Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele,15 juli, 2018

Den Arkturiska Gruppen

via Marilyn Raffaele

15 juli, 2018

Vi i den Arkturiska Gruppen önskar säga att stora förändringar ligger vid horisonten. Ni får bevittna dödskampen hos de världsövertygelser som under många livstider har hållit mänskligheten i bojor. Dessa täta malformationer kan endast lösas upp i och med att sanningens högre frekvenser börjar ersätta den energi som från början skapade dem.

En känsla av disharmoni uppstår när allt som är bekant börjar förändras, men intensiva rädslor och förvirring kommer inte att uppstå hos dem som förstår att inget verkligt någonsin tar slut, utan snarare blir transmuterat till högre uttrycksnivåer i och med att medvetandet blir alltmer upplyst. På grund av att den tredje dimensionens energi är så tät, så sker denna process stegvis och involverar många vändningar och svängningar av motstånd.

Fokusera er uppmärksamhet och ansträngningar på att vara den högsta nivån av sanning som ni känner till, i varje ögonblick och situation, snarare än på illusionerna i det materiella runtomkring er. Ert Ljus, Ljuset hos det uppvaknade medvetandet, tjänar till att öppna upp de vägar som medger för att ytterligare Ljus ska flöda till Jorden. Dessa hög-frekventa energier påverkar allt liv. Alla kan förnimma dem; de ouppvaknade, de uppvaknade och även djurriket.

Dessa energier av hög frekvens leder till att många av er får uppleva tider då emotioner, fysiska krämpor eller extrem fysisk utmattning förefaller ta över. Ifall ni inte är uppmärksamma, så kan det lätt få er att tro att något är allvarligt på tok, men sedan inom en eller ett par dagar verkar saker och ting återgå till det normala och ni känner er ok – till nästa gång. Dessa upplevelser är förknippade med utrensningsprocessen, av att översätta och integrera nya och högre frekvenser till det fysiska samt hjärnans tolkning av processen.

Det krävs energi för att utföra de här uppgraderingarna av högre energi, som lämnar er med mindre för era vanliga dagliga sysslor. Uppstigningsenergierna ersätter det som är tätare inom de fysiska cellerna. Tillåt processen ha sin gång, utan att omedelbart dra slutsatsen att något är fel, utan var snarare medvetna om att något är rätt. Ert fysiska uttryck är obekant med det som sker, för betydande energi-uppgraderingar medan man stannar kvar i den fysiska kroppen har aldrig tidigare ägt rum.

I och med att ni integrerar de nya energierna och er resonans förändras, så kommer ni inte längre att stå i linje med många saker och ting som hittills har varit en del av ert vanliga leverne. Tung mat, alkohol, socker, samt processad mat som ni tidigare utan problem kan ha gillat, antingen gillar ni inte nu eller så gör dessa er sjuka när ni intar dem.

På grund av att allting är energi, så behövs ett energimässigt harmoniserande, ifall det ska finnas harmoni av något slag – äktenskapliga relationer, vänskaper, maträtter, underhållning, arbete, idéer, övertygelser osv. Ni står inte längre i linje med ett flertal av de skenbart ordinära ting som ni tidigare en gång harmoniserade med. Ert medvetandetillstånd i utveckling genljuder med nya och högre frekvenser och försöken till att få något som är andligt utdaterat att fortsätta så som det en gång i tiden var, kommer inte att fungera.

Den fria viljan ger möjlighet för alla att ignorera sanningen så länge som de önskar, men sanningen kan aldrig försvinna, för detta är verkligheten. Endast de saker som har skapats ur illusoriska koncept kan permanent bli upplösta. Försök se förändringen som en examen, kära ni. Många tror att de är öppna för förändring, men när något bekant börjar förändras eller försvinna, så reagerar till och med de mycket uppvaknade med ett motstånd, för det råder en känsla av trygghet i det som är bekant.

Ni är inte längre några evolutions-nybörjare och ni är väl förberedda på att dra tillbaka er känsla av trygghet från det yttre, genom insikten att trygghet och säkerhet redan finns fullt närvarande inom er, de är facetter av ert eget Gudomliga Medvetande. Lär er att följa med flödet, medan ni inte ger någon makt till händelser och situationer som kan påverka er känsla av trygghet. Bliv kvar i det ögonblick som är nuet, ha tillit till att allting framskrider i enlighet med en Gudomlig plan, individuellt och globalt, oberoende av huruvida någon tror på den eller inte.

Detta innebär INTE att ni aldrig ska vidta försiktighetsåtgärder i situationer där dessa kan behövas. Det betyder att ni praktiskt agerar såsom ni blir vägledda att göra för att leva i en tredje-dimensionell värld, men ni gör dessa saker utan att överlämna er till koncept av rädsla gällande vissa personer, platser eller saker, medan ni är trygga i insikten om att ’ett med Gud’ utgör en majoritet.

Vi vill tala om lidande, som är en allmän term som beskriver de känslor som följer efter en stor förlust, eller att helt enkelt leva dag för dag i en fysisk, emotionell eller mental smärta. Många (uppvaknade och ouppvaknade) lider som ett resultat av ett intensivt utrensande av gammal energi, vilket nu äger rum hos Gaia, individer och inom det tredje-dimensionella trossystemet som en helhet.

I tidigare livstider inkarnerade individer med en lärdom som de önskade koncentrera sig på. På grund av den kraftfulla uppstigningsprocess som nu äger rum, så kom ni in till detta liv med avsikten att få bukt med och ta er bortom samtliga, kvarstående frågor gällande människor, platser, grupper eller trossystem – allt som behövde fullbordas eller som skulle kunna fungera som ett hinder för er uppstigning.

Intensiva upplevelser av gott eller ont förblir kvar, de lagras i cellminnet och bärs vidare från den ena livstiden till följande, tills de rensas upp. Cellminnen som ni är redo att rensa ut kommer upp till ytan genom upplevelser som gör er uppmärksamma på sin närvaro men behöver inte identifieras eller ”begripas”.

I och med att ni lever utifrån ett högre medvetandetillstånd, så löser Ljusfrekvenserna automatiskt upp de energier som genljuder lägre. Det är slöseri med tiden att dröja kvar vid eller att försöka begripa allt som kan hålla på att rensas ut, för detta lägger fokus endast på den gamla energin. Ifall ni behöver få reda på något för er andliga tillväxt, så kommer ni på något sätt att få denna information genom drömmar, intuition eller faktiska minnen. Vid den här tiden gör många av er utrensande för världen och inte alltid personligt. Kom ihåg att det bara finns EN.

För alla er som upplever depression, nedstämdhet och sorg, säger vi till er: Låt dessa emotioner strömma igenom er, utan motstånd. Lidande är skapat genom att man håller fast vid ouppfyllda förväntningar om hur saker och ting borde se ut eller vara, för att vara rätt, vilket alltid återspeglar ens eget trossystem.

Inom den tredje-dimensionella världen förorsakas det största lidandet av skenbart okontrollerbara krafter – naturen, lagar, religiösa övertygelser osv. Detta är hur en dimension baserad på dualitet och separation fungerar. Detta är vad ni håller på att evolvera ut ifrån. Dualitet och separation existerar inte i de högre dimensionerna. Det tredje-dimensionella trossystemet representerar det nedersta steget på en mycket hög-dimensionell stege, fastän de flesta av er fortfarande inte inser detta.

Lidandet återstår och kommer att fortsätta finnas kvar, livslevande och välmående, så länge som världsmedvetandet fortsätter skapa genom övertygelser av dualitet och separation. Glöm aldrig att i egenskap av uttryck för det Gudomliga, så är alla och envar en skapare, som formar sin värld utifrån substansen i sitt medvetandetillstånd. Hjälp dem som lider på alla praktiska sätt ni vägleds till, men tro inte att det är er plikt att rädda någon, för alla håller på lär sig de lärdomar som de själva har valt, med hjälp av sina Högre Själv samt Guider.

Hjärnan tolkar ens uppnådda medvetandetillstånd och manifesterar det i fysisk, emotionell, mental och andlig form. Lidande är motstånd, en längtan efter att saker och ting ska vara på det sätt som en person tror de måste vara för att man ska kunna vara lycklig. Inget kommer att, eller kan förändras globalt eller individuellt, förrän medvetandet förändras, för medvetandet är substansen hos allt som existerar. Ni har uppnått denna plats av att vara redo, som gör det möjligt för er att gå vidare till insikten om, samt upplevelserna om vilka och vad ni i sanning är.

Visualisera en klar sol med många strålar av intensivt ljus som strålar utåt. När dessa ljusstrålar kommer längre bort från solkällan börjar de bli mindre klara, de förändras i sin utformning och ackumulerar färger och skuggor. Varje ljusstråle börjar se annorlunda ut än de andra och absorberar olika färger och ackumulerar lager av energi som börjar se ut som olika tygkvaliteter och färg, som förändras och ökar i och med att varje stråle som passerar har olika upplevelser. Ljusstrålen försvinner aldrig, men den blir nu fullständigt gömd under lagren av bråte.

Detta är er berättelse, berättelsen för varje man, kvinna och barn från början. Ni är den Solstråle som för evigt förblir ren, intakt och perfekt, oberoende av hur stor mängd illusion som DEN draperas i. Evolutionen är det gradvisa avlägsnandet av allt bråte.

Acceptera att ni redan är uppvaknade och att det inte längre finns något behov av att leta och söka utåt efter det som redan helt och håller finns närvarande inom er.

Låt processen ha sin gilla gång och ha tillit till att allting framskrider i enlighet med planen.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

 

Kära läsare av den Arkturiska Gruppens meddelanden, på grund av familje- och sommar-åtaganden, så kommer det inga meddelanden från Arkturierna på cirka en månads tid.

Marilyn.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...