One Who Serves via James McConnell, 3 mars 2019

One Who Serves via James McConnell, 3 mars 2019

Per Staffan 11 mars 2019

James McConnell (kanaliserade meddelanden)

En som tjänar (kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum, hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar är tillbaka här med er igen. Vi saknade er förra veckan. Men vi är här igen. Ni kan sätta på era telefoner. Vi vill höra era underbara röster. Är ni där?

Gäster: Ja, vi är här! Ja. Hälsningar till dig. Hej.

OWS: Mycket bra, väldigt bra.

Som ni förstår, och per er konversation tidigare, är ni absolut på rätt spår, då mycket är på gång med ett stort skifte i den månad som ni är i nu, vilket ni kommer att förstå. Kommer det att bli hela händelsen? Eventuellt, men inte troligt vid denna punkt.

Men kommer det att bli en stor händelse i sig? Ja. Ni kommer att uppleva en stor förskjutning av energi, som Ashtar har gett här, och som KaRa också har talat om på ett annat språk, när hon talade om första kontakten, och när hon talade om Första Ingripandet-allt detta hör ihop, mina vänner. Allt detta hör ihop. Så var beredda.

De av er som går på den resan och som förbereder sig för detta, gör er redo. För ni har ännu inte har förberett er för vad som kommer att inträffa där. Och vad ni gör där, som Melchisedek har sagt, kommer att genljuda över hela galaxen. Tänk på det när ni fortsätter på er resa för att fortsätta att hitta registren. Inte bara de register som finns i fysisk form, utan de dokument som finns där inne i er, och som fortsätter resan inom er.

Har ni frågor här för En Som Tjänar?

Gäst: Ja. En fråga som är e-mailad in: hur många andra planeter skulle kunna vara i en liknande kris som Gaia har varit i under så lång tid?

OWS: Det är ganska svårt att svara när det gäller kvantitet. Vi kan berätta att det finns många möjligheter ännu tillgängliga för dem som vill fortsätta på sin resa som ni har varit på under en tid, när det gäller att vara ”systembusters” som det har talats om. Ni har, som man säger, ”varit där, gjort det förut.” Och ni kommer sannolikt att vara redo att göra det igen. Eftersom det finns många olika möjligheter som är tillgängliga för er. Okej?

Gäst: Bra. Nästa fråga är: Vad är allt detta bra för, och vad var Skaparens ursprungliga intention, och vem skapade Skaparen, och kommer det någonsin att vara en sann enhet vibrerande i alla planetnivåer/galaxer/planeter?

OWS: Vi börjar med frågan ”Vem skapade Skaparen”. Vi vet att många av er frågar er detta från tid till annan eftersom det är en naturlig sak att vilja veta, för ert tredimensionella sinne är nyfiket och vill komma till en förståelse. För att få något skapat måste det finnas en skapare, eller hur?

Men för att förstå skapelseprocessen måste ni förstå att den alltid var. Med andra ord fanns det vid en punkt det ni skulle kalla en ickeskapelse, d,v.s, en omanifesterad sådan. Skapelsen var omanifesterad vid någon tidpunkt. Och den Skapelseprocessen, och vi använder termen ”process” specifikt här, den Skapelseprocessen var ännu inte medveten om sig själv som en Skapare eller som varande någonting. Och då sade Skaparen: ”Låt det bli ljus, låt det bli skapelse, låt det bli något utanför mig själv så att jag kan förstå mig själv.” Förstår ni? Eftersom ni måste ha något där som skiljer sig från vad ni är för att förstå vad ni är och det var skapelsen började.

Första Skaparen, nu säger vi Första Skaparen, inte av detta universum utan av alla universum, och det är mycket svårt för det tredimensionella medvetandet att börja förstå detta men, lägger vi till här, att ni själva inte är av tredimensionell medvetenhet särskilt ofta längre. Många av er är nu i det fjärdedimensionella medvetandet. Så, för att kunna börja förstå denna typ av fråga kan ni börja studera den. Men när ni börjar förstå denna fråga inser ni att det inte finns någon anledning att ens ställa frågan längre, förstår ni? Eftersom det inte är nödvändigt. Eftersom ni börjar veta att den bara är, eller bara alltid har funnits. Och när ni kommer till den slutsatsen att livet eller skapelsen alltid har funnits, behöver ni inte veta vem som skapade den skapelsen, förstår ni? Besvarar detta den frågan?

Gäst: Ja. Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor?

Gäst: Ja, en till från e-mail. Den här personen hade en dröm som han skulle vilja tolka: I natt hade jag en extremt livlig dröm att ett guldskepp hade landat utanför mitt hem. Folk stod omkring och tittade på det när jag närmade mig varelserna från skeppet, och de välkomnade mig och sa att de hade väntat på mig. Sedan tog de mig in i skeppet, och jag sa, ”så allt detta är riktigt då? Även om Reptilerna? ”Och vid den punkten kom Lord Enki in och jag bugade mig mot honom. Fram till den punkten kändes allt väldigt riktigt, och jag kände verkligen att jag var där. Men vad som hände härnäst får mig att tvivla. Enki gick förbi, tog en kvinnas hand och gick iväg. Men när jag tittade upp hade han högklackade skor och kjol. Det där har nu fått mig att tvivla på mig själv och min upplevelse, som jag verkligen kände var helt verklig. Vad var det som drömmen berättade för mig och varför ett gyllene skepp?

Vad vi kan berätta för dig, och inte för att tolka den här drömmen enbart för den som har frågat det här, för det gör vi inte på dessa samtal om inte den som ber om drömtolkningen faktiskt är den som frågar på det samtalet. Men eftersom det här kan hänföras till alla där ute, visar det sig att det här kommer till en slutsats, kanske ni säger, att det kommer att finnas de varelser som kommer att kommunicera mer och mer här med denna planet, med de här på planeten, De som är redo för detta och tanken att Enki visade sig på detta sätt och sedan omvandlades till mer av ett kvinnligt uttryck visar att det finns båda här – det maskulina, det feminina, allt kommer samman. Gudomligt maskulin, Gudomligt feminin, Gudomlig balans är vad som står på spel här. Det här är vad denna dröm visar för den som frågade om det, men också för er alla för att förstå den här Gudomliga balansen som kommer. Eller så säger vi, om ni ser på det ur ett visst perspektiv, så är det redan här.

Vi tror att Shoshanna har gått med oss nu, är det korrekt?

Shoshanna: (kanaliserad av JoAnna McConnell)

Ja.

OWS: Har du ytterligare en kommentar till detta, Kära Syster?

Shoshanna: Allt vi skulle säga om gudomlig balans är att det ligger inom var och en som uppnår balansen i hjärta, sinne, kropp, själ. Och när var och en uppnår balans inom dem skulle det vara en reflektion av summan.

OWS: Mycket bra.

Finns det andra frågor här?

Gäst: Detta är en tvådelad fråga. Skulle du vilja förtydliga för oss skillnaden mellan den tredje och den femte dimensionen? Vad jag frågar är, är den femte dimensionen ett tillskott till den tredje, men bara en mycket, mycket högre vibration av den tredje?

OWS: Ni kan se det på det sättet, ja det är en mycket högre vibration i medvetenhet-medvetenheten och vibrationer är ett här. När ni flyttar från den tredimensionella illusionen som ni är i flyttar ni in i en högre vibration som på något sätt fortfarande är en illusion, men det är närmare vad ni kan betrakta som verklighet, men allt är en del av hologrammet. Som vi hade meddelat för en tid sedan, är allt ett hologram. Hela universum är baserat på ett hologram här. Så ni fortsätter i den meningen, men ni flyttar in i högre vibrationer, högre medvetande och därmed flyttar ni in i en högre förståelse för vilka ni är i samband med ert högre Gudsjag och till och med så att ni blir helt integrerade med ert högre Gudsjag och alla de multidimensionella aspekterna av er själva vid den här tiden.

Shoshanna, har du något att tillägga här?

Shoshanna:

Ja, Shoshanna vill dela med den här Brodern.

Gäst: Ja.

Shoshanna: Vi vill visa dig en analogi som är från vårt perspektiv att den tredje dimensionen är som en liten bit godis. Den är smakfull, den är utsökt, men den är väldigt begränsad. Och sedan när vi går upp i perspektiv och vibrationer till en högre dimension som den femte dimensionen, förvandlas godiset till en komplicerad sötsak med många smaker och vackra frukter och vispad grädde och choklad och komplicerad smak, och den är mycket rikare och många fler ljud och smaker och känslor och färger omfattar dessa dimensioner utöver våra begränsade stereotypa tredimensionella sinnen. Så vi måste förstå att den femte dimensionen, även om den kommer att föra många aspekter av den tredje dimensionen med sig, är mycket mer expansiv och rikare. Det är vad vi måste dela med dig. Tack Broder. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Vi har ytterligare en analogi som vi kan lägga till den analogi du har gett. Vi kan använda denna om en skopa glass. Ni har en skopa glass som den tredje dimensionen, liknande godisbiten. I de högre dimensionerna flyttar man sig upp från den här glassen till flera skopor av glass och sedan högre upp rör du dig till vad du kallar din ”hot fudge sundae”, och sedan fortsätter du att flytta upp och äntligen kommer du till toppen av din glass extravaganza som du har, din banana split. Förstår du? Mycket liknande typ av analogi, här. Vi älskade den analogi du använde där, Shoshanna.

Shoshanna: Tack.

OWS: Underbart.

Kan det finnas andra frågor här, nu? Någonting

Då kan vi släppa kanalen. Något att lägga till här, Shoshanna, innan vi släpper kanalen?

Shoshanna: Vi skulle säga till alla att er resa är en av underbar spänning och skönhet från vårt perspektiv. Det är en utmaning för alla. Ni har alla gjort det så bra. Ni har alla gjort det fenomenalt bra i detta rike, och ni kommer att fortsätta att vara ljuset och mästarna i följande dimensioner. Namaste.

OWS: Lägg märke till hur hon använde termen ”ni har alla gjort det bra”. Det betyder en slutsats av något slag, här. Bara något att tänka på.

Shoshanna: Ja.

OWS: Shanti. Frid vare med er. Var den enda

Gäster: Namaste. Shanti. Namaste

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Artikeln kan återges i sin helhet om författarskap och författarens hemsida klart framgår.

 

”Att tro är att se!”

 

 

 

 

Översättning:Lars-Eric

Du gillar kanske också...