Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 juni 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 juni 2019

Per Staffan 15 juni 2019

Arcturians (channeled messages)

Desiring E.T. Contact ∞The 9D Arcturian Council

Önskan om E.T. Kontakt ∞Det 9D Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har fått många förfrågningar från er som vill uppleva flera möten med utomjordingar och vi vill att ni alla ska veta att vi undersöker alla de olika möjligheter som ligger framför er för en större koppling mellan det mänskliga kollektivet och de andra varelser som finns i hela galaxen och bortom. Vi vet att det här är en stark önskan för er som aldrig känt er hemma på Jorden och för er som aldrig har känt att ni passar in och vi känner mycket medkänsla för er alla som ingår i en eller båda av dessa kategorier.

Men vi vill också påminna er om att de skiftande energierna som finns på planeten Jorden i denna tid kräver att ni alla ska omfamna var ni är. Ni är fortfarande skaparna av er verklighet, och ni kan självklart skapa era egna personliga erfarenheter med utomjordingar, men ni måste också ha tålamod med resten av kollektivet. Så, när ni har det önskemålet om full och öppen kontakt, var snälla att förstå att det kommer att hända när alla är redo för det, inklusive de som lever i undergiven rädsla för en attack från en utomjordisk ras.

Hur ni hjälper er själva och mänskligheten att vara redo för utomjordisk kontakt är genom att arbeta igenom era egna rädslor, er ilska, ert hat och till och med er sorg. När du bearbetar allt som har lägre vibration, skickar du ut den signalen till resten av galaxen att du är redo för mer kontakt som individ. Och självklart, när du jobbar med något inom dig själv, skickar du ut en signal till hela mänskligheten som visar alla andra hur det är gjort, och du ser också reflekterat utanför dig själv vad som pågår inom dig. När du jobbar på dig själv, och rensar de trauman och negativa känslor som sitter fast inom dig skapar du en version av det mänskliga kollektivet som gör detsamma och det drar er ännu närmare full e.t. kontakt.

Det finns gott om underbara varelser på Jorden att ansluta till, och när ni gör det visar ni också en beredskap för mer anslutning till fler varelser, varelser som råkar komma från andra platser än planeten Jorden.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat en förbindelse med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...