Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 29 mars

nidle071112

12 Ix, 7 Mac, 12 Manik

 

Dratzo! Den smärre försinkningen under Påsken är nu över och fonderna förs vidare igen. Detta katt-och-mus-spel med att stoppa och starta är relaterat till oron de urgamla familjerna och kungligheterna har över det plötsliga sätt på vilka oligarkerna slår till och hur de alltför ofta inte bryr sig om vad de tidigare har gått med på. Denna försiktighet reflekteras därför i de underliga sätt som fonderna har förflyttats under de sista veckorna. Vi har uppriktigt ifrågasatt denna taktik och föreslagit alternativa metoder som åtgärder mot denna misstro över hur denna process skall avslutas. I vilket fall som helst kommer ni till slut att få era inledande fonder och ni kommer att få se fallet av de styrande i de många de facto regimerna. I själva verket så låt det vara känt att de farsartade falskflagg-händelserna i både Paris och Bryssel bara är sätt för de mörka att visa att deras dagar att manipulera er inte har kommit till ett slut. Så länge som deras marionette-regeringar styr så kan ni förvänta er än mer av dessa försök att skrämma er. Lyckligtvis så är den Nya Amerikanska Republiken, enligt NESARA, mycket närstående till att uttalas. Det finns fortfarande ett par knutar kvar att lösa och en starkare uppsättning av kontraktsöverenskommelser att sättas på plats.

Den mörka kabalen är som ett djur instängt i ett hörn. Den använder konstant överlevnadsstrategier som förefaller att ha fungerat i det förgångna. Dessa falska flaggor är mer exempel på detta. ISIS är ett redskap i denna process. Dess stöd kommer från försiktig finansiering från den hemliga regeringen, och den använder speciellt tränade legosoldater för att lära upp dess styrkor med taktik för irreguljär krigsföring, som de för närvarande använder sig av. De har etablerat ”celler”, liknande de som användes i krig mot Frankrike i Algeriet på 1950-talet, och också användes i andra guerilla krig sedan dess. Dessa strategier används för att på något sätt få det att se ut som militanta grupper på något sätt är inhemska till Mellanöstern. Vad de gör är att driva på en gryta av frustreringar som har existerat ända sedan Västvärlden stoppade en allmän Arabisk revolution mot det Ottomanska Imperiet, sent på 1910-talet. Denna uppsättning av pågående irritationer, likväl som ödet av miljoner av islamiska immigranter till Europa, behöver nu tas om hand på rätt sätt. Dessa frågor kräver lösningar från Ljuset och dess nya uppsättningar av regeringssätt.

Dessa problem har än så länge inte hotat fonderna, men de har fått många personer att tröttna på de fortsatta busstrecken från de mörka och dess kompanjoner. När det nya regeringsskicket snart etableras kommer dessa många avvikelser att studeras noggrant av Ljuset många representanter. Programmen som kommer att lösa dessa ting kommer att godkännas och om nödvändigt understödjas. Huvudelementen är fred och samarbete. NESARA handlar helt och hållet om att bilda en ny värld baserad på fred, välstånd och tillit. Vi är medvetna om vad som hände när Eran efter Anchara började i denna galax för några årtionden sedan. Vi ämnar fortsätta att ge er råd om hur ni på bästa sätt förbereder denna värld för första kontakt. Den mörka kabalen är en serie av organisationer och folk som djupt önskar att bevara deras strategier av ”dela upp och erövra”. När dessa usla individer väl är besegrade av Ljuset kommer de att isoleras och deras mörka organisationer upplösta. Kom ihåg att ni alla är Ett och att Himlen älskar er alla väldigt mycket!

Vi är här för att införa era slutliga steg mot fullt medvetande. Denna övergång kräver att ni använder er inneboende vishet för att ändra denna verklighet till det bättre. Ni önskar innerligt att njuta av ert globala välstånd och att komma samman och visa Gaia hur ert växande medvetande har förändrat sättet på vilket ni ser henne och hennes många olika habitat. Använd denna inneboende kunskap för att sätta stopp på hur Gaias klimat, hav och atmosfär och land nu utnyttjas av de mörka. Använd era färdigheter för att föra er ytvärld till balans som uppmuntrar spridandet av liv. Använd er Kärlek för att göra denna ytvärld redo för de underbara lektionerna från era Mästare och för återkomsten av era kusiner, Agarterna. De vill förklara att det finns botemedel för allt som nu skapar oro och missnöje. Till sist kommer våra landningar och speciella handledare som kommer att göra er redo för den storslagna övergången som är fullt medvetande. Ni är i sanning välsignade! Se denna nuvarande tid som det slutliga kaoset innan denna nya värld till sist manifesteras inför er!

Välsignelser och glädje! Vi är era Uppstigna Mästare! Det finns tidpunkter i mänsklighetens långa historia då vändpunkter av stor betydelse uppstår. Denna tid är i sanning en av dem! Det är inte ofta som de som så okänsligt driver oket så abrupt själva drivs bort. Detta är en sådan tid och det har tagit lång tid. Ni sitter vid själva randen av denna tid och oroar er över hur lång tid det kommer att ta. Det började med stopp och starter då det oundvikligen förde sig mot dess synbara ändlösa mål. Detta kommer att upphöra! Ni förtjänar bättre! Vi kommer ihåg då vi var i dödlig mänsklig form hur vi såg våra studenter plötsligt drags bort ifrån oss utav de ”som visste bättre”. Vi kan se hur denna oförsiktighet av de mörka påverkade oss alla. Vi förstår dessa avlägsna incidenter, likväl som den själva större bilden. Vi Mästare gör vad vi kan för att ändra på denna bild och ge er välstånd, fred och Kärlek. Vi ber att vara positiva och hjälpa oss i dessa högst heliga uppgifter.

Att föreställa sig en ny värld betyder att det gamla oundvikligen måste bort. Denna operation kan ta tid, uppfattningar behöver ändras. Vårt gemensamma projekt är att se till att detta görs. Låt oss därför tillsammans föreställa oss denna värld och manifestera den klart i våra hjärtan. Då kan det bli verkligt. Använd denna tid, då fonder börjar skapas, att agera tillsammans med oss när ni utför dessa dagliga ceremonier. Låt våra gemensamma böner och meditationer skapa en ny värld. Ni, mina kära Åtaganden, har lidit tillräckligt länge. Det är ögonblicket för att strida framåt och bilda ett spirituellt partnerskap som kan hjälpa dessa visioner. Många fantastiska saker händer. Tillsammans kan vi se till att dessa händelser är den sanna början på en Ålder av Ljus. Som en enhet av Kärlek och Ljus så kan vi förändra denna värld! Använd era otroliga energier för att låta dessa under visa sig. Mycket håller på att komma till er hjälp!

Denna värld har sett hur de mörka har styrt under nästan 13 årtusenden. Det var vid den tiden som Anunnaki först påbörjade deras resa med er. Dessa mörka tyranner har sedan dess blivit transformerade och nu är det deras undersåtar som kastar sin dystra skugga över er. Nu kommer borden att vändas om och ni kommer att visa dem hur nåd och gudomlig barmhärtighet opererar. Lär er från detta och sök Den Gudomliga i oss alla. Denna serie av lektioner kommer att visa er er inre styrka och er stora Kärlek för den Enda. Denna väg som ni har fått väljs inte ofta av Himlen. Alla ting som förargar och frustrerar er är era sista illusioner i denna underliga fysiska verklighet. Förstå hur universum och denna verklighet opererar. Denna enkla uppsättning av lektioner kan ta er långt. Var alltid redo att lära er visdom och hur det bäst används. Hosianna! Hosianna!

Idag, som vanligt, fortsatte vi våra veckoliga rapporter. Mycket händer som vi har sagt! Bli inte avskräckta, då händelser håller på att formas och många mirakulösa ting är redo att manifestera. Detta är synnerligen en tid för under! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...