sig själv och befriar sig från energier som de kan ha haft under många, många livstider.

Utseenden är aldrig vad de verkar vara enligt tredimensionellt tänkande. Tredimensionella sinnen oavsett hur utbildade eller ljusa de är kan bara kan få tillgång till det som redan är känt i tredimensionellt kollektivt medvetande bara för att det är vad de är i linje med. Färska nya idéer kan bara komma från Källan till kreativitet – Gudomligt Medvetande.

Stora konstnärer söker inte nya idéer utifrån det som redan finns i det tredimensionella kollektivet utan tittar inom sig, där kreativiteten finns. Ofta utan medveten medvetenhet om vad de gjorde, funderade de stora artisterna och skaparna i alla tider och lyssnade tyst och öppnade en väg genom vilken nya idéer för musik, konst, dans, medicin, lärande etc. kunde flöda.

När en ny idé har framkommit från Källan till kreativitet inom er blir den en del av det kollektiva och tillgänglig för andra.Det är därför det ofta händer att två personer kommer att uppfinna samma sak samtidigt och det är också varför varje sanning du känner och integrerar tjänar till att lyfta och lägga till Ljus till kollektiv medvetenhet.

Ni lever i kraftfulla tider och allt går enligt plan.

Gläds.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen 6.6.2021

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...