Meddelande från det Arkturiska Kollektivet via Galaxygirl, 11 mars 2019

Meddelande från det Arkturiska Kollektivet via Galaxygirl, 11 mars 2019

 

Hälsningar, vi är det Arkturiska Kollektivet. Det har kommit till vår kännedom att många av er känner tveksamhet när de läser dessa ord, eller andra kanaliserade meddelanden, för att ni undrar hur det här kan vara ett verkligt utbyte av energi, av tankar, eftersom ni inte kan se det. Att se med den fysiska kroppen är stor skillnad mot att se med ert hjärtutrymme, er ständigt växande anslutning till Källan. Vi försäkrar er att ni inte är galna, ni är inte vilseledda, och ja, våra energisignaturer överförs verkligen i dessa ord. Och det är våra tankar och budskap, som i detta Nu erbjuds till det mänskliga kollektivet.

Kanaliserare kan känna energin, och kan förstå vem som talar, och om det är någon de älskar och känner igen, eller om det är en ny röst de behöver urskilja. Urskiljningen är viktigt. Det är en integrerad del i er uppstigningsprocess, eftersom den kommer att hjälpa er mycket under resten av denna jordiska 4D-upplevelse. Inom 4D:s rike så måste man vara uppmärksam, speciellt i ett universellt område av den fria viljan. Om ni föreställer er en stor källa med vatten och himlen ovanför den, då är 4D vattenytan, gränsen, där alla varelser lite lättare kan ansluta. (Jag ser varelser i vattnet som sträcker upp sina händer ovanför ytan, och sedan fattar himlens väsen dessa händer). Om ni då överväger att börja kanalisera, så måste ni vara uppmärksamma, vakna, kloka och skarpsinniga, eftersom det kräver ett stort samspel.

Var mycket tydliga med vad ni vill, och vilken typ av vibration ni är villiga att acceptera för de kanaliserade budskapen. Ställ höga krav, säger vi. För ni kan mycket lätt bli lurade i 4D. För i början när någon försöker öppna upp sig, kan man bli glad för att alls höra något. Vi tycker inte att detta är det klokaste tillvägagångssättet. Ni måste vara grundade i ljuset först. Gör upp strikta bestämmelser, grunda er i ljus, i kärlek, i den Kristna Medvetenheten. Bjud in era favoriter av uppstigna mästare, för att vara med er. Ha sedan för avsikt att bara ansluta till varelser av 5D-vibrationer och energiflödet bortom, som försöker hjälpa och tjäna mänskligheten, och som kan utstå den violetta flamman och elden. Något sådant. Ni måste själva bestämma, hur ert eget mantra eller utrymme ska se ut. Men vi ber er vara försiktiga. För även om det astrala riket är mycket renare, så förekommer det fortfarande sådant som är otrevligt.

Vi ger er kärleksfullt detta budskap idag, för vi ser att många fler i ert kollektiv öppnar upp sig till tanken, om hur ett kanaliserat budskap skulle kunna vara, och på grund av ökningen i energierna ser vi att många fler försöker, vilket är utmärkt eftersom vi och många andra högre varelser, är glada att kunna ansluta till markens team av denna tid. Men det gäller också många andra mästare av svek. Så snälla var försiktiga, tänk efter. Denna process kommer att hjälpa er mycket bra, gällande andra delar av er ständigt framåtskridande jordiska upplevelse.

Ha omdöme i era samarbeten med människor. När åsikter och tankar strömmar in, låt dem inte fastna. Ha omdöme beträffande dem också. För det finns många flytande tankeformer inom 4D-riket. Många empatiker är i processen av att förstå detta mycket bra. Till exempel kan ni känna er bra, jordade, ni kanske just utfört ett utmärkt yogapass eller fått tid för er själva, och känner er centrerade. Plötsligt måste ni gå till affären och handla något. Ni går in, ni ser andras brådska, ni känner deras ångest, deras sorg, deras vilsenhet och plötsligt har ni hamnat i en fälla. Ta inte till er deras energier! De är inte era! Bearbeta dem bara, transmutera dem. Vi förstår att denna lektion var viktig just den här dagen. Ni har bearbetat, transmuterat, det huvudsakliga i det mänskliga kollektivet, det empatiska i det jordade teamet under så lång tid, och det har varit väldigt intensivt den senaste tiden. Skicka det kärlek och låt det passera. Låt det inte fastna hos er. Den violetta flamman och elden, kommer att hjälpa er mycket bra i dessa tider, av intensivt transmuterande utrensning, vilket är exakt det som sker nu.

Så, även om detta kan kännas som ett osammanhängande budskap – kanalisering, shopping – så är det faktiskt sak samma. Eftersom ni nu blir så mycket mer intonade till de fina energisignaturerna hos tankarna, folket och de andra icke-fysiska varelserna, som finns inom er sfär, är det viktigt att ni står upp i er kraft och förklarar för universum, vad som är acceptabelt för er. Kan vi få föreslå att ni bara tar till er den ovillkorliga kärleken och transmuterar resten, respektfullt och med den violetta elden? Ingen mening att bli arg och ledsen på grund av andras energier. Nog om detta. Ni har arbetet (och glädjen!) med uppstigningen. Ert jobb är; att hålla ljuset och vara en farkost med ovillkorlig kärlek och glädje – det är ert uppdrag, om ni väljer att acceptera det. Ni kan inte få allt detta om ni är bundna till andras energier. Det är deras röra. Det ingår i deras livsflöde att bearbeta. Det är inte ert. Ni har transmuterat så mycket av er egen smärta och ångest, era egna förluster och vinster. Ni kan nu bara njuta av att ha det utrymmet, hålla kärleken, hålla ljuset. Och försök att njuta av det här steget i resan. Vi ser att många av er himlar med ögonen för detta uttryck, men vi ser att ni ångar på för fullt framåt, orubbligt och med stort syfte – och det är en sådan hedervärd sak. Ni människor är så lojala, så oerhört modiga, och därför är ni så otroligt älskade och respekterade i denna rymdkvadrant av icke-fysiska varelser som vi och bortom, som så mycket uppskattar vårt samspel med er.

Var fridfulla, var omdömesgilla, ni är mycket älskade. Vi uppmuntrar er naturligtvis att sträcka ut era vingar, för att försöka lyssna och kanalisera, men var klok i processen. Eftersom inte varje röst ni hör kommer att vara en ni vill ha en dialog med. När en oönskad närvaro poppar upp, vare sig ni befinner er i stillhet eller under dagen, skicka den till den stora centrala solen för återanvändning. Skicka den kärlek och ljus, och se den smälta bort från er. Vi ser att ni möjligtvis är lite mer självsäkra nu, och vi ser fram emot våra nya kanaliserande vänner. Vi ser fram emot många glada dialoger med er. Vi älskar er. Vi är det Arkturiska Kollektivet. Det var allt för nu. Ha en förträfflig dag på den uppstigande jorden.

 

~ Galaxygirl

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...