Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 8 oktober 2023

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 8 oktober 2023

 8 oktober 2023

Välkomna kära läsare.

Energier är nu närvarande som kommer att tillåta händelser som kommer att börja väcka många av dem som fortfarande sitter fast i tron att de lagar, traditioner och idéer som fungerade bra tidigare borde fortsätta precis som de alltid har gjort.

Många av dessa lagar och traditioner skapades med avsikten att hjälpa majoriteten och de var rätt för den tiden, men det är nu en ny och annorlunda tid då många av dessa gamla skapelser måste elimineras för att deras underliggande syfte ska manifesteras i högre och mer utvecklade former.

Hjärtan och sinnen öppnas och ögon börjar se när allt fler erkänner de fördomar och orättvisor som ligger till grund för många nuvarande lagar såväl som när de bevittnar det barnsliga och självtjänande beteendet hos några så kallade ledare som är mer fokuserade på att spela ”kung i slottet” än att tjäna behoven hos dem som valt dem.

Förändring kommer att ses, höras och upplevas medan du fram till nu helt enkelt var medveten om att förändring var på väg. Evolution kan aldrig stoppas eftersom människans sanna natur som individualiseringen av det enda allestädes närvarande gudomliga medvetandet måste och kommer så småningom att kommas ihåg av varje själ eftersom det är verkligheten. De som arbetar för att förhindra majoriteten från att vakna ur den tredje dimensionella drömmen trivs på den rädsla, lidande och okunskap som den skapar.

Den tredimensionella drömupplevelsen är den evolutionära processen för många men det finns några som aldrig inkarnerar på jorden och väljer att utvecklas på andra planeter. Att lära sig genom erfarenheter av dualitet och separation utgör en intensiv och svår väg, som inte ärför de svaghjärtade, utan en väg som examinerar starka och kraftfulla varelser med högt utvecklat medvetande som är villiga och beredda att hjälpa de som följer.

På grund av fri vilja kan de som väljer att sova göra det, men världen förändras och många av dem kommer att börja förstå det meningslösa i att hålla fast vid idéer som inte längre resonerar med en andligt utvecklande värld. Varför fortsätter så många att göra motstånd mot allt som inte finns i det tredimensionella trossystemet?Varför vägrar så många ledare i världen, landet, staten och lokala att ens överväga nya och bättre sätt att utföra sina jobb? Varför gör så många politiker, präster, ministrar, lärare, läkare, andliga lärare och till och med allmänheten motstånd mot förändring?

Rädsla för att förlora status i ögonen på dem som de har övertygat om sanningen i deras koncept. Rädsla för ett helvete som väntar om de inte främjar och till och med tvingar sina personliga religiösa övertygelser på andra i en illusion av att ”rädda” dem. Rädsla för vad som kan ersätta kända idéer och övertygelser. Rädsla för att de övertygelser de har byggt sin livsgrund på kanske inte är riktigt sanna. Rädsla för det okända. Rädsla för att förlora makten och pengarna som de har haft från status quo. Rädsla för att tappa kontrollen över…

Bli uppmärksam och medveten om ständigt närvarande rädsla som ofta är förklädd för ditt eget bästa.Medieannonser och skyltar främjar rädsla för vad som kommer att hända om du äter eller inte äter detta, tar denna medicin, ignorerar detta symptom, läser den här boken, låter barn lära sig allt om världen, ignorerar någon religiös tro. Nyhetskanaler sänder ut en kontinuerlig ström av information om negativa och skrämmande händelser på väg att hända. Mycket av det är subliminalt och du är inte ens medvetet medveten om något budskap eller någon marknadsföring men ditt undermedvetna hör det.

Rädsla är manifestationen av separationsmedvetande och har ingen Gudomlig lag att stödja, upprätthålla eller hålla den på plats eftersom Gud är den enda makten och inte föremål för eller påverkas av övertygelser om separation. Rädsla är självbevarelseaspekten av separationsmedvetande och dominerar för närvarande jordens kollektiva medvetande vilket är anledningen till att ni ser så mycket kaos. Självbevarande är ingrott i nästan allas energifält helt enkelt för att det i mindre utvecklade tidigare liv var nödvändigt för att överleva.

Vi säger inte att man ska ignorera frågor om hälsa eller säkerhet, men vi säger att ni nu är redo att möta dessa saker från en högre nivå av medvetenhet, från insikten att Gud ensam är makt. Lita alltid på din intuition och bli medveten om när du blir känslomässigt eller mentalt manipulerad av något företag, någon politiker, någon religiös ”ledare” eller individ som kan dra nytta av din rädsla.

Ha tålamod med dem omkring dig som fruktar förändring. Förklara jordens uppstigningsprocess om personen är mottaglig, men tvinga aldrig sanningen på någon. Tillåt de som helt enkelt inte är intresserade av mer utvecklade idéer eller som arbetar för att upprätthålla status quo att gnälla och gorma som de vill eftersom mänskliga egons handlingar inte har någon makt att påverka verkligheten.

I det tredimensionella trossystemet anses fred vara all aktivitet av icke-våld – avtal mellan länder, åtgärder som vidtagits och beslut som fattas mellan vänner och familjemedlemmar för att upprätthålla harmoni, ignorera smädelser eller förolämpningar, förbli tyst i vissa situationer, och ofta överlämnandet av personlig egenmakt för att ”bevara freden”.

Sann fred är den yttre effekten av medveten medvetenhet om enhet och eftersom enhet är verkligheten är fred alltid närvarande men upplevs inte i sin fullhet av dem som lever i separationsmedvetande. Upplevelser av verklig och varaktig fred kommer inte att manifesteras fullt ut på jorden förrän förverkligandet av enhet blir mer dominerande i mänskligt medvetande. Emellertid är materiella begrepp om fred steg längs mänsklighetens evolutionära väg som aldrig kan anses vara irrelevanta eller oviktiga.

Varje person har en ständigt närvarande längtan efter fred oavsett tillståndet i deras medvetande eftersom fred redan är fullt närvarande inom oss, oavsett om de är medvetna om det eller inte. Varje själ längtar efter att återigen bli hel, att uppleva verkligheten av sin enhet med Gud och allt som Gud är. Önskan efter fred är stark vid denna tid, men tredimensionella sinnen tolkar ofta fred som att ha mer pengar och saker, ta droger, hitta en bättre partner eller jobb, och uppnå ökat erkännande från andra, och till och med eliminera de som kan stå i deras väg.

Lär dig att upptäcka, känna igen och uppleva allestädes närvarande fred i det vanliga även när ditt liv är svårt – i meditation, när du går i en lugn och frisk skog, när du ser blicken i ditt husdjurs ögon som viftar på svansen när du öppnar dörren, när du hör en bebis fnissa eller ser den le, när du läser en god bok eller bara njuter av en kopp kaffe med en vän.

Fred i dess sannaste mening är den allestädes närvarande energin av enhet som inte ska uppnås utan snarare erkännas, precis som kärlek ska.

Ditt arbete har börjat,

Vi är den Arkturiska Gruppen 8.10.2023

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *