Rådet via Ron Head, 7 april 2019

Rådet, 7 april 2019

Via Ron Head

Meditation och Bön

En fråga har ställts angående meditation och bön. Vi tycker om tanken på att bön är att tala med anden och meditation är att lyssna. Vi kommer att ta upp båda dessa i vårt svar. Men frågeställaren vill veta vem ni ska vända sig till, och vi kommer att tala om det också. Frågan finns nedanför.

”Vem ska vi försöka prata med för att få vägledning under meditationen? Våra andliga vägledare, ärkeänglarna, vårt högre jag eller Källan?”

Låt oss först titta på hur ni har fått lära er att be. Ni har fått lära er att ni är syndare. Ovärdiga i den Gudomliges ögon. Även om ni lever det bästa liv ni kan leva, kommer ni ändå inte att bli godkända. Bara om ni följer specifika läror kommer ni att bli räddade från evigt straff och lidande. Även om ni ber direkt till er Skapare, ni som är så erbarmliga, måste ni närma er i fruktan och bön.

Vi kommer inte att diskutera varför ni har fått lära er dessa villfarelser, och vi kanske med det förolämpar en del av er. Men kan ni inte se det motstridiga mellan det här och ”Gud är kärlek?” Hur passar det in med att ni är ”skapade till Hans avbild?” Eller vad sägs om ”Gud finns överallt och i allting?”

Vart vill vi komma med det här? Ni är skapade till Guds avbild. Gud finns överallt. Gud har skapat allt som ni kan se. Gud finns i allt detta. Därför, mina kära vänner, är allt gudomligt. Allt är heligt. Det finns inte ett enda levande ting, inte en enda person som inte uppfyller dessa ganska breda kriterier.

Det är rimligt, eller hur, att säga att en person som vänder sig till anden och önskar sig något eller påpekar ett behov, kanske inte överskrider sina gränser genom att sluta be om saker? Hur reagerade era föräldrar när ni tiggde om något som ni önskade er? Tror ni att ett motiverat samtal skulle bli bättre accepterat?

Nu säger vi INTE att en gammal gubbe med skägg som sitter på ett moln, har blivit förolämpad av era böner. Vi försöker leda er till en punkt där ni kan acceptera den kraft som ni i själva verket är. Några av de mest effektiva och kraftfulla healers har lärt sig att de kan befalla helandet att verka. Hittills har ingen av dem drabbats av blixten.

Ni är inte föremål för Universums nycker. Ni är delaktiga i dess energi och kraft, medskapare.

När vi säger att meditation är att lyssna, menar vi på inget sätt att man inte någonsin ska rikta sina tankar till den Gudomlige. De skulle bara bli förstådda som stunder av bön under meditation.

När vi säger att man lyssnar under meditationen, menar vi inte att man ska förvänta sig att höra en dånande röst som talar till henne eller honom från ovan. Det finns otaliga meditationsmetoder. Alla är utformade för att skapa en kontakt med den ständigt närvarande energin, som är det Universum ni bor i. Ni kan faktiskt höra en röst. Men det är mycket troligare att ni kommer att utveckla känslor, större förståelse och ett mycket förändrat sätt att hantera livet. Ni kommer att lära er många sätt att lyssna som inte har någonting med era öron att göra.

”Vem ska vi försöka prata med?”

Du nämner guider, ärkeänglar, högre jag och Källan. Vem känner du dig vara mest i kontakt med just nu? Vad får dig att känna dig bekväm? När du pratar med dina guider, tror du då inte att Källan vet vad du kommer att säga, redan innan dina tankar är fullt utformade? Tror du att någon av dina guider inte har förmågan att höra dig och alla andra, och inget behov av att prioritera deras uppmärksamhet eller respons? De har inget behov av det, eftersom de är gränslösa.

De är förenade med allt, överallt, alltid. Ni existerar med samma förutsättningar. De vet om det. Det gör inte ni. Men när ert medvetande expanderar, kommer ni att börja minnas dessa anslutningar.

Så tala med era guider. Tala med änglarna. Och lär er i synnerhet att ha ett mycket nära förhållande med ert eget gudomliga jag. Tala med Källan. Det kan aldrig bli fel. Vi säger att det här är familjen. Ni vänder er inte till en högdragen människa. De som ni kommer att vända er till älskar er villkorslöst. Undersök vad det betyder … villkorslöst. Det betyder att det inte spelar någon roll vad ni har gjort, sagt, tänkt eller känt. Det finns inga om, inga men. Ni är älskade.

Lyssna med ert hjärta.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

HOME

Du gillar kanske också...