Immanuel via Galaxygirl, 9 juli 2023 

 

Immanuel via Galaxygirl, 9 juli 2023 

 

Jag är här, jag finns runt omkring er. Många av er känner mig nära, många av er gör inte det och är utestängda några frekvenser bort. Öppna era hjärtan! Öppna upp för ljuset omkring er, till ljuset som kommer och ljuset som finns här. Många kommer att förstå, många gör det inte, men kommer ändå att veta att en förändring har inträffat. Det finns inget att frukta. Bara kärlek kommer att finnas kvar för dem som har valt att ta del av kärleken. 

Jag är kärlek i ljusform. Jag är Källan/Skaparens utandning. Många kommer att se det de vill se. Vissa kommer att se förstörelse medan andra kommer att se bilder av helgon på moln. Vad ni än förväntar er att se och känna, kommer ni att se och känna, som kulmen på ett matrishologram. Många av er ryggar för dessa ord. Hur definierar man annars verkligheten? Är verkligheten bara det som är solitt, som man kan ta på? Hologram är solida. Är verkligheten bara det som ni minns? Ni minns saker annorlunda i drömmar, drömmar är som att fånga vätskor i tron att det är solida när de bara rinner snabbt igenom, men är de inte verkliga när ni upplever dem? Då kanske bara upplevelsen är verklig. I så fall har ni alla haft för många upplevelser av verkligheten för att kunna räkna dem. Verklighet är där ni lägger ert fokus. Som Källans skapade varelser har ni kraften och inflytandet att skapa er verklighet.  Många av er förstår inte till fullo innebörden av detta, men det kommer ni att göra. 

Jag bad att få tala om det stora solutbrottet, eller kärleksvågen, eller den stora förändringsvågen, vad än ni vill kalla mig. Jag är energin bakom det, av det. Jag hjälper till att rikta denna våg. Jag är Immanuel, i ljusform som hjälper ljuset, riktar och vägleder det. Det har varit stor brist på ljus på er planet, och människor behöver fylla sina hjärtan med ljus igen. Det är delvis min plikt att göra detta ljus tillgängligt, som en himmelsk orkestrator, och det är också delvis er plikt, kära vänner, att öppna era hjärtan för det. Misströsta inte! Förlora inte hoppet! Förlora inte ert hjärta. Öppna upp er mer och mer för dessa ljusenergier som håller på att översvämma er planet. 

Jag önskar att ni är medvetna om hur älskade ni är, hur mycket kärlek det finns i dessa ord, jag önskar att ni känner det. Skaparen vill att ni ska sola er i kärlekens värme, och det är delvis vad kärleksvågen kommer att kännas som. Den kommer att kännas som en vägg, en våg av uppslukande, upplysande, glädjefylld kärlek. Den kommer att kännas som hemma. Ni har saknat hemmet, ni känner det, och för de av er, liksom jag som kan känna djupt, kan det vara överväldigande att vara i en planetarisk värld av mörker och stridigheter. Och det är lätt att stänga av. (Han visar mig en strömbrytare som slår av, och nu en strömbrytare på ett bultande hjärta.)  

Håll ljuset tänt i era hjärtan. Kära vänner, ni är frustrerade och ni vill veta ert syfte, ert jobb. Jag ser att ni alla har gjort ett utmärkt jobb. Ni håller ljuset så att kärleksvågen har en plats att jorda sig på så att det inte kommer att bli en chock, en skakande obalans i frekvensen. Ni hindrar planeten från att sprängas, bokstavligen, eftersom allt är frekvens. Ni håller frekvensen tillräckligt hög så att kärleksvågen kommer att mötas av en liknande frekvens. Ni visar kärlek för dem som finns i era liv, och jag kunde inte vara mer stolt över er.  

Det har skett många förändringar det här året, många explosioner av förändringar, många som ni inte kan se. Det innebär inte att de inte är där, att de inte har hänt. Ni kommer att se många holografiska bilder på människor som har blivit klonade och inte längre finns på er planet, men framträder på era nyheter eller sociala medier, eftersom bilder kan manipuleras. De har blivit manipulerade hela tiden på er planet. Det är lätt för galaktierna att byta ut en svart hatt och använda dess bild av karisma och inflytande, för att skapa medvetenhet om en viss fråga och hjälpa till att väcka upp dem som skulle dras till den 3D bilden. Ser ni att det här händer? 

Jag önskar att kvällens eller morgonens budskap ska vara uppmuntrande. Omslut er själva i Källans ljus. Det är en kram av ljus. Ljus finner ljus. Var en öppen mottagare för detta ljus. Jag skickar koder av hemma, kärlek och tillhörighet, allt som ni har saknat under denna inkarnation. Ni har verkligen saknat ert rymdhem och era galaktiska vänner. Och det är ibland lättare att knäppa av strömbrytaren och säga: ”Jag tänker inte känna så idag.” Och så blir dagar till år och den glädjefyllda gnistan i ert liv är borta, och ni har glömt ert syfte. Nej snälla, gör inte det! Kom ihåg ert kall, att hålla ljuset, att vara ljuset, att vara en mottagare för ljuset. 

Skaparen kommer inte att låta det här projektet bli något annat än 100% fulländat, och den tiden är nu, den är här. Den här ljusvågen som jag är med och styr, är olik allt annat som jag har upplevt. Som Himmelsk Orkestrator har jag orkestrerat många underbara himmelska evenemang. (Han visar mig vägledning för galaxer att kollidera och forma något nytt, eller att hindra dem från att kollidera. Jag ser regnbågar av ljus i rymden och jag hör färger av regnbågens alla nyanser runt planeten nynna, sjunga. Det finns definitivt musik i rymden.) Ja, Galaxygirl. Det finns musik i rymden. Det finns alla möjliga saker i rymden som ni kommer att njuta av att upptäcka. Ni är på ett kort uppdrag här, men ett mänskligt liv är kort, mycket kort. Alldeles för kort. Men så kommer det inte alltid att vara. Med en uppgradering av ljuset kommer mänskligheten att få välja vilken längd de vill uppleva, det finns så mycket att se fram emot. Det finns mycket att vara exalterad över. 

Kom ihåg att den här resan har verkat mödosam, mycket lång, till och med smärtsam och ansträngande. Vi vet det och vi ser alla er uthållighet och applåderar er. Men det är faktiskt bara ett ögonblick i era långa eviga rader av ögonblick, och många av dem har varit glädjefyllda. Denna aspekt av ert multidimensionella jag blir tillgängligt för er. Välj ögonblick av glädje från era andra upplevda ögonblick, om ni inte känner någon glädje i ert nuvarande liv, och det kommer att ge er glädje. I detta nu finns en nedladdning tillgänglig av ert grandiosa jag. Ta med er er egen glädje. Och ta med er ljuset. Som magneter av detta ljus förändrar ni er värld och ert solsystem, och det resulterar naturligtvis förändring i ert Universum. 

 Allt är bra. Jag Immanuel, Himmelsk Orkestrerare av kända och okända evenemang, står till er tjänst. Jag sänder er nedladdningar av energier som kommer att vara ganska användbara under de kommande månaderna. Ni är allt ni behöver. Ni är de ni söker. Och nu har ni funnit det. Ni kanske inte riktigt vet vad ni ska göra med det än, men ni kommer att bli vägledda. Känn hur er storlek ökar. Ni är lika stora som rymden. Ni är allt. Vi är ett. Ni är också Källan i ett fysiskt uttryck. Illusionen finns inte mer. Jag är Immanuel, och jag sänder er min kärlek. Jag är alltid med er.  

 

 

Översättning Ulla Krogh 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *