Plejaderna via Helena Öhrström, 16 juli, 2018

FRED.


Ni ska nu lära er att leva i fred. Er planet har befunnit sig i krig MYCKET länge. Därför är denna förändring för fred en väldigt omvälvande förändring att ta till sig ända ner på djupet av era själar, er kropps minne och DNA. Kriget finns inom er alla en var. Ibland är detta krig större slag som utkämpas och ibland är detta krig mindre.

Ni är så vana vid detta krig inom er, att ni inte ser den kamp som utkämpas. Kriget tar kraft från era lysande själar och kroppar i onödan. Man kan säga att det tär på er. Det finns många sagor och berättelser på er jord, som ni berättar för varandras. Dessa sagor handlar om det krig som ni alla bär inom er själva. Vi vill ge er exempel på dessa sagor och berättelser och lyfta fram det krig, för att göra det mer synligt. På så sätt kan ni förstå mer om detta krig. I nästan alla sagor finns striden om gott och ont, mörker och ljus. En strid om vilket som slutligen ska vinna. Denna kamp och krig om vad som ska vinna, kan ses som en symbolisk bild om det krig och mörker som strider mot ljuset och freden inom er.

Ni kan titta på filmer, lyssna på berättelser, läsa böcker etc.om och om igen om detta ämne. Ni hoppas att ljuset och det goda ska vinna. Plötsligt har mörkrets krafter och kriget sipprat in i ljuset, som en tjuv på natten. Ni vet kanske inte hur ni ska freda er själva från dessa krafter. Det finns så mycket på er planet som stör er FRED och FRID med er själva och varandra. Freden ska komma från ett hjärta som är klart och rent, som kristallen i vattnet.

Alla de liv som ni levt med mörkret och kriget som härskare. Ibland mer och ibland mindre. Genom de liv ni levt finns liknande teman. Samma känslor som upprepar sig. Vi vill att ni ska se och förstå att ni kan släppa dessa trådar och teman av liknande teman. Och händelser, där känslan är svaret på vad ni skulle lära er och bli medvetna om.

Denna tid som ni lever i nu , är en fantastisk tid. Allt finns tillgängligt för er om ni vill och önskar ta fram ur ert inre. Ni står på tröskeln till ett nytt varande – en ny tid med er själva och er planet. Öppna ert hjärta i tacksamhet och ljuset ska stråla för att vinna den strid som pågått SÅ länge.

Ni läser sagor för barnen. Snövit och de sju dvärgarna, Askungen, Pomperipossa, Den fula ankungen, Bockarna bruse osv. Alla dessa sagor är berättelser hur ni tampas med mörkret och kriget. Det kan liknas vid de drömmar som ni drömmer om natten är delar av er själva som agerar olika roller. Drömmarna ger er information för att komma vidare i en situation och i en utveckling.

På samma sätt kan ni se sagorna som förmedlare. Sagorna berättar symboliskt om alla de delar ni bär inom er. Från den medvetenheten kan ni sedan se de delar som skapar krig inom er. Det leder er sedan vidare till att kunna skapa den fred som ni så länge längtat efter. En del av kriget ser ni runt omkring er. Det kan vara andra människor’s ord och handlingar.
Ord, tankar, handlingar, känslor som kommer till yttryck på olika sätt. Ibland blir yttrycken till krig. Detta är som en spegel som reflekterar tillbaka till det som finns inom er och tvärt om.

När ni påbörjar er rening och transformation, så är det också DET som speglas tillbaka till er. Där ni själva befinner er, får ni speglat tillbaka till er själva. Det ger er en bild på var ni befinner er i er transformation och förändring. Fokusera på ljuset inom er ,så är det de som speglas tillbaka till er. Se skönheten och kärleken och det speglas tillbaka till dig.

Ni är alla varelser av ljus. Från ljuset föddes du en gång och till ljuset ska du en dag återvända. Vi vill att kristallen inom er ska skina och glänsa. Det ska stråla av glädje och kärlek. Det är glädjen, kärleken och freden som ska genom syra era ord, tankar, känslor, handlingar och medvetande. Er jord har väntat MYCKET länge på denna tid som nu har kommit. Ni kan höra henne dra en STOR lättnaden’s suck av tacksamhet att tiden är kommen efter alla de krig som utkämpats och gör fortfarande, på hennes kropp som är full av ärr och skador av alla dessa krig. Jorden ska läka nu. Krigen ska upp höra. Nu ska också ni läka kära människobarn.

Ge era tårar och smärta till jorden. Hon använder det till att läka och hela alla de sår som hon har. Alla de skogar som skövlats, alla de hav som för orenats, den luften som ni alla andas och som dagligen smutsa’s ner både av det ena och det andra. Lyft era ögon till himlen och se vad som försiggår.
STORA vita streck som ni kalla CHEMTRAILS . Som FÖRSTÖR, FÖRORENAR och FÖRGIFTAR både luften, vattnet, jorden ,djuren och människor.

Detta är ett av det krig som pågår och pågått länge. Många av er vill inte ens se eller höra. Heller inte känna eller veta. I denna sömn och krigsenergier som ni befunnit er i ska ni nu VAKNA. Ni ska vakna för en förändring och transformation för en planet av ljus, kärlek och fred. Ett arbete väntar. Att vända allt det krig och mörker till ljus och kärlek.

Hälsar Plejadborna

genom Helena Öhrström/ Star Dragonheart

Du gillar kanske också...