Den Gudomliga Modern via April Bender, 10 april, 2016

th

 

Kära!

Jag är din moder, Livets moder och fostrare, och som sådan lever jag, rör mig, andas jag och upprätthåller hela mitt väsen inom dig – precis så säkert som du lever, rör dig, andas och har ditt väsen inom mig.

Precis som aspekter av din kropp (celler, organ, vävnader, blod) lever, rör sig, andas och har sina innersta väsen inom dig – så lever du, rör dig, andas och har ditt väsen inom dem. Förstår du? Det finns flera olika jag, många punkter att uppmärksamma och flera koncentriska cirklar av högre medvetande inom det som är ETT. Många olika nivåer av sammankopplade upplysningar, av information, av medvetande och form – LIV.

Det finns många olika intelligenta former och/eller livsformer (synliga och osynliga) som din kropp och din subtila kropp består av, precis som det finns många intelligenta livsformer som bildar min kropp. Vi existerar alla inom ett hjärta, ett sinne, den vidsträckta intelligenta skapar-varelse eller medvetandeform, som vi känner som Källan/Allt Som Är och ändå är vi de oändliga intelligenta skaparvarelser som är kända som ”gudar” för de intelligensformer som har en livsaspekt eller varelse inom oss (våra kroppar och fält) och som strävar efter att bli förverkligade på sitt eget sätt. Och de i sin tur, omfattar många överlappande verkligheter och gemensamma faktorer med andra intelligensformer – och alla strävar mot högre tillstånd av harmoni.

Jag önskar att du ska känna till detta, att du ska känna detta som en del av din upplevelse, så att du i högre grad ska förstå hur älskad, stöttad och sammankopplad du i sanning är, samt att du aldrig någonsin vandrar ensam eller är separerad. Du blir omfamnad, älskad och uppskattad bortom alla mått, eftersom du är en väsentlig länk i Livets större kedja/väv. Tänk på alla de varelser/livsformer som lever, rör sig och har möjlighet att finnas till, helt enkelt för att DU ÄR. Därför ska du aldrig underskatta ditt värde! Och underskatta inte deras värde, ta inte heller dem för givet.

Det som återstår att göra är att medvetet para ihop och återförena dessa aspekter av Jaget med andra sammankopplade intelligenta livsformer in i din medvetna uppmärksamhet i vardagen. Det innebär att sträcka ut dig, sammankoppla dig med och bli vän med dessa naturliga intelligenta livsformer som existerar, rör sig och har sina väsen inom dig, så väl som utanför dig – för de är alla en del av din planetariska och därför din kroppsliga verklighetsupplevelse. Nyckeln till din och mänsklighetens transcendens ligger i din självaste kropp (en blandning av himlen/Jorden) och de olika aspekter av Jaget och de livsformer, som tjänar att upprätthålla den (de som har infiltrerat den borde tas bort). Allt annat som behövs har du redan fått (energierna, koderna, informationen – som redan finns i din ägo). Till exempel, har du tänkt på att de elementala krafter, som existerar inombords och som skapar grunden i din kropp, kan bli förmedlade av dig? Att du inom din livskraft, ditt blod, bär på sanningarna gällande tid och rymd?

Genom att du använder din hjärna och din ande/vilja, lär du dig att bli en medveten partner, en samskapare, en kärleksfull intendent på din farkost och allt detta bär du inombords. Likaså, bli en planetarisk steward, respektera min kropp, din livmoder och källa för livets uppehållande. Bli också ett exempel, en inspirationskälla, en källa för samskapande, kärlek och support för dina bröder och systrar och för dina kusiner – de olika livsformer och former av skapelsen (synliga och osynliga), vilka också bebor denna sfär. Lär dig i huvudsak hur du ska samskapa med andra, hur du ska hjälpa till med att komplettera andra, hur du ska vara en sann vän och kompanjon på resan tillsammans med andra.

När du gör detta, kommer din gudomliga mall (se Adam Kadmon) inklusive dess multidimensionella banor att bli helade eller återställda, ditt DNA/nedärvda minne kommer att bli återställt och för många blir era ljuskroppar uppfyllda/uppnådda. Världsträdet, Skapelsens naturliga ordning, kommer åter en gång att återställas, banorna kommer att förenas och harmoniseras, påvisande en period av storslagen healing och återställning för Alla. Ni har kommit så här långt, endast några små ting återstår och jag tror att ni kommer att finna det resterande arbetet med att slå ihop er/kommunicera, rätt så tillfredsställande – och det kommer också jag att göra.

Jag är din Moder, Livets moder och fostrare, budbäraren för tröst och gudomlig visdom. När jag nu avslutar, kom ihåg att jag alltid finns i närheten – inom ditt hjärta, under dina fötter, i luften som smeker din kind och som genomsyrar din värld. Vänd dig till mitt hjärta närhelst du behöver tröst eller andrum, för inom mig kan du alltid finna en känsla av Ursprung och helhet.

 

Source: http://www.aprilsairings.blogspot.com

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...