Saul via John Smallman, 13 februari

56

Fred och Kärlek finns inom var och en av er, gå inom och gör anspråk på Den.

2016-02-13 av John Smallman

Enheten kan inte längre förnekas! Den allra senaste vetenskapen vet, för deras experiment har demonstrerat det slutgiltigt, att allt är förbundet med allt annat, det finns ingen separation. I den vardagliga världen, där majoriteten av människorna fokuserar sin uppmärksamhet när de tjänar sitt uppehälle, är separationen självklar, men det beror på att man fokuserar sin uppmärksamhet på sina kroppsliga behov, och identifierar sig med dem och med sin kropps överlevnad, och på undvikandet av smärta och längtan efter njutning genom den. I den illusorika världen verkar kroppen mycket verklig för ni lever genom den, och får all er erfarenhet och upplevelser genom era så kallade fem sinnen. Men de är begränsade tankar som ni tror är verkligea, och genom att hålla dessa begränsade trosuppfattningarna gör ni därför dem verkliga. Faktum är att det inte finns några begränsningar! Begränsningarna som ni uppleverär en del av illusionen som ni byggt kollektivt.

Och så klart är de begränsningarna en aspekt av illusionen som gör det möjligt för er att uppleva separation som verklig. När kollektiva beslutet att uppleva separation ville kollektivet att det skulle verka vara så övertygande som möjligt. Därför verkar det med separation att många separata människor desperat kämpar för att samla så mycket som möjligt av de till synes begränsade resurserna som var och en behöver för överlevnad för att försäkra att de kan fortsätta att överleva. Detta leder till konflikter och krig. Men när människor har samarbetat tillsammans, kan man se att det faktiskt finns ett riktligt överflöd tillgängligt för att tillgodose allas behov.

Vad ni gör mot en annan gör ni mot er själv. Om ni undahåller och samlar jordens välgörenhet för er egen personliga användning så kommer alla andra också göra, och ni ser detta hända över hela världen, och brist blir resultatet. Å andra sidan när ni delar er lott av välgörenheten villigt kommer ni alltid ha överflöd, och några av har redan upptäckt detta. Men pga er historia av att samla och kontrollera, har tilliten nästa försvunnit, och tillit är en nödvändig aspekt i en kärleksfull ekonomi där allas behov lätt blir tillgodosedda.

Ni måste ha tillit till varandra för att begränsningar och knapphet ska försvinna. Men, framför allt, ni har inte tillit till er själva, ännu mindre andra, för ni har alla då och då svikit tilliten som ni fått, liksom fått er egen tillit sviken, och därför förväntar ni er att andra uppför sig på ett liknande sätt. Och för att ni håller den trosuppfattningen är det det ni upplever.

Det första steget på vägen för att etablera tillit är att ha som intention att vara pålitlig och lita på er själva, och om ni sviker den tilliten, vilket är troligt då och då, be er själva om ursäkt och förlåt er själva. När ni blir vana vid att förlåta er själva istället för att döma, anklaga, eller fördöma er själva, kommer ni upptäcka att självacceptancen växer och sveket av tilliten försvinner. När det händer expanderar ert synfält eller perception och ni inser att vad ni dömde er själva för, är vad andra också gör och det görs av rädsla! Och genom att förlåta er själva faller era rädslor bort, ni blir medvetna om rädslan som andra upplever, och ni upptäcker att ni blir fyllda av medkänsla för dem istället för dömande.

Att förvänta sig eller kräva att andra förändras innan ni förändras, fungerar inte. Under eonerna har det tydligt demonstrerats om och om igen. Förändra er själva, ha för avsikt att bara vara kärleksfulla oavsett situationen ni befinner er i, och var medvetna om andra som också gör det, istället för att fokusera er uppmärksamhet på dem som inte gör det. En  enorm förändring har skett på Jorden under de senaste årtiondena för miljoner har satt upp som en personlig intention att alltid vara kärleksfulla, och Kärlek expanderar Sitt inflytande över planeten varje gång någon bestämmer sig för den intentionen. Som ett resultat blir de miljonerna biljoner och inom Kärlekstsunamin som har inneslutit planeten löses arga konflikter upp. Kärlek är den oändligt kraftfulla lösningen som skingrar eller smälter allt som är utan kärlek.

En fredlig och kärleksfull värld kan aldrig skapas genom krig och konflikt. Att föreställa sig det kan det är inte bara ologiskt utan galet.

Många som arbetar för världesfred är medvetna om detta och gör sitt yttersta för att göra detta tydligt för slagskämpar överallt. Ni kan hjälpa dem – ja ni kan verkligen hjälpa dem! – genom att gå in i ert eget inre rum, templet djupt inom er där Kärleken alltid finns, och tyst ha som intention – flera gånger under dagen – för att uppleva värmen som finns där och ha sedan som intention att dela den ovillkorligt och utan urskiljning med varje människa utan att göra ett enda undantag. Som ni väl vet är ni alla Guds älskade barn, och Gud exkluderar ingen och erbjuder konstant Kärlek till alla.

Gud är Kärlek och vet att Kärlek är den sanna naturen hos var och en av Hans barn, för det är så Han skapade dem. Kärlekslöst uppträdande av alla sorter, drivs av rädsla,och är ett ytterst desperat skrik på Kärlek. Hör det skriket och svara med Kärlek, det är därför ni inkarnerat på Jorden vid denna tid.

Bara Kärlek fungerar för bara Kärlek är Verklig! När ni kämpar och tror att kamp är starkare än Kärlek, förlänger ni bara tiden i vilken illusionen fungerar och fördröjer ert uppvaknande från mardrömmen av smärta och lidande i vilken det verkar som ni är indragna.

Det är få bland er som inte någon gång upplevt Kärlekens värme och fred i armarna hos någon annan. Den Freden och Kärleken finns inom var och en av er, gå inom er och gör anspråk på Den, Den är er rättighet. Men ni måste avstå att hålla fast vid dömande, förbittring och anklagelser.

Ni är alla inkarnerad Kärlek, men att vara inkarnerad betyder att ni har accepterat att vara under slöjan som gömmer Kärleken från er, separerar er från Den. Men genom att veta att, som ni gör, kan ni ta undan slöjan när ni går inom er och gör anspråk på Kärleken och tillåter Den att omgjuta er. När det händer kommer ni aldrig att glömma det, och ni kommer att låta era rädslor helt falla bort.

Här i de spirituella rikena väntar vi ert anrop på Kärlek så att vi kan leverera så mycket som era fysiska kroppar kan acceptera. Det är en intensivt kraftfull energi som måste justeras personligt för var och en av er. Ingen av er kommer att uppleva det på exakt samma sätt, men när ni upplever Det, även under en kort tid, kommer alla tiviel om Guds Kärlek till er att lösas upp, och alla känslor av att inte vara värdig eller accepterad som ni kanske har hållit fast vid, kommer att försvinna. Så gå inom er dagligen och slappana av totalt in i Kärleken som väntar er där.

Med så mycket kärlek, Saul.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...