Dikt via Per Beronius, 23 juli

Per Beronius

Tema:
Ansvar, tillit, släpp fångarna loss

Låt tankarna, i lufthavet
Sväva fritt

Allt det, som förevarit
Vad än det vara må

Med naturnödvändighet
Måste bearbetas

Det vi kallar ont, likväl det
Vi kallar gott

Släppas i frihet, till ytan upp
Ej sopas under mattan, där det ligger och pyr
Fångat, i sina egenskapade garn

Det fordras mod och tålamod
Tveksamheten ignorera, löpa linan
Helt och fullt ut

Ensamhet, i ensamhetens ödemarker
I tvåsamhet alienerad

Ty visst gör det ont
När sveket oförblommerat möter
Knoppar brister

Sveket sig uppdagar
I sin oförställdhetens fulla vidd
Helt och fullt ut

Människan, ett flockdjur
Där vi har ansvar för oss själva
Men även, och detta inte minst
Ansvar för varandra

Svara an mot det
Som Hjärtat oss bjuder, i tidens
Varje ögonblick

Lätt att säga
Svårare att göra
Egot spelar sin egen soloteater

Men vårt eget ansvar
Det kommer vi aldrig undan

Hur än tanken, vi försöker manipulera
Upp och ner, fram och åter
Kors och tvärs

Livet
I dess mångfaldens facetter
Och uttryckssätt, så obeskrivligt
Mångdimensionerat

Med sina oändliga skönhetens
Toner, färger och former

Så varför inte tänka efter före
Allt, vad än vi gör mot oss själva
Gör mot varandra, får konsekvenser
Större eller mindre

Bumerangen
Med naturnödvändighet
Kommer till oss åter, med sin påminnelse
Om detta vi glömt

Kärleken den
Som allt till ETT binder samman
Allt annat överordnat

När vi gör, det Hjärtat oss bjuder
Då kan vi aldrig på avvägen hamna

Så än en gång
I minnet, en gång och för alla
Att pränta in

Allt det vi gör, mot oss själva
Gör mot varandra, får sina givna
Konsekvenser

Naturlagarna, låter sig aldrig upphävas
Sättas ur spel

Några ord, ur minnenas bank
Fritt översatta

Några minnenas Jesu ord
Om jag minns dem någorlunda rätt

Allt vad ni gör för er själva
För varandra, det gör ni för mig

I en mörkrets tid
Där allt, till oigenkännlighet
Stöps om

Ljuset tar över på Jorden
Efter vår evighetens vandring
I dalen, den mörka

Vad mer kan vi göra
Här och just nu

Än andas ljuset in, andas mörkret ut
Förlåtelsens mirakel, ej
Att förglömma

Minns också
Sorgen och glädjen i armkrok vandrar
I denna vår begränsade
3D-värld

Där allt kan hända
Blott det oförväntade att förvänta

Så vad än göra
Med psalmistens ord
Blott en dag, ett ögonblick i sänder

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
———————————–

Du gillar kanske också...