Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 7 april 2019

Den Arkturiska Gruppen, Meddelande via Marilyn Raffaele, 7 april 2019

Per Staffan 8 april 2019

Arkturier (kanaliserade meddelanden)

7 APRIL 2019

Kära Läsare, vi välkomnar er återigen till andliga budskap som i verkligheten inte är våra utan era, för de är uttryck för era egna medvetenhetstillstånd. Om de inte var det kunde ni inte anpassa er till dem. Oavsett vad ni är i energetisk anpassning med, kan ni uppleva det.

Ni har utvecklats till ett medvetenhetstillstånd som är andligt berett att frigöra den gamla programmeringen, koncepten och övertygelserna som ni lärdes och accepterade som sanning under många livstider.

Detta är anledningen till att det ofta verkar svårt eller onödigt att släppa några vanliga begrepp som har fungerat bra i ett tredimensionellt liv. Det tredimensionella sinnet i sin begränsade kapacitet för allt annat än vad som redan finns i kollektivet, fortsätter att berätta att saker ska vara som de är; “Om det inte är trasigt, laga det inte.” Men ni som läser dessa meddelanden är inte längre i den tredje dimensionen.

Vi har många gånger sagt att ni har nått den punkten där ni inte längre behöver lektioner, objekt, riter och ritualer för att få en djupare förståelse för Gud och andlighet. Ni har kommit till den platsen i er andliga resa där ni nu förstår att ni redan har allt ni hade hoppats att dessa saker skulle ge er. Ni vet nu att det bara finns En och att du är DEN. Resan handlar nu om att leva denna sanning tills det blir ert uppnådda tillstånd av medvetande.

Metafysiska verktyg gör inte eller kan inte göra dig mer än vad du redan är. Att fortsätta att vara beroende av och titta på utsidan efter uppväckandet av sanningen att Gud redan är fullt närvarande inom, tjänar endast till att förlänga upplevelser av separation.

Vänligen förstå att vi inte säger att ni inte kan ha och hålla era favoritkristaller, gå till en lektion som ni dras till, träffa en energiarbetare eller delta i heliga ceremonier. Vad vi säger är att ni måste förstå att kristaller, riter och ritualer väcker och förstärker Ljusenergi som redan finns närvarande men ännu inte är erkänd inom er. När den en gång är erkänd måste den andliga studenten börja dra inifrån snarare än utifrån.

Kristaller bär sin egen unika energi och tjänar till att anpassa och aktivera samma energi i en person. Tro aldrig att fysiska, känslomässiga, mentala eller andliga verktyg av något slag kan ge dig något du inte redan har.

Ni är redo att acceptera att allt ni har sökt från andra, platser och saker genom hundratals liv, har aldrig funnits någonstans utom inom er själva. Ni har gjort arbetet och är kvalificerade att släppa letandet och sökandet efter Gud. Du har hittat Honom/Henne/Det och det är du!

Vid en viss punkt måste alla fullt ut acceptera och leva sanningen om vem och vad de är så bra de kan. Verkligt andligt liv är inte baserat på vanliga tredimensionella begrepp (föreställ dig bilden av ett helgon på ett heligt kort), utan snarare är övningen att möta vanliga händelser från en plats av ovillkorlig kärlek.

Ovillkorlig kärlek är medvetandetillståndet som automatiskt erkänner att varje person är ett Gudomligt väsen trots synbarligen det motsatta. Det kan vara följt av känslor men kanske inte. Efter det inre erkännandet kan personen då ta de mänskliga fotsteg som han vägleds att ta. Ovillkorlig Kärlek är en fasett av att vara i världen, men inte av den.

Allteftersom jordens energi blir mer förfinad och intensiv förändras era fysiska system för att integreras med dessa högre frekvenser. Processen att släppa lagrat cellulärt minne från hundratals tidigare liv och ersätta det med Ljusfrekvenser kan få dig att bli sjuk och helt utmattad på alla nivåer och låta det mänskliga sinnet komma in med förskräckliga varningar om alla de sjukdomar du kan ha.

Försök att “gå med flödet”, vila och älska dig själv så gott du kan under “ner” tiderna och lita på att allt går som det är tänkt att gå. Uppstigningssymptom kommer ofta att manifesteras i kroppens svagaste område. Exempel; Om du dog av tuberkulos i ett eller flera liv kan du uppleva lungproblem i det här livet när gammal energi från denna källa, liksom andra rensas ut.

Utrensning av symptom kommer och går vilket är ett sätt att känna igen dem för vad de är. Men om du känner att du behöver söka medicinsk hjälp, gör det utan skuld eller motstånd.

Många av er är intuitivt vägledda till att ta bort energitrådar som aktivt kan hålla er i energetiskt slaveri till vissa människor, platser eller saker. Energetiska bindningar (trådar) överförs ofta från livstid till livstid helt enkelt för att de finns i människans energifält. De kan kännas igen genom intensiva “bra” eller “dåliga” reaktioner eller kopplingar till en viss person eller personer.

Energitrådar resulterar i en dränering och ohälsosam energetisk bindning till någon-partner, familjemedlem, vän eller fiende. Intensiva upplevelser av alla slag kan och resulterar ofta i bildandet av en energetisk anslutningstråd. Trådavlägsnande är enkelt. Ni kan göra det med avsikt och visualisering. Be dina Guider att hjälpa dig.

Att ta bort en energitråd betyder inte slutet på kärlek och interaktion med de som du älskar och vill ha i ditt liv, men innebär att den beroendeframkallande och ohälsosamma kopplingen upphör om den inte skapas igen. Föräldrar har ofta energitrådar till sina barn eller till ett visst barn. Förhållanden blir hälsosammare utan energitrådar.

Prata med dina celler, skicka dem Ljus och berätta för dem att det är dags att släppa all gammal tredimensionell programmering (ålder, försämring, sjukdom etc.) och flytta in i den Gudomliga ritningen. Denna praxis resulterar ofta i att sedan länge begravda problem kommer upp för att rensas.

Tro aldrig att det plötsliga uppdykandet av något negativt problem tyder på misslyckande från din sida, för du kan inte misslyckas. Misslyckande är en myt, ett mänskligt koncept baserat på tron på dualitet (framgång vs misslyckande) och separation. Du kan glömma eller ignorera, men kan aldrig vara mindre än Gudomens fullkomlighet som uttrycker SIG själv.

Lita på att du är precis där du ska vara, mitt i en process som ibland är obekväm. Du är redo att släppa gammal programmering som ropar att du måste göra det eller göra det och bara på “detta” sätt. Du har gått bortom “bör” och “bör inte” vilka representerar långvarig tredimensionell programmering.

När du väl har valt att sluta vara en slav till det tredimensionella trossystemet kommer du snabbt att upptäcka att himlen inte faller ner och att livet går mycket bra.

Du måste acceptera att saker kommer att bli annorlunda. Många tror att när världen går upp i högre dimensionell energi kan de fortsätta att göra allt som de gör nu men utan störningar. Eftersom medvetande är substansen i all form (som det tolkas av sinnet enligt en persons medvetenhetstillstånd) kan den yttre scenen inte hjälpa utan ändra sig när det personliga och kollektiva medvetandet utvecklas.

Lita på och acceptera att ditt Högre Jag vet vad du behöver, när du behöver det, och hur du får det till dig, vare sig det är en nödvändig lektion eller person. Detta är andligt förtroende och ni som läser dessa budskap är redo för andligt förtroende.

Andligt förtroende är erkännandet att allt går enligt planen oavsett hur det kan se ut för det tredimensionella tänkandet. Andligt förtroende är ett uppnått tillstånd av medvetenhet och ni är redo för det eller redan i det. Att fortsätta med begrepp om hur andliga upplevelser måste vara eller se ut för att vara autentiska kan verka blockerande för det Högre Jagets försök att ge dig några viktiga lektionserfarenheter.

JAG ÄR GUD

och aldrig Mary, Joe eller Betty. Jag är Gud. Ordet Jag är heligt och refererar till det verkliga Gudomliga Jaget men som genom ouppvaknad ignorans anses vara personlig självständighet, det som tror sig vara separat och skilt från Gud och alla livsformer.

Mästarläraren Jesus lärde ut sanningen om JAG ÄR, men folket på den tiden var inte tillräckligt utvecklade och missförstod hans budskap som att det refererade till honom personligen. Detta är och fortsätter att vara källan till det mest extrema misstaget i dagens kristendom – att endast en person är Guds son.

Börja med att inse sanningen om JAG ÄR och sluta använda ordet JAG så mycket i dess personliga bemärkelse. Varje gång du säger; “Jag är sjuk” eller “Jag är knäckt.”, Eller “Jag är ett misslyckande” skapar du så mycket för dig själv. Börja tänka på JAG i sin verkliga mening – det allestädes närvarande, allvetande och allsmäktiga JAG som är min sanna Personlighet.

Vet att du upplever de döende flämtningarna av gammal programmering som fysiskt arv, karmiska relationer och cellulärt minne. Hävda aldrig problem som personligt dina, annars så gör du dem dina. Alla fel är opersonliga eftersom det JAG som du är inte har några problem, inte heller vet DET någonting om problem.

Gudomlig Medvetenhet är oändligt hel, komplett och perfekt. Om fel (synd, sjukdom, brist, begränsningar etc.) existerade i Gudomligt Medvetande skulle det för evigt hållas på plats av Gudomlig lag och kunde aldrig tas bort eller helas.

När du medvetet eller omedvetet anger din avsikt att vakna och utvecklas, är du på väg och behöver inte hålla på att tvivla, oroa dig och fråga om du gör rätt. Varje person är bara skyldig att leva utifrån sin högsta medvetenhet och när de gör det så ges mer. Det är en process eftersom ni fortfarande lever i energier av tid och rum.

Evolution är den pågående resan av uppvaknande in i medveten Enhet men slutar inte med den insikten. Varje ny uppenbarelse som omfamnas och praktiseras skapar en väg för mer sanning att utvecklas, eftersom Gud i oändlighet uttrycker SIG själv och således är du/DIG.

Tiden har ankommit, där alla undanflykter, tvivel och ursäkter måste upphöra. Att säga; “Jag är inte värdig. Jag är en syndare. Jag kan inte vara en Gudomlig varelse “speglar helt enkelt gamla, falska, egobaserade koncept av sann ödmjukhet.

När en person vaknar till det faktum att det bara finns EN som uttrycker SIG själv som de många, kan de aldrig somna om, även om vissa kommer att försöka.

Med stor kärlek och respekt för er alla, vi är den Arkturiska Gruppen. 7/4/2019

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...