Den Galaktiska Federationen av Ljus via Garrith Lamanov El Melchizedek, 27 januari

GALACTIC FEDERATION OF LIGHT

Den Galaktiska Federationen av Ljus, 27 januari 2016
via Garrith Lamanov El Melchizedek

 

Det fortsätter att vara viktigt att upprätthålla en balanserad närvaro inom varje ögonblick av Nuet, medan den pågående aktiviteten hos transformativa energier som kommer in som fotoniskt ljus, genom det Stora Grandiosa Galaktiska Centrala Solsystemet av Alcyone, fortsätter att successivt öka jordens och mänsklighetens frekvens. Beroende på hur mycket DNA som ni har aktiverat genom alla ljus-nedladdningar och uppgraderingar, desto mer ljus kommer ni att kunna behålla i er Aura och morfogenetiska fält. Detta uppvaknande till en fullt medveten multidimensionell varelse bestäms av den ljusmedvetenhets-nivå ni upprätthåller och underhåller, vilken aktiverar er till ett lättkropps-uttryck.

Det är viktigt att veta att även om ert Högre Jag vet allt som finns att veta om verkligheten och allt som existerar, frågar ni ändå om orsaken till varför ni har inkarnerat på Jorden i detta Nu och vad det är som ni kom för att göra på detta plan av existens.

DNA-aktivering ger er tillgång till den här informationen genom att dagligen gå in i hjärtat i stillhet. Detta är allt som krävs för att aktivera ert slumrande DNA. Att odla stillhet ökar ert ljus exponentiellt till högre nivåer av medvetenhet, vilket aktiverar energi som blockerar potential och er ursprungliga gudomliga blåkopia.

Vid aktivering av ert DNA, vilket ert ljus kommer göra när det ökar, når det så småningom sin kulmen och aktiverar er till ert högsta medvetandetillstånd; ni kommer att börja bli mer öppen för era utomsinnliga förmågor som klärvoajans, direkt kognition, intuition och telepati och med övning kommer det hela kännas naturligt och ni kommer att vänja er vid att använda förmågorna dagligen.

Det är viktigt att veta att medan de frekvenser som utstrålas till Jorden, genom det Stora Grandiosa Galaktiska Centrala Solsystemet som höjs i en mycket snabb takt inom varje ögonblick, upplever många på uppstigningsvägen dessa intensiva medvetandevågor, i 12D och högre densitet, genom många olika sätt att vara.

Många på uppstigningsvägen upplever ett uppvaknande i medvetandet, genom känslan av att vara mer i fred, jordad och balanserad, med en intensiv känsla av lätthet i frekvens, medan det nedre ego-sinnet är upplöst. Det är naturligt att känna tryck på huvudet och pirrande vibrationer i hela kroppen, att se energi och känna sig mer intuitiv med en inre vetskap utan någon tvekan, tillsammans med en ökad känsla av glädje och villkorslös kärlek.

Medan många som bor i sinnet känner stress med oändliga utmaningar, ilska, sorg, känner sig förvirrade och förlorade i 3D-vardagliga dramer där det lägre jagets sinne ständigt bombarderas av dessa personer, kämpar många alltid i en ändlös konflikt av sinnet som kämpar mot de själva, tycker synd om sig själva i ändlöst lidande och begränsning och mycket okunskap och rädsla. Det är där ni kan se varför dessa varelser är i en låg frekvens, insisterar på att leva i detta tillstånd av separation. Ni kan se hur man inte kan stiga upp till den 5:e dimensionen med alla dessa blockeringar, då fruktan inte existerar inom vår hyperrymdgemenskap av uppstigna varelser. Det betraktas som ett virus.

Jag är medveten om att det finns personer som har spridit olika uppgifter som har släppts på Internet om uppstigningen, från den Galaktiska Federationen av Ljus och Ashtar Kommando, där dessa personer har övertygat många som är uppvaknade, att allt detta är en bluff och en Agenda som är en del av regeringens plan att ta över Jorden. Jag vill bara klargöra att detta är i själva verket regeringen som sprider skräck i sitt sista försök att behålla makten och styra er alla. Dessa varelser hävdar att de som är medvetna om sin natur, som villkorslös kärlek i att vara Ljuset, är förvirrade och programmerade av regeringens psy-ops-program som sänds via elektromagnetisk radiofrekvens. Sammanfattningsvis säger de att även jag programmerats för att ge ut sanningen om vilka vi alla är och hur vi hävdar vår makt genom kärlek och fred. Detta, mina damer och herrar, är bara skrämseltaktik. Om ni tittar djupt i ert hjärta för att se om det jag säger till er är sanning eller illusion, kommer ni att finna att jag aldrig har vilselett er.

En sådan person, är kanaliseraren som kallas Greg Giles, där denna person har skrivit ett långt stycke och bekänner att all den information han dittills kanaliserat från den Galaktiska Federationen av Ljus och Ashtar Kommando var meddelanden som han snarare hade fått från CIA och den amerikanska regeringen; att han var förvirrad och tar fullt ansvar för vilseledandet av hans anhängare. Detta är bara för att skapa förvirring hos dem som stöter på dessa meddelanden. Innan jag läste detta sista meddelande från honom, där han även hade sagt att han skulle ta ner sin blogg, hade jag blivit informerad av min bror och allierad, Jose Contreras, genom Anne DeHart från Hollow Earth network om detta att den verkliga Greg Giles hade tagits ombord på våra moderskepp eftersom hans arbete hade slutförts och därför var tvungen att lämna planeten vilket han gjorde, eftersom han är son till Sananda, vilket Befälhavare Ashtar bekräftade personligen för mig. Det är där förvirring om att jag skulle vara en klon kom in, strax efter att jag hade varit borta i 20 dagar och återvänt, då jag hade åkt iväg utan att tala om det för någon; eftersom alla trodde att jag skulle göra samma sak och berätta för er alla att jag var förvirrad och att allt jag hittills hade delat kom från min fantasi. Detta är inte sant, mina bröder och systrar; allt jag hittills har delat med er är lika äkta som luften jag andas nu. Jag skulle bara vilja rensa all denna förvirring och klargöra att Greg Giles, mina damer och herrar, är inte den Greg Giles ni alla kände. Upphovsmannen till Greg Giles sista meddelande som påstår sig vara i förvirring och programmering är en klon och jag vill bara klargöra detta eftersom ingen har gjort det. Detta är troligen från regeringen själv.

Fortsätt vara kvar i ert hjärtcenter och gå in för att få klarhet, föra fram ljuset inifrån och hålla fokus på fred och kärlek till alla på den här planeten. Att fokusera på rädsla kommer endast att ta in er i en låg vibration och mycket förvirring. Detta är verkligt. Det finns ingen bluff här. Må ni alla lysa ljust och uppstiga med Jorden när hon når den Galaktiska kärnan inom nollpunkten. De som fortsätter att underhålla sinnet kommer att teleporteras till ett annat dualitetsplan där de kommer att fortsätta med sina liv av Karma i ändlösa reinkarnationscykler.

Jag är Befälhavare Vrillion av Ashtar Galaktiska Kommando.

Garrith Lamanov El Melchizedek

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...