Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 6 oktober 2019

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 6 oktober 2019

 

6 OKTOBER 2019

Välkomna kära läsare.

Ni, de uppvaknade, växlar snabbt in till nya medvetenhetsnivåer medan andra som tidigare inte var medvetna om eller ointresserade blir mer mottagliga för att undersöka universella övertygelser som påverkar allas liv.

Ni som redan vet vem och vad ni är, leder vägen. Ni är ljuset för dem som är redo för mer, men som förblir omedvetna om exakt vad det är de söker. Ni behöver inte aktivt protestera eller delta i yttre handlingar om ni inte får vägledning. Ert arbete som vägvisare är att hålla Sanningsljuset hela tiden och bära det med er till de situationer ni kanske upplever eller bli medvetna om.

Ljuset från ett väckt medvetande flyter automatiskt utan medveten tanke i och som former av kärlek som åtföljer varje ord och handling. Det kan helt enkelt vara handlingen att klappa en hund eller erbjuda tröstord till någon annan, men ofta helt enkelt bara vara ett tyst vittne till sanningen när ni är mitt i eller observerar disharmoni.

Ni behöver inte längre vara aktivt involverade i tredimensionell disharmoni. Undvik intensivt tittande och lyssnande på nyheterna eller skvaller. Var medvetna om vad som händer, men fördjupa er inte i det. När ni matar medvetandet med negativitet och problem anpassar ni er till energin hos detta som sedan börjar manifestera sig som dömande, kritik och andra skapelser i och av det tredimensionella trossystemet – allt det ni har arbetat för att rensa.

Allt är energi och eftersom det bara finns EN energi, drar du automatiskt till dig vad du än energetiskt anpassar dig till eftersom allting alltid söker Enhet – lagen om attraktion. De som uppnår en hög andlig medvetenhet upptäcker att deras liv blir alltmer harmoniska på alla nivåer eftersom deras medvetenhet om Enhet automatiskt börjar uttrycka den harmoni, balans, säkerhet, överflöd och fullständighet etc. som förkroppsligas i den.

Men det händer ofta att en individ väljer att acceptera och uppnå ett medvetande om Enhet, men utesluter en eller flera gudomliga egenskaper från denna Enhet. Exempel; ”Jag är hel och fullständig på alla sätt, men jag har aldrig tillräckligt med pengar.” Kom ihåg att medvetandet alltid uttrycker sig själv och så länge varje falsk tro är en del av ens medvetande kommer det att fortsätta att manifestera sig.

Ett uppnått medvetande om gudomlig harmoni och helhet kommer att manifestera sig utåt på vanliga och praktiska sätt. Exempel; Att dras till en viss annons i telefonkatalogen eller ett meddelande på en tavla om en behövd tjänst eller en vän som rekommenderar ett företag eller en produkt som är perfekt för ett projekt du vill göra. Om du tillåter din intuition att vägleda dig, kommer ditt medvetande om helhet och harmoni att dra till dig rätt advokat, läkare, rörmokare etc., de som är i linje med dig.

Sinnet tolkar ett utvecklat medvetandetillstånd i praktiska vardagliga former som en person kan relatera till. Andligt liv är mycket praktiskt, mycket mer än att leva från skapelserna av dualitet och separation som alltid kommer att manifestera sig i både gott och dåligt.

Vi önskar tala om ånger. Ånger är handlingen att överföra negativ bedömning av en själv med avseende på tidigare handlingar, från ett perspektiv av ett annat, ofta högre medvetande än det som fanns vid tidpunkten för handlingen eller handlingarna. Ånger är en illusion som skapas av energier av separationstro och som aldrig har speglat eller aldrig kan spegla verkligheten för någon individ.

Många av er upplever ånger och skuld när ni granskar era liv mot bakgrund av högre medvetenhet. Alla handlingar och beslut återspeglar uppnådd medvetenhetsnivå vid tidpunkten för handlingen. Vet att allt du gjorde i det förflutna som nu orsakar ånger var helt enkelt en återspegling ett tidigare medvetande. Om du inte hade utvecklats utöver det, skulle du inte ens ifrågasätta den tidigare handlingen, du skulle helt enkelt anse att det var rätt.

Evolution innebär rensning av energier av en lägre resonans som inte längre är relevanta,. Högre Ljusfrekvenser exponerar gamla energier som fortfarande är aktiva i cellminnet och får dem att dyka upp på en eller flera nivåer (fysiska, emotionella, mentala eller andliga). Detta gör att du kan bli medveten om den speciella övertygelse som ligger bakom en viss tidigare negativ handling. Använd denna insikt för att undersöka, ersätta övertygelsen med sanning, släppa den och gå vidare utan ytterligare eftergift till skuld och ånger. Det är så rensningsprocessen fungerar.

En person kan bara leva från sin uppnådda medvetenhetsnivå. Många låtsas ha ett utvecklat medvetande, men förr eller senare kommer verkligheten att uttryckas och exponera sig. Ett exempel på detta är de grasserande psykologiska, sexuella och fysiska övergreppen mot kvinnor och barn som har ägt rum i organisationer genom individer som främjar sig själva som varande i andlig och kärleksfull tjänst.

Ånger återspeglar tron på att man har misslyckats, gjort något oförlåtligt och därför inte är värd kärlek. Att medvetet eller omedvetet tro sig själv vara omöjlig att älska är drivkraften bakom handlingarna för dem som agerar på våldsamma sätt. Den energetiska resonansen av denna tro bärs medvetet från livstid till livstid i individens cellminne tills den rensas ut.

Ånger kan låsa en individ i tron att de inte är värda lycka eller kärlek, och eftersom alla är skapare fortsätter de att skapa situationer som förstärker denna falska tro. De välkomnar svårigheter och känslomässigt lidande och till och med söker efter detta eftersom de tror att de förtjänar det.

Många projicerar sitt hat mot sig själva mot andra som ett sätt att få lättnad – ”Jag skall visa dem att jag är stark. Jag skall få dem att respektera (bli rädda för) mig. ”Andra använder droger eller alkohol för att lätta den inre smärtan från att känna intensiv separation. Själen söker alltid enhet men de flesta förstår ännu inte detta.

Detta medvetandestillstånd skapar en ond cirkel av tredimensionella upplevelser som kommer att fortsätta så länge som den matas energetiskt. Program som främjar självkänsla både i eller utanför fängelser tjänar till att börja läka de trasiga hjärtan hos många som begår våldsbrott. Ett utmärkt exempel är fängelseprogram som parar hemlösa hundar som behöver kärlek och utbildning med fångar. Det resulterande partnerskapet är ofta första gången en fånge någonsin uttryckt eller känt kärlek.

Om eller när skuld uppstår, kom ihåg att varje person har guider, lärare och inkarnerar med ett kontrakt som de själva skrev om vad de valde att uppleva och lära sig. Dina handlingar kan mycket väl ha varit en del av någon karmisk process eller läroprocess som båda behöver. Negativa tidigare handlingar skadar eller påverkar aldrig den andras verklighet utan påverkar bara dig.

På en praktisk nivå kan du be om ursäkt om personen är på denna sida av slöjan eller den andra. Skicka ljus och se deras ljus genom att medvetet erkänna Gudomligheten hos den eller de personer som är inblandade inklusive jaget. Lär dig intuitivt om vad som krävs för åtgärder, om några. Du kanske guidas att helt enkelt inte göra något på en yttre nivå, utan göra mycket på det inre.

Att lära sig att älska sig själv kommer genom att veta att jaget är JAG. En medvetenhet om Enhet kan aldrig uppnås om jaget lämnas utanför den ENDA. Det är lätt att hata sig själv när ens trossystem är baserat på tredimensionella begrepp om hur man måste se ut, vara eller agera för att vara acceptabel eller älskvärd. Detta är helt enkelt gammal programmering som du för länge sedan har rört dig bortom. Låt alla återstående rester av det lösa upp sig i det intet som det är.

Att välja att andligt utvecklas på jorden i tredimensionell energi möjliggör en svår men intensivt värdefull evolutionär process. Börja förstå att det i verkligheten inte finns några olyckor, misstag eller offer särskilt under dessa kraftfulla tider med energetisk uppstigning. Känn igen och erkänn de andliga idéer som ligger till grund för allt du ser, hör, smakar, berör eller luktar.

Detta är hur du lär dig se bortom det skenbara och det är därför du valde och fick vara på jorden just nu.

Med kärlek, respekt och erkännande …

Vi är den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele på Onenessofall.com

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...