Hilarion via Marlene Swetlishoff, 14 augusti

hilarion2

14-21 augusti, 2016

Älskade Ni,

Lita på att förändringarna SKER. Dessa förändringar börjar först på de eteriska nivåerna och filtreras ner till det materiella planet av existen. De högre nivåerna är aktiva och processen har satts i rörelse och kommer att fortsätta tills uppstigningen sker. Inget och ingen har blivit glömd. Vi förstår att detta är något som är svårt för många av er att acceptera, med tanke på hur ert dagliga liv på Jorden verkar vara. Vi ber er att se förbi hur det verkar vara, för det är illusioner, illusioner som har vidmakthållits under tusentals år och dessa illusioner håller på att brytas, blir avslöjade, så att det som dyker upp i stället är den sanna naturen, den sanna naturen av saker och ting på planeten och i de högre rikena.

Mänskligheten är inte hjälplös; mänskligheten behöver vakna upp till verkligheten som ansätter dem. Mänskligheten behöver komma ihåg sin styrka och makt. De behöver komma ihåg att de gick med på denna upplevelse innan de kom till Jorden under denna inkarnation. Det är ni som har styrkan, kunskapen, visdomen, och förståelsen och erfarenheten att övervinna dessa illusioner, och när ni gör det frigör ni många, många andra i mänskligheten runt er tills det blir en vändpunkt för alla på planeten. För många i mänskligheten på Jorden, tror allt som berättas i de dagliga nyheterna i mainstream media och det är er input, att ni håller ert Ljus och energi, kommer att skapa öppningen som behövs, för att väcka upp dem till de högre verkligheterna som existerar, att gå bortom konspirationsteorier, att gå bortom allt som försöker distrahera och göra er förskräckta.

Som vi har sagt om och om igen i våra meddelanden, den största sanningen är att kärlek är svaret på allt som ansätter denna värld. Kärlek – människor behöver kärlek, människor behöver uppleva medkänslan och empatin från andra, människor behöver känna att de är älskade. Allt som vi har sagt tidigare är nyheterna från de högsta rikena, de högsta rikena av ljus och vibration och det är här allt börjar, i de eteriska rikena. Det är därför vi säger att allt är väl och allt är perfekt. Den Gudomliga Planen åsidosätter inget, allt tas med i beräkningen och de själar som har lidit mycket på Jorden har också vetat vad de skulle möta, men de valde ändå att komma hit. Det betyder inte att vi inte har medkänsla eller att vi inte är kärleksfulla. Det betyder bara att den Gudomliga Planen fortsätter; att den Gudomliga Planen är på plats och har kraft.

Hur skulle ett dystert meddelande hjälpa att lyfta dem som har kommit hit för att hålla Ljuset, för att hålla de högre energierna. Allt som skulle hända är att alla skulle sjunka ner i  ett träsk av mörker. Det är inte det Ljusarbetarna kom hit för att göra. Ja, det kommer finnas de som attackerar genom att svara på våra meddelanden som om vi inte har någon medkänsla eller empati. Det är de människor som bara ser det yttre skenet, som har hjärtan som enkelt påverkas av allt kaos och lidande som omger dem. Dessa måste lära sig att förstå att allt som sker är precis som det ska, för att kunna skapa en större förändring, det större uppvaknandet som sker just nu.

Genom åren har vi försökt föra fram sanning från de högre rikena till människor i världen och det verkar som om det är många som blir trötta på vad de kallar ”fluff” av kärlek och Ljus. Och vi frågar, vad krävs för att få dessa människor att tänka i positiva termer? Vad krävs för att vända medvetandet på denna planet? De vill säkert inte att hela mänskligheten ska förloras i mörkret som bor i kaoset som omger dem vid denna tid. Det har hänt tidigare under Atlantis tider, för människor ville tro på illusionerna, de inte kunde se genom illusionerna, genom det som verkar vara, lyssnade inte på dem som ville ge visa råd och så var det, att Atlantis sjönk under oceanerna.

Ni, Ljusarbetarna, har kommit för att försäkra att detta inte sker igen! Vad ni ser som kaos är fortskridandet av uppstigningen som sker. Förändring sker inom alla områden i livet på denna planet. Förändring är dagens ordning, varje dag, tills en permanent förändring sker inom medvetandet hos alla! Till alla invånare på Jorden, talar vi i termer av kärlek, för det är den starkaste kraften någonsin! Kärlek ÄR svaret, Kära Ni. Vi måste älska bortom det mätbara, ni måste fortsätta att älska dem som skulle slå mot er. VAR alltid kärleken, VAR modellen, VAR exemplet hur kärlek ser ut i handling! Detta är vad Varelsen som kallades Kristus kom för att demonstrera för oss för två tusen år sedan. För att låta oss veta att detta är Vägen, detta är formen som måste tas för att uppnå de långtgående förändringarna under denna exceptionella möjlighet som nu ligger framför mänskligheten och Jorden.

Jorden kommer att stiga upp, oavsett; det är mänskligheten som måste skifta sitt medvetande till en högre nivå för att dra nytta av möjligheten som ges under dessa tidevarvens cykler som nu ligger framför er. Jag säger åter igen, det är en möjlighet som ligger framför mänskligheten och inte världens slut, bara slutet på världen som ni kände den. Det som förändras är de föråldrade paradigmen som inte längre fungerar, som inte har fungerat på många århundraden. Det som förändras är positivt, det är vad ni, Ljusarbetarna, måste komma ihåg.

Och så, som en från de högre rikena, önskar jag ge er som råd att fortsätta vara lugna, att vara fridfulla, att bära med er frid som er vibration så att den för med sig större stabilitet på Jorden. Det är så vi kommer att fortsätta rådge er alla Ljusarbetare som är på marken, på ytan av denna planet, när ni försöker hjälpa till efter bästa förmåga. Håll ert Ljus stadigt, Kära Ni, håll alltid ert Ljus – oavsett om andra försöker hålla er ansvariga för att ni är budbäraren för dessa sanningar. Var alltid trogen Skaparen av Allt Som Är – för det är det som ger er styrka att fortsätta. Och så är det!

Till nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

The Hilarion Connection©, Book One available here  

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...