Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 12 april

nidle071112

13 Muluc, 1 Kank’in, 12 Manik

Selamat Jalwa! Mycket fortsätter att hända runt om i världen! Världen sitter fast i ett underligt läge. Å ena sidan kan det öppet sägas att pengarna som behövs för att påbörja både många humanitära programmen och de slutliga stegen för välståndspaketen har godkänts för överföring. Ändå så har detta fram och tillbaka skeendet av affärsvärldens första kvartal skapat en situation som ledde till ytterligare en veckas försening då det gäller transfereringsoperationerna. Dessa förhållanden är helt oacceptabla. Denna globala process kan inte få hindras av businessformer från den gamla eran, det gäller både bankerna och de många allierade finansiella företagen. Trots samma gamla former av förseningar kommer pengarna som behövs transfereras. Det finns nu en serie av alternativ som kan användas för att lösa eventuella framtida svårigheter av denna sort. Vi ser till våra jordliga associerade att använda detta nya system för att snabbt låta dessa stora summor framgångsrikt transfereras från Asien till vilken än kontinent som behöver det. Därför kommer det som har stötts på att läggas åt sidan och de välbehövliga rikedomarna att skickas på sin väg. Starten på denna process är nu på gång!

Då ni tar emot era första fonder så var redo att omedelbart bli aktiva. Inom ert samhälle så finns det dem som djupt önskar att ni lyckas. Kontakta dessa individer och se hur era planer sammanfaller med deras. Ändamålet med dessa fonder är att hjälpa er och ert samhälle att uppnå mål. Glöm aldrig detta. Ni arbetare med andra för att skapa helande centra; för att skapa ömsesidigt acceptabla sätt för att föra ert samhälle framåt och för att demonstrera hur ni, tillsammans, skapar en ny verklighet. Då allt detta händer så gör ni i ordning infrastrukturen för att förbättra ert samhälle och indirekt förbereda det för första kontakt med oss. Våra handledare kommer att avsluta uppgiften att låta var och en av er få en bättre förståelse av er personliga väg till fullt medvetande. Denna process, då den ses från ett bredare perspektiv, målar en bild av hur ni kommer att göras redo för era slutliga nödvändiga steg mot fullt medvetande. Dessa ting hjälper oss att inse hur ert idoga arbete till sist möjliggöra vad Himlen nu så nådigt uppnår!

Detta himmelska ögonblick är så perfekt i tiden att ni lätt kan observera hur var och en av er för er framåt i en underbar rytm. Det är inte bara ni som gör så, utan detsamma är sant för varje ekosystem som så vackert underhålls av Gaia. Vi har dagligen observerat hur ni förändras och vi kan också se liknande mönster inom Moder Jords olika biosfärer. Den mörka kabalen har upp till nu bara nuddat vid dessa olika uppsättningar av ekosystem. Gaia, med vår assistans, har sett till att de mest förstörda system fortfarande fungerar. Er hjälp kombineras här med vår mer indirekta assistans för att se till att Livet på er värld går framåt. Vad som behövs är för er att kraftigt öka er mer direkta hjälp till dessa ekosystem. Vad ni gör är att hjälpa både de många ”livszonerna” och era medmänniskor. Dessa projekt låter Gaia arbeta i en takt som speglar er framgång mot fullt medvetande. Denna värld förändras på detta i en takt satt utav Himlen för att introducera en ny värld. Denna nya värld kan, vid rätt tidpunkt, förena sig med den högre världen som finns i den Inre Jorden.

Dessa förändringar har därför en gudomlig tidsplan som sätts dagligen av Himlen. Vi är medvetna om dessa dagliga omställningar och använder våra medicinska och geografiska grupper för att verifiera vad som verkligen händer. Då detta Gregorianska År för sig framåt så jämför vi dess framsteg mot kurvor som vi har satt samman sedan vi först kom hit i stora skaror vid början av 1990 talet. Himlen har en serie av rytmer som fortfarande speglar varandra. Vi observerar en av dem, som vi först valde ut tiden efter 9/11. Den har konsistent visat oss insikter för att föra denna ytvärld mot en tid då den behövliga föreningen av de inre och yttre världarna i sanning kan ske. Detta kommer att ske efter att ni har rest med vår hjälp till Agarta och satts i era personliga Ljuskristallkamrar. Denna tid kommer bara att avslöjas för er då det sker. Vi observerar noga hur Himlen för denna stora uppsättning av mönster med en mycket nådig hand. Vår uppgift är helt enkelt att följa detta stora mönster och agera angående vissa utav Himlens många Stora Råd utvalda ting.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vad som händer på er värld är ett stort skifte från den mörka kabalens verklighet till Himlens nya Ljus värld. Vi känner oss välsignade, efter många årtusenden, att till slut kunna delta i den stora omordningen av ert medvetande. Atlantis önskade djup att omvandla sina forna oliktänkande till fogliga tjänar åt den styrande oligarkin. Istället fördes dessa ”nytryckta” människor in i en värld, som i stort sett sakande dess tidigare invånare. Av den anledningen led vi alla i 13 årtusenden under det grymma styret av Anunnaki och deras undersåtar. Nu vid denna tid börjar ni undgå ödet som de mörka länge ansåg var oundvikligt. Istället frigörs ni och kommer inom kort att föras tillbaka till fullt medvetande. Vi är en del av denna operation som inledningsvis kommer att förbereda er för denna underbara resa genom att ge er lektioner angående er sanna historia och utomjordiskt ursprung. Detta kommer att kombineras med en del djup handledning utav era utomjordiska kusiner.

Det är också nödvändigt att ni får lära er om era många ansvarsområden och förpliktelser till Gaia och hennes många livszoner. Här ämnar vi som en grupp att lära er många saker. Ni behöver först förstå vad allt detta är ämnat att betyda för era medföljare och särskilt för er underbara Själ. Himlen för denna verklighet mot ett tillstånd där detta kraftigt kan ändras. Då ni för er uppåt i medvetande så börjar ni se snabba glimtar av er framtida värld. Allt detta är en test som skapats för att sakta få er medvetna om hur snabbt ni förändras. Det måste ske i en takt där de ting som händer med er inte görs alltför snabbt eller sakta. Var och en av er har en naturlig rytm som behöver observeras. Vi Mästare spelar en roll genom att assistera var och en av er under denna övergångstid. Detta kräver rätt mängd av nåd och barmhärtighet inför vad som säkert kan inträffa.

Denna djupa omsorg är en del av en helig process som innehåller böner och heliga riter. Den allmänna graden av förändring är enorm. Vi har fått det heliga ansvaret att ledsaga er och möjliggöra för er att klara er till slutsteget. Detta kräver att vi får operationsprocedurer från våra heliga guider i Himlen och rådslår med våra barmhärtiga värdar Agarterna. Detta är vad vi dagligen gör tillsammans med böner och heliga ceremonier. Vi Uppstigna Mästare är fast beslutna att se till att ni alla fullbordar ert livskontrakt och blir fullt medvetna Varelser igen. De ögonblick som ni lever i denna nuvarande verklighet är en stor förnedring, och samtidigt en stor sal av lektioner. Det är dags att frambringa en ny verklighet! Det är dags att se frukterna av er nya tillväxt och att bevittna hur ni kommer att skapa vägen till denna nya verklighet! Halleluja! Halleluja!

Idag har vi igen rapporterat om vad som händer runt om i er värld. De händelser som sedan länge har utlovats av Ljuset börjar till slut att visa sig runt omkring er. Se dessa händelser som enbart inledande bekräftelser av en ny fantastisk, fri och välmående ny värld. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...