Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 9 juli 2023

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 9 juli 2023

 9 juli 2023

Välkomna kära läsare. Vet alltid att det är vår glädje och förmån att tjäna er på detta sätt. Vi förstår frustrationerna med att vara andligt utvecklad medan ni lever i en värld som för det mesta inte är det. Vi hedrar er som har valt att vara en viktig komponent i jordens uppstigningsprocess.

Frukta ingenting på den yttre scenen utan lita hellre på att allt är en nödvändig del av en utspelad Gudomlig plan. För att jorden återigen ska återspegla vem och vad hon verkligen är, måste de gamla och täta skapelserna av ett tredimensionellt kollektivmedvetande upplösas i det intet som de kom ifrån.

Alla känner förändring och det gör många förvirrade och resistenta. När en person vet vad de kan förvänta sig av den grund de har byggt åt sig själv känner de sig trygga även när den grunden helt består av koncept. De flesta av er har byggt en grundläggande livsplan som för det mesta har fungerat. Men många av er upptäcker nu eller har redan upptäckt att er noggrant skötta livsplan inte längre fungerar som den en gång gjorde och att grunden som ni så noggrant byggde från det ni trodde var ert högsta goda spricker – fysiskt, känslomässigt,mentalt och till och med andligt.

Låt förtroende vara din styrka, skydd och vägledning. Lita på att trots de oroande globala och personliga problem som fortsätter att uppstå, så finns det verkligen en Gudomlig plan och alla är mitt uppe i att uppleva det som deras Högre Jag anser vara nödvändigt. Det är väldigt lätt att acceptera sanning intellektuellt när livet går som planerat, men att faktiskt tro, acceptera och leva den blir svårt när ens välbekanta livsstil och trossystem börjar falla sönder.

Ha förtroende. Inte ett förtroende för tredimensionella koncept som kommer och går, utan ett förtroende som uppstår av att veta att allt går enligt en Gudomlig Plan och att du är en Gudomlig Varelse i fysisk form som valde att hjälpa till. Kom alltid ihåg att ditt Högre Jag alltid är närvarande och övervakar ditt liv, vägleder och drar till dig de erfarenheter som är nödvändiga för din själs tillväxt. Hur du tolkar dessa upplevelser beror på vad du håller i medvetandet som verklighet.

De täta och felaktiga skapelser som länge har styrt jorden skapades från medvetandetillstånd betingade av trosuppfattningar om dualitet, separation och två krafter. Många av dessa skapelser börjar lösas upp i närvaro av den högfrekventa energin som nu strömmar till jorden såväl som från Ljuset från många högt utvecklade individer nu på jorden.

Tredimensionella skapelser är alltid tillfälliga eftersom de är sinnesformade koncept utan Gudomlig Lag för att uppehålla och upprätthålla dem. Gudomligt Medvetande/Gud och allt som förkroppsligas inom DET är oändligt och permanent, och hålls på plats av Gudomlig Lag. Gudomligt Medvetande känner bara SIG själv eftersom DET är allt som existerar. Om sjukdom, lidande, krig etc. var en del av det Gudomliga Medvetandet skulle de existera permanent för att aldrig förändras eller helas.

När du säger att en person är snäll eller kärleksfull vet att det inte är personen som är snäll eller kärleksfull utan snarare att Guds egenskaper flödar genom personen. I sig själva har människor ingen egen intelligens, visdom, hälsa, kärlek, harmoni, frid etc. Dessa är Guds egenskaper som förkroppsligas i och uttrycks genom individer när deras medvetandetillstånd tillåter det.

De som lever och agerar helt från separation har av någon anledning stängt sina hjärtan och blockerat flödet av kärlek, energi och de Gudomliga egenskaperna inom dem. Eftersom lika attraherar lika, attraherar de som lever från en låg vibrationsnivå liknande energi från de på andra sidan som också har stängt sig för kärlek och behöver hämta energi från andra. När någon anklagad för ett allvarligt brott säger att en röst sa åt dem att göra det, är det förmodligen sant eftersom människan har öppnat sig för den här typen av energibindning.

Vi tar upp detta ämne, inte för att orsaka rädsla, för på er medvetenhetsnivå är det inte ett problem. Vi vill att ni ska ha en tydlig förståelse för hur energi fungerar. Energi strävar alltid efter att komma i linje med samma energi eftersom det bara finns EN och denna EN söker alltid enhet oavsett om energin är högresonerande eller tät. Allt är energi i ett tillstånd av vibration, vare sig det är högt, snabbt och lätt eller tätt, tungt och mörkt.Gud är rent Ljus som inte kan ses eller förstås av begränsade mänskliga sinnen. När en person utvecklas andligt, blir deras energi lättare och mer förfinad.

Alla upplever energi men vet ofta inte vad det är de känner – en känsla av tyngd när de går in i vissa verksamheter (ofta barer, antikaffärer, smutsiga eller ovårdade platser etc.) Anledningen till att du uppmanas att spendera tid i naturen är att den orörda naturens energi är renare och av en högre vibration än på platser där mänskligt tänkande har skapat något naturbegrepp, hur den ska vara eller se ut.

Kyrkornas energi känns lätt av nästan alla eftersom det är en gruppenergi. Om kyrkan är en av kärlek och sanning kanske du vill sitta, stanna en stund och helt enkelt sola dig i energin. Men om det är en kyrka av dömande, kritik, stelhet, synd och fördömelse från en straffande Gud kanske du bara vill lämna.

Eftersom jordens energi blir mer raffinerad är människor mer känsliga för energin runt dem. Du kanske känner dig orolig eller rädd utan någon annan anledning än att du har tillåtit dig själv att anpassa dig till energin hos kollektivet eller någon person. Gör aldrig anspråk på att några negativa känslor, symptom, sjukdomar, problem etc. är dina personliga eftersom dessa saker inte är påbjudna av Gud och därför alltid är opersonliga.”

När du hävdar att något är personligt ditt blir det ditt eftersom ni som förkroppsligat Gudomligt Medvetande är skapare. Medvetandet är formens substans och det finns inget omanifesterat medvetande. Detta betyder inte att du förnekar, gör motstånd eller låtsas att något inte stör dig, utan snarare erkänner du det för vad det är, och inte ger det kraft.

Kyrkor kom först för länge sedan till som ett sätt att lindra lidande och vara en fristad för helande och vila för en mycket tät värld. Men som med så många saker togs deras ursprungliga syfte över av de som sökte makt, självförhärligande och ekonomisk vinning. Många av dagens organiserade religioner fortsätter att hålla medlemmarna i träldom av fruktan med falska läror om himlen, helvetet, Satan och en dömande straffande Gud. Eftersom de flesta av er har levt liv under inflytande av dessa falska läror kan ni fortfarande bära aspekter av dem i ert energifält där de fortfarande kan påverka er syn på världen.

Den enda Gud som finns är ditt eget Gudomliga Medvetande och det för varje person och alla livsformer sedda och osynliga (devor, älvor, elementaler och mer), allt är gjort av EN och samma substans – Gudomligt Medvetande. Himlen är inte en plats, den är ett tillstånd, ett medvetande som en person skapar åt sig själv precis som helvetet.

Det återstår många på andra sidan som på grund av dessa falska läror fortsätter att vänta på att Jesus ska komma och rädda dem, vissa har väntat i århundraden. De kommer att vänta länge eftersom tro på himmel och helvete inte existerar i Jesus mästarmedvetande. Många av er arbetar med dessa kära på natten och hjälper till att guida dem ut ur det speciella helvete eller skärselden som deras trossystem har skapat och mot att tillåta sig själva att öppna och bli mottagliga för helandet, hjälpen, Ljuset och Kärleken som väntar dem.

Gud är allt. Gud är. Inget annat finns. Släpp allt och vad som helst som du kanske fortfarande håller i medvetandet i motsats till denna sanning. Du är redo.

Vi är den Arkturiska Gruppen 09.07.2023

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *